Nội dung và tài liệu trong khám nghiệm hiện trường

09/04/2021

 

Khi tiến hành việc khám nghiệm hiện trường, điều tra viên phải lập và hoàn thiện hồ sơ khám nghiệm hiện trường, đánh số bút lục và đưa vào hồ sơ vụ án. Hồ sơ vụ án liên quan đến hoạt động khám nghiệm hiện trường thường bao gồm các tài liệu như bản ảnh hiện trường, sơ độ hiện trường bản vẽ mô tả hiện trường, biên bản khám nghiệm hiện trường, các tại liệu liên quan khác.

 

 

tài liệu hiện trường Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Ba nội dung trong biên bản khám nghiệm hiện trường

 

 

- So sánh đối chiều thông tin trong biên bản khám nghiệm hiện trường với các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án như lời khai của bị can, bị hại, nhân chứng... xem hiện trường vụ án trong biên bản khám nghiệm có phù hợp với các thông tin trên các tài liệu, chứng cứ khác không.

 

 

- Xác định việc áp dụng phương pháp khám nghiệm hiện trường, thu thập đổ vật, dấu vết liên quan đã phù hợp, đúng quy định chưa. Trong thực tiễn, có vụ án, trong quá trình tiến hành khám nghiệm hiện trường, do những sai sót như không áp dụng phương pháp khám nghiệm phù hợp với hiện trường thực tế, không đánh số thứ tự các dấu vết, vật chứng có ở hiện trường, không thu thập hoặc thu thập không hết những dấu vết vật chứng, hoặc có thu thập nhưng không tiến hành đánh số thứ tự ghi rõ đặc điểm chủng loại vật chứng đã ảnh hưởng đến kết quả khám nghiệm hiện trường, sự thật khách quan của vụ án.

 

 

- Xem xét những dấu vết, vật chứng, tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình khám nghiệm hiện trường, đánh giá tính liên quan, giá trị chứng minh của chúng đối với quá trình giải quyết vụ án.

 

 

Trước khi ký biên bản khám nghiệm hiện trường, những người tham gia khám nghiệm có quyền ghi ý kiến của mình vào biên bản. Trong trường hợp biên bản có ghi ý kiến của người tham gia khám nghiệm, luật sư cấn đọc kỹ để nắm được ý kiến của người tham gia tố tụng, xác định xem ý kiến đó có cơ sở pháp lý không, đã được xem xét, giải quyết chưa.

 

 

Nghiên cứu các tài liệu khác liên quan đến việc khám nghiệm hiện trường

 

 

Cùng với việc lập biên bản khám nghiệm hiện trưởng, khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải tiến hành chụp ảnh, vẽ sơ đó, mô tả hiện trường, đo đạc, dựng mô hình... Do đó, trong hồ sơ vụ án liên quan đến hoạt động khám nghiệm hiện trường, có thể có một số loại tài liệu khác như:

 

 

- Sơ đổ hiện trường: Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, người có thẩm quyền tiến hành khám nghiệm hiện trường, căn cứ vào hiện trường thực tế sẽ vẽ lại sơ đổ. Sơ đồ hiện trường được lập theo Mẫu số 141 bạn hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT- BCA.

 

 

- Bản ảnh hiện trường: Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, người có thẩm quyên khám nghiệm hiện trường sẽ chụp ảnh hiện trường. Toàn bộ các bức ảnh chụp về hiện trường sẽ được đưa vào bản ảnh hiện trường. Bản ảnh hiện trường được lập theo Mẫu số 143 ban hành kèm theo Thông tư số 61 / 2017 / TT - BCA .

 

 

Sơ đồ hiện trường, bản ảnh hiện trường cũng như các tài liệu liên | biên bản khám nghiệm hiện trường. Khi nghiên cứu các tài liệu này, luật quan khác được lập trong quá trình khám nghiệm hiện trường, kèm theo sự cần lưu ý :

 

 

- Kiểm tra về mặt tố tụng xem các tài liệu có được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của BLTTHS không;

 

 

- Các thông tin trên sơ đồ hiện trường, bản ảnh hiện trường, các tài liệu liên quan khác có phù hợp, thống nhất với biên bản khám nghiệm hiện trường, các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án không .

 

0 bình luận, đánh giá về Nội dung và tài liệu trong khám nghiệm hiện trường

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.12634 sec| 910.641 kb