Trang chủ » Phạm vi hoạt động điều tra luật sư tham gia

Phạm vi hoạt động điều tra luật sư tham gia

Để biết được phạm vi hoạt động điếu tra luật sư tham gia, cần phải có nhận thức thống nhất, cơ bản về hoạt động điểu tra vụ án hình sự. Trước hết, điều tra hình sự là giai đoạn thứ hai sau giai đoạn khởi tố vụ án do CQĐT (bao gồm CQĐT, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra – sau đây gọi chung là cơ quan có thẩm quyền điều tra) thực hiện.

hoạt động điều tra luật sư
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Phạm vi hoạt động điều tra luật sư tham gia là gì?

Để biết được phạm vi hoạt động điều tra luật sư tham gia, cần phải có nhận thức thống nhất, cơ bản về hoạt động điều tra vụ án hình sự. Trước hết, điều tra hình sự là giai đoạn thứ hai sau giai đoạn khởi tố vụ án do CQĐT (bao gồm CQĐT, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra – sau đây gọi chung là cơ quan có thẩm quyền điều tra) thực hiện’. Trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, pháp luật quy định, trong giai đoạn điều tra, CQĐT được tiến hành các hoạt động điểu tra theo quy định của BLTTHS; VKS thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra bảo đảm mọi hoạt động điều tra đúng pháp luật. Để thu thập chứng cứ, cơ quan có thẩm quyển tiến hành tố tụng phải thực hiện các hoạt động điểu tra một cách khách quan, toàn diện và chính xác, đảm bảo cho việc xử lý vụ án được đúng người, đúng tội, dúng pháp luật. Nhiệm vụ của giai đoạn điểu tra là phải thu thập được những chứng cứ, bao gồm cả chứng cứ buộc tội để chúng minh tội phạm, người, pháp nhân thương mại thực hiện hành vi phạm tội, xác định tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra và chứng cứ gỡ tội, chứng cứ xác định tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ TNHS của bị can, cũng như chứng cứ xác định các tình tiết khác của vụ án để làm rõ những vấn để cần chứng minh theo quy định tại Điều 85 BLTTHS nhằm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội

Phạm vi của giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Phạm vi của giai đoạn điều tra vụ án hình sự được xác định từ khi có quyết định khởi tố vụ án và kết thúc khi CQĐT, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra ban hành bản kết luận điều tra để nghị truy tố hoặc ban hành bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra. Trong giai doạn điểu tra, CQĐT có thẩm quyển thực hiện các hoạt 59 động điều tra theo quy định từ Chương XI đến Chương XVII BLTTHS Cụ thể là khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhận dạng, đối chất… hoặc thực hiện các hoạt động điểu tra tố tụng đã. biệt như ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật và thu thập bị mật dữ liệu điện tử. Như vậy, điếu tra là giai đoạn TTHS, trong đó cơ quan có thẩm quyền áp dụng mọi biện pháp điều tra, biện pháp ngàn chặn, biện pháp cưỡng chế do BLTTHS quy định để xác định tội phạm và người, pháp nhân thương mại thực hiện hành vi phạm tội làm cơ sở cho việc truy tổ của VKS, xét xử của Tòa án.

Thực tiễn cho thấy, không phải người bị buộc tội nào (người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khán cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo) và những người tham gia tố tụng khác như bị hại, nguyên đơn dân sự… cũng có khả năng tự bào chữa, tự bảo vệ quyển lợi hợp pháp cho mình. Do vậy, pháp luật quy định họ có thể nhờ người khác trong đó có luật sư, thực hiện quyền bào chữa, bảo vệ quyền lợi của mình. Theo quy định tại Điều 60 BLTTHS năm 2015, bị can trong vụ án hình sự là người hoặc pháp nhân thương mại bị khởi tố về hình sự, họ có quyển tự bào chữa hoặc nhờ người bào chữa. Khi bị can thực hiện quyền “nhờ người bào chữa”, sau khi làm các thủ tục về dăng ký bào chữa theo quy định tại BLTTHS thì luật sư được mời chính thức trở thành người bào chữa, có các quyển và nghĩa vụ được quy định tại Điều 73 BLTTHS năm 2015. Có thể nói rằng, quyền của luật sư khi tham gia tố tung trong quá trình giải quyết vụ án hình sự nói chung, trong đó có tham gia vào các hoạt động điều tra nói riêng được bắt nguồn từ quyền của người bị buộc toi và những người tham gia tố tụng khác trong vụ án hình sự.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ