Trang chủ » Quan điểm của bị can, bị cáo, người liên quan đối với kết luận giám định

Quan điểm của bị can, bị cáo, người liên quan đối với kết luận giám định

Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được kết luận giám định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phai thông báo kết luận giám định của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác có liên quan. Những đối tượng này có quyền trình bày ý kiến, quan điểm của mình về kết luận giảm định; để nghị giám định bổ sung hoặc giám định lại.

bị can bị cáo
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Pháp luật quy định các trường hợp không được thực hiện giám định tư pháp

Căn cứ vào thông tin về người giám định, tổ chức giám định trên ban kết luận giám định, chữ ký của người giám định, đóng dấu của tổ chức giám định… luật sư cần kiểm tra, xác định người giám định, tổ chức gian định có thẩm quyền thực hiện giám định không. Pháp luật quy định các trường hợp không được thực hiện giám định tư pháp, cụ thể:

– Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được thực hiện giám định tư pháp:

+ Thuộc một trong các trường hợp mà pháp luật về tố tụng quy định phải từ chối tham gia tố tụng hoặc bị thay đổi;

+ Được trưng cầu giám định lại về cùng một nội dung trong vụ án, vu việc mà mình đã thực hiện giám định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được thực hiện giảm định tư pháp:

+ Có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật vể tố tụng;

+ Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng tổ chức này có thể không khách quan, vô tư trong khi thực hiện giám định.

Trong bản kết luận giám định, pháp luật quy định phải ghi rõ phương pháp mà người giám định đã sử dụng để thực hiện việc giám định. Để có thể hiểu về phương pháp có tính chuyên môn mà giám định viên sử dụng để đưa ra kết quả giám định, luật sư cần tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản trong từng lĩnh vực giám định. Có như vậy, luật sư mới có thể đọc, hiểu những nội dung có tính chuyên môn trong bản kết luận giám định, từ đó có thể nghiên cứu, tìm ra những bất hợp lý (nếu có) trong bản kết luận giám định.

Khi nghiên cứu phần kết luận, cần xác định nội dung được kết luận trong bản kết luận giám định đã giải quyết được yêu cầu trong quyết định trưng cầu giám định chưa, có phù hợp với các tình tiết, tài liệu khác trong hồ sơ trong vụ án không.

Trong trường hợp vụ án có nhiều bản kết luận giám định do kết quả giám định chưa đầy đủ hoặc mẫu thuẫn nhau nên cơ quan có thẩm quyển tiến hành tố tụng phải trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại, thâm chí giám định lại lần thứ hai, luật sư phải nghiên cứu kỹ các bản kết luẩn giám định, xác định các vấn để chưa rõ ràng, mâu thuẫn trong kết luận giám định dẫn đến phải trưng cầu giám định lại, kết luận giám định lại đã thực sự chính xác chưa. Trong trường hợp kết luận giám định là giám định lại, luật sư cần lưu ý việc phân công giám định viên thực hiện giám định lại. Pháp luật quy định việc giám định lại được thực hiện khi có nghi ngờ kết luận giám định lần đấu không chính xác. Việc giám định lại phải do người giám định khác thực hiện. Trường hợp có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại về cùng một nội dung giám định thì việc giám định lại lần thứ hai do người trưng cầu giám định quyết định. Việc giám định lại lần thứ hai phải do Hội đồng giám định thực hiện theo quy định của Luật Giám định tư pháp.

Về thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành việc giám định, luật sư cần đối chiếu với thời gian trưng cầu và thời hạn trả kết luận giám định được ghi trong quyết định trưng cầu giám định để xác định việc giám định có thực hiện đúng thời gian được trưng cầu không.

Nghiên cứu quan điểm của bị can, bị cáo, những người liên quan đối với kết luận giám định

Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được kết luận giám định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phai thông báo kết luận giám định cho bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia to tụng khác có liên quan. Những đối tượng này có quyền trình bày ý kiến, quan điểm của mình về kết luận giảm định; để nghị giám định bổ sung hoặc giám định lại.

Khi trong hồ sơ tài liệu giám định có các tài liệu thể hiện quan điểm của bị can, bị cáo, bị hại, những người tham gia tố tụng khác đối luận giám định, luật sư cần nghiên cứu xem các ý kiến của họ có căn cứ không, đã được cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết chưa. Pháp luật quy định trường hợp Cơ quan điều tra, Viện Tòa án không chấp nhận để nghị của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác thì phải thông báo cho người để nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do. Nếu luật sư nhận thấy các ý kiến này có lợi cho thân chủ mình, làm rõ nội dung vụ án, chưa dược giải quyết đúng quy định pháp luật, luật sư có thể có kiến nghị với các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyển, đề nghị giải quyết đúng quy định pháp luật.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ