Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Nhà báo

12/03/2021

 

Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội, có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Báo chí năm 2016.

 

 

quyền hạn của Hội Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Nhiệm vụ của Hội Nhà báo 

 

 

Hội Nhà báo Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Báo chí năm 2016:

 

 

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên;

 

 

- Ban hành và tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của .

 

 

- Tham gia ý kiến xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển báo chí, văn bản quy phạm pháp luật về bảo chỉ;

 

 

- Tham gia thầm định sản phẩm báo chí khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyển; người làm báo;

 

 

- Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí cho hội viên;

 

 

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền, phố biến pháp luật về báo chí

 

 

- Tham gia giám sát việc tuân theo pháp luật về báo chí; thực hiện cá hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

 

 

- Tổ chức giải báo chí để tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chỉ chất lượng cao, hiệu quả xã hội tích cực.

 

 

Hội Nhà báo là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp nên cũng tuân thủ Điều lệ hoạt động của mình, trong đó xác định nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam (Điều 7 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nhà báo Việt Nam được phê duyệt kèm theo Quyết định số 124/QĐ-BNV ngày 09/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ):

 

 

- Tham gia ý kiến với các cơ quan Đảng và Nhà nước trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, góp phần xây dựng và giám sát việc thực hiện đường lồi, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin, báo chí.

 

 

- Tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện cơ chế, chế độ, chính sách đối với báo chí và người làm báo, thực hiện quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; xét khen thưởng hoặc xử lý vi phạm đối với tổ chức Hội và hội viên - nhà báo.

 

 

- Phản ánh, tư vấn, kiến nghị với Đảng, Nhả nước trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách đối với báo chí, những người làm báo, các cơ quan báo chí và việc quản lý báo chí để bảo chí không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

 

 

- Phối hợp với các tổ chức hữu quan, các cơ quan báo chí để bối dưỡng chinh trị, tư tưởng, đạo đức, nghiệp vụ cho các hội viên - nhà báo.

 

 

- Động viên, khen thưởng kịp thời hội viên - nhà báo và cơ quan báo chí phát huy tài năng, sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ.

 

 

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội, hội viên - nhà báo trong hoạt động báo chí.

 

 

- Tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật để phục vụ hoạt động của Hội.

 

 

- Tham gia, phối hợp các hoạt động báo chí với các nước và các tổ chức quốc tế phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

 

 

Quyền hạn của Hội nhà báo

 

 

Hội Nhà báo Việt Nam cũng có các quyền (Điều 8 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nhà báo Việt Nam được phê duyệt kèm theo Quyết định số 124/QĐ-BNV ngày 09/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ):

 

 

- Thành lập các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật. Tư vấn với Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách và cơ chế phát triển sự nghiệp báo chí.

 

 

- Quan hệ với các tổ chức báo chí các nước trong khu vực và quốc tế phủ hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Tổ chức các hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật.

 

 

- Giới thiệu các cá nhân, tổ chức thuộc Hội, các cơ quan báo chi có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí để Đảng, Nhà nước xét thưởng.

 

 

- Tuyển chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc để tham gia các cuộc thị báo chí quốc tề. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ohà báo theo quy định của pháp luật.

 

 

- Tổ chức bổi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên - nhà báo.

 

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 

 

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

 

0 bình luận, đánh giá về Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Nhà báo

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.32536 sec| 944.727 kb