Trang chủ » Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng

Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng

Đây là quy tắc cụ thể hóa điều nghiêm cấm mà luật sư tuyệt đối không được thực hiện đối với cơ quan, tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

Luật sư không được làm
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Đây là quy tắc cụ thể hóa điều nghiêm cấm mà luật sư tuyệt đối không được thực hiện đối với cơ quan, tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng: Thứ nhất, phát biểu những điều biết rõ là sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc nơi công cộng về những vấn đề có liên quan đến vụ việc mà mình đảm nhận hoặc không đảm nhận nhằm gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Thứ hai, phản ứng tiêu cực bằng hành vi tự ý bỏ về khi tham gia tố tụng. Thứ ba, thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

Mối quan hệ giữa luật sư với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác. Do tính chất công việc luật sư thường xuyên tiếp xúc, quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác. Các luật sư được khách hàng uỷ quyền giao tiếp với các công chức nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện các công việc pháp lý của họ. Việc khách hàng uỷ quyền cho luật sư đại diện cho mình để giao dịch với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác đã trở thành khá phổ biến ở nước ta. Trong thực tế các luật sư thường được khách hàng uỷ quyền đại diện cho họ trước cơ quan nhà nước để giải quyết những quyền lợi của họ như cho phép, cấp phép hoặc giải quyết các thủ tục hành chính, hoặc đại diện cho khách hàng để làm việc với các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện công việc theo ủy quyền, tiến hành các giao dịch , đàm phán giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan. Do đó tiếp xúc, quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác là một quy tắc, Bộ Quy tắc đạo đức và Ứng xử của luật sư Việt Nam đặt ra hai . ứng xử trong quan hệ với các tổ chức, cá nhân khác. nước khác quy, hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. trong những phương diện hoạt động nghề nghiệp chính của luật sư, đặc biệt là khi luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý đại diện ngoài tố tụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ