Phân tích SWOT (SWOT Analysis)

"Đừng bao giờ đưa ra quyết định dựa trên sự sợ hãi. Đưa ra quyết định dựa trên hy vọng và khả năng. Đưa ra quyết định dựa trên những gì nên xảy ra, mà không phải những gì nên làm".

- Michelle Obama, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ

Phân tích SWOT (SWOT Analysis)

Phân tích SWOT (SWOT Analysis) hay Ma trận SWOT (SWOT Matrix) là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức).

Những năm 1960 đến 1970, Viện Nghiên cứu Stanford, Menlo Park, California đã tiến hành khảo sát tại 500 công ty có doanh thu cao nhất do Tạp chí Fortune bình chọn, nhằm trả lời câu hỏi vì sao nhiều công ty thất bại trong việc thực hiện kế hoạch. Nhóm nghiên cứu gồm các nhà kinh tế học: Marion Dosher, Ts. Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert F. Stewart, Birger Lie đã đưa ra giải pháp giúp các nhà lãnh đạo đồng thuận, thay đổi cách quản lý, thực hiện hoạch định hiệu quả, gọi là "Mô hình Phân tích SWOT".

Phân tích SWOT ban đầu được sử dụng để phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp. Ngày nay, Phân tích SWOT thường được sử dụng bởi các chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và cá nhân, bao gồm cả các nhà đầu tư và doanh nhân. Thực tế cho thấy, có những ứng dụng dường như vô hạn đối với Phân tích SWOT.

Liên hệ

CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÂN TÍCH SWOT:

Mỗi Phân tích SWOT sẽ bao gồm bốn (04) yếu tố:

1- Điểm mạnh (Strengths):
Điểm mạnh mô tả những gì một tổ chức vượt trội và những gì tách biệt nó khỏi đối thủ cạnh tranh: thương hiệu mạnh, cơ sở khách hàng trung thành, bảng cân đối kế toán mạnh, công nghệ độc đáo... Ví dụ, một quỹ phòng hộ có thể đã phát triển một chiến lược giao dịch độc quyền mang lại kết quả vượt trội so với thị trường. Sau đó, nó phải quyết định cách sử dụng những kết quả đó để thu hút các nhà đầu tư mới.

2- Điểm yếu (Weaknesses):

Điểm yếu ngăn cản một tổ chức hoạt động ở mức tối ưu. Đó là những lĩnh vực mà doanh nghiệp cần cải thiện để duy trì tính cạnh tranh: thương hiệu yếu, doanh thu cao hơn mức trung bình, mức nợ cao, chuỗi cung ứng không đầy đủ hoặc thiếu vốn.

3- Cơ hội Opportunities):

Cơ hội đề cập đến các yếu tố bên ngoài thuận lợi có thể mang lại cho một tổ chức lợi thế cạnh tranh. Ví dụ: nếu một quốc gia cắt giảm thuế quan, nhà sản xuất ô tô có thể xuất khẩu ô tô của mình sang một thị trường mới, tăng doanh thu và thị phần .

4- Thách thức (Threats): 

Thách thức đề cập đến các yếu tố có khả năng gây hại cho một tổ chức. Ví dụ, hạn hán là thách thức đối với một công ty sản xuất lúa mì, vì nó có thể phá hủy hoặc làm giảm năng suất cây trồng. Các thách thức phổ biến khác bao gồm những thứ như chi phí vật liệu tăng, cạnh tranh ngày càng tăng, nguồn cung lao động eo hẹp. và như thế.

BẢNG SWOT: 

Các Nhà phân tích trình bày một phân tích SWOT dưới dạng 01 hình vuông, được chia thành 04 góc phần tư, mỗi góc dành riêng cho 01 yếu tố của SWOT. Sự sắp xếp trực quan này cung cấp một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về vị trí của công ty. Mặc dù tất cả các điểm dưới một tiêu đề cụ thể có thể không có tầm quan trọng như nhau, nhưng tất cả chúng đều phải thể hiện những hiểu biết chính về sự cân bằng giữa các cơ hội và thách thức, thuận lợi và bất lợi.

Bảng SWOT thường được trình bày: các yếu tố bên trong (internal) ở hàng trên cùng và các yếu tố bên ngoài (external) ở hàng dưới cùng. Mục các khía cạnh tích cực (helful) ở phía bên trái của bảng, trong khi các mục các yếu tố tiêu cực (harmful) ở bên phải.

CÁCH THỰC HIỆN PHÂN TÍCH SWOT:

Một Phân tích SWOT có thể được chia thành nhiều bước, với các mục có thể hành động trước và sau khi phân tích bốn yếu tố. Thông thường, một Phân tích SWOT sẽ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu của bạn: 

Một Phân tích SWOT có thể bao quát, mặc dù nhiều khả năng sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn nếu phân tích hướng thẳng vào một mục tiêu. Ví dụ: mục tiêu của Phân tích SWOT có thể chỉ tập trung vào việc có thực hiện triển khai sản phẩm mới hay không . Với một mục tiêu trong tâm trí, một công ty sẽ có hướng dẫn về những gì họ hy vọng đạt được khi kết thúc quy trình. Trong ví dụ này, Phân tích SWOT sẽ giúp xác định xem có nên giới thiệu sản phẩm hay không. 

Bước 2: Thu thập tài nguyên: 

Mỗi Phân tích SWOT sẽ khác nhau và một công ty có thể cần các bộ dữ liệu khác nhau để hỗ trợ tập hợp các bảng Phân tích SWOT khác nhau. Một công ty nên bắt đầu bằng cách hiểu những thông tin nào nó có quyền truy cập, những hạn chế về dữ liệu mà nó gặp phải và mức độ tin cậy của các nguồn dữ liệu bên ngoài.

Ngoài dữ liệu, một công ty nên hiểu sự kết hợp đúng đắn của nhân sự tham gia vào quá trình phân tích. Một số nhân viên có thể kết nối nhiều hơn với các lực lượng bên ngoài, trong khi các nhân viên khác nhau trong bộ phận sản xuất hoặc bán hàng có thể nắm bắt tốt hơn những gì đang diễn ra trong nội bộ. Có một loạt các quan điểm cũng có nhiều khả năng mang lại những đóng góp đa dạng, giá trị gia tăng. 

Bước 3: Biên soạn ý tưởng: 

Đối với mỗi thành phần trong bốn thành phần của Phân tích SWOT, nhóm người được chỉ định thực hiện phân tích nên bắt đầu liệt kê các ý tưởng trong mỗi danh mục. Ví dụ về các câu hỏi để hỏi hoặc xem xét cho mỗi nhóm có trong bảng dưới đây.

Các yếu tố bên trong: 

Những gì xảy ra trong công ty đóng vai trò là nguồn thông tin tuyệt vời cho các loại điểm mạnh và điểm yếu của Phân tích SWOT. Ví dụ về các yếu tố bên trong bao gồm tài chính và nguồn nhân lực, tài sản hữu hình và vô hình (tên thương hiệu) và hiệu quả hoạt động. Các câu hỏi tiềm năng để liệt kê các yếu tố bên trong:

1- (Điểm mạnh) Chúng ta đang làm tốt điều gì?
2- (Sức mạnh) Tài sản mạnh nhất của chúng ta là gì?
3- (Điểm yếu) Những kẻ gièm pha của chúng ta là gì?
4- (Điểm yếu) Đâu là những dòng sản phẩm có hiệu suất thấp nhất?

Các yếu tố bên ngoài: 

Những gì xảy ra bên ngoài công ty cũng quan trọng không kém đối với sự thành công của một công ty như các yếu tố bên trong. Các ảnh hưởng bên ngoài, như chính sách tiền tệ, thay đổi thị trường và khả năng tiếp cận nhà cung cấp, là những hạng mục cần rút ra để tạo ra danh sách các cơ hội và điểm yếu. Các câu hỏi tiềm năng để liệt kê các yếu tố bên ngoài:

1- (Cơ hội) Những xu hướng rõ ràng trên thị trường?
2- (Cơ hội) Chúng tôi không nhắm mục tiêu nhân khẩu học nào?
3- (Đe dọa) Có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh và thị phần của họ là bao nhiêu?
4- (Đe dọa) Có quy định mới nào có khả năng gây hại cho hoạt động hoặc sản phẩm của chúng ta không?

Điểm mạnh: 

1- Lợi thế cạnh tranh của chúng ta là gì?
2- Chúng tôi có những nguồn lực nào?
3- Sản phẩm nào đang hoạt động tốt?    

Điểm yếu:
1- Chúng ta có thể cải thiện ở đâu?
2- Những sản phẩm nào đang hoạt động kém hiệu quả?
3- Chúng ta đang thiếu nguồn lực ở đâu?

Cơ hội: 

1- Chúng ta có thể sử dụng công nghệ mới nào?
2- Chúng tôi có thể mở rộng hoạt động không?
3- Chúng ta có thể thử nghiệm những phân khúc mới nào?    

Thách thức:

1- Những quy định nào đang thay đổi?
2- Đối thủ cạnh tranh đang làm gì?
3- Xu hướng tiêu dùng đang thay đổi như thế nào?

Các công ty có thể xem xét việc thực hiện bước này như một phiên "bảng trắng" hoặc "ghi chú dán". Ý tưởng là không có câu trả lời đúng hay sai; tất cả những người tham gia nên được khuyến khích chia sẻ bất kỳ suy nghĩ nào họ có. Những ý tưởng này sau đó có thể bị loại bỏ; trong khi chờ đợi, mục tiêu phải là nghĩ ra càng nhiều vật phẩm càng tốt để khơi gợi sự sáng tạo và cảm hứng ở những người khác.

Bước 4: Tinh chỉnh kết quả:

Với danh sách các ý tưởng trong mỗi danh mục, giờ là lúc dọn dẹp các ý tưởng. Bằng cách chắt lọc những suy nghĩ mà mọi người đều có, một công ty chỉ có thể tập trung vào những ý tưởng tốt nhất hoặc những rủi ro lớn nhất đối với công ty. Giai đoạn này có thể yêu cầu tranh luận đáng kể giữa những người tham gia phân tích, bao gồm cả việc đưa quản lý cấp cao hơn vào để giúp xếp hạng các ưu tiên.

Bước 5: Xây dựng chiến lược: 

Được trang bị danh sách xếp hạng các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, đã đến lúc chuyển đổi Phân tích SWOT thành một kế hoạch chiến lược. Các thành viên của nhóm phân tích lấy danh sách các mục trong mỗi danh mục và tạo một kế hoạch tổng hợp cung cấp hướng dẫn về mục tiêu ban đầu.

Ví dụ, công ty đang tranh luận về việc có nên tung ra một sản phẩm mới hay không có thể đã xác định rằng công ty đang dẫn đầu thị trường cho sản phẩm hiện tại và có cơ hội mở rộng sang các thị trường mới. Tuy nhiên, chi phí nguyên vật liệu tăng, dây chuyền phân phối căng thẳng, nhu cầu bổ sung nhân viên và nhu cầu sản phẩm không thể đoán trước có thể lấn át các điểm mạnh và cơ hội. Nhóm phân tích phát triển chiến lược để xem xét lại quyết định trong sáu tháng với hy vọng chi phí giảm và nhu cầu thị trường trở nên minh bạch hơn. 

 Sử dụng Phân tích SWOT để xác định những thách thức ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn và những cơ hội có thể nâng cao nó. Tuy nhiên, lưu ý rằng đó là một trong nhiều kỹ thuật, không phải đơn thuốc. 

LỢI ÍCH CỦA PHÂN TÍCH SWOT: 

Phân tích SWOT sẽ không giải quyết được mọi câu hỏi chính mà công ty có. Tuy nhiên, có một số lợi ích đối với Phân tích SWOT giúp việc ra quyết định chiến lược dễ dàng hơn.

Phân tích SWOT làm cho các vấn đề phức tạp trở nên dễ quản lý hơn. Có thể có quá nhiều dữ liệu để phân tích và các điểm liên quan cần xem xét khi đưa ra một quyết định phức tạp. Nói chung, một Phân tích SWOT đã được chuẩn bị bằng cách cắt giảm tất cả các ý tưởng và xếp hạng các gạch đầu dòng theo mức độ quan trọng sẽ tổng hợp một vấn đề lớn, có khả năng áp đảo thành một báo cáo dễ tiêu hóa hơn. 

Một Phân tích SWOT yêu cầu xem xét bên ngoài. Thông thường, một công ty có thể chỉ xem xét các yếu tố bên trong khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thường có những mục ngoài tầm kiểm soát của công ty có thể ảnh hưởng đến kết quả của một quyết định kinh doanh. Phân tích SWOT bao gồm cả các yếu tố bên trong mà công ty có thể quản lý và các yếu tố bên ngoài có thể khó kiểm soát hơn.
Phân tích SWOT có thể được áp dụng cho hầu hết mọi câu hỏi kinh doanh. Phân tích có thể liên quan đến một tổ chức, nhóm hoặc cá nhân. Nó cũng có thể phân tích toàn bộ dòng sản phẩm , thay đổi thương hiệu, mở rộng địa lý hoặc mua lại. Phân tích SWOT là một công cụ linh hoạt có nhiều ứng dụng. 

Phân tích SWOT tận dụng các nguồn dữ liệu khác nhau. Một công ty có thể sẽ sử dụng thông tin nội bộ về điểm mạnh và điểm yếu. Công ty cũng sẽ cần thu thập thông tin bên ngoài liên quan đến thị trường rộng lớn, đối thủ cạnh tranh hoặc lực lượng kinh tế vĩ mô để biết các cơ hội và thách thức. Thay vì dựa vào một nguồn duy nhất, có khả năng sai lệch, một phân tích SWOT tốt sẽ tổng hợp các góc độ khác nhau. 

Một Phân tích SWOT có thể không quá tốn kém để chuẩn bị. Một số báo cáo SWOT không cần quá kỹ thuật; do đó, nhiều nhân viên khác nhau có thể đóng góp vào việc chuẩn bị mà không cần đào tạo hoặc tư vấn bên ngoài. 

Ví dụ về Phân tích SWOT:

Vào năm 2015, một Phân tích SWOT của Đường giá trị của Công ty Coca-Cola đã ghi nhận những điểm mạnh như thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, mạng lưới phân phối rộng lớn và cơ hội tại các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, nó cũng ghi nhận những điểm yếu và thách thức như biến động ngoại tệ, sự quan tâm ngày càng tăng của công chúng đối với đồ uống "tốt cho sức khỏe" và sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp đồ uống tốt cho sức khỏe.

Phân tích SWOT của nó đã khiến Nhà quản trị đặt ra một số câu hỏi hóc búa về chiến lược của Coca-Cola, nhưng cũng lưu ý rằng công ty "có thể sẽ vẫn là nhà cung cấp đồ uống hàng đầu" mang đến cho các nhà đầu tư bảo thủ "một nguồn thu nhập đáng tin cậy và một ít vốn đạt được tiếp xúc". 05 năm sau, Phân tích SWOT của Nhà quản trị tỏ ra hiệu quả khi Coca-Cola vẫn là thương hiệu mạnh thứ 6 trên thế giới. Cổ phiếu của Coca-Cola (được giao dịch với mã chứng khoán KO) đã tăng giá trị hơn 60% trong 05 năm sau khi quá trình phân tích hoàn tất.

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
3.8 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Phân tích SWOT (SWOT Analysis)

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.37377 sec| 1127.391 kb