Quy định về bản án, quyết định được thi hành án hình sự

05/05/2021
Trần Thu Trà
Trần Thu Trà

Quy định về bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và đã có quyết định thi hành bao gồm: Bản án hoặc phần bản án của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm; Bản án của Tòa án cấp phúc thẩm; Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Tòa án.

Quy định về bản án Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Quy định về bản án, quyết định được thi hành án hình sự

Theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2018, bản án, quyết định được thi hành gồm có: .

Quy định về bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và đã có quyết định thi hành bao gồm: Bản án hoặc phần bản án của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm; Bản án của Tòa án cấp phúc thẩm; Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Tòa án.

Quy định về bản án hoặc quyết định của Tòa án được thi hành ngay theo quy định của BLTTHS hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật theo quy định của BLHS.

Quyết định của Tòa án tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù nước ngoài về Việt Nam chấp hành án và đã có quyết định thi hành án .

Quyết định của Tòa án chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài .

Bản án, quyết định về áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh, giáo dục tại trường giáo dưỡng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra đối với pháp nhân thương mại thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án hình sự. Đối với bản án, quyết định của Tòa án tuyên bị cáo phải chịu các loại hình phạt khác , Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định rõ việc thi hành đối với từng loại hình phạt , cụ thể : Thi hành án phạt tù là việc cơ quan , người có thẩm quyền buộc người bị kết án phạt tù có thời hạn , tù chung thân phải chịu sự quản lý giam giữ , giáo dục cải tạo .

Thi hành án tử hình là việc cơ quan , người có thẩm quyền tước bỏ tính mạng của người bị kết án tử hình .

Thi hành án treo là việc cơ quan , người có thẩm quyền giám sát , giáo dục người bị kết án phạt tù được hưởng án treo trong thời gian thử thách .

Thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cơ quan , người có thẩm quyền quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách .

Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ là việc cơ quan , người có thẩm quyền giám sát , giáo dục người chấp hành án tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; khấu trừ một phần thu nhập sung quỹ nhà nước, giảm sát việc thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Thi hành án phạt cấm cư trú là việc cơ quan, người có thẩm quyền buộc người chấp hành án không được tạm trú , thường trú ở một số địa phương nhất định theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Thi hành án phạt quản chế là việc cơ quan, người có thẩm quyền buộc người chấp hành án phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát , giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Thi hành án phạt trục xuất là việc cơ quan, người có thẩm quyền buộc người chấp hành án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Thi hành án phạt tước một số quyền công dân là việc cơ quan có thẩm quyền tước một hoặc một số quyền công dân của người chấp hành in theo bản án , quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định là việc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền buộc người chấp hành án không được đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh là việc cơ quan, người có thẩm quyền buộc người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội hoặc người đang chấp hành án mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình phải điều trị tại cơ sở chữa bệnh bắt buộc theo quyết định của Tòa án, VKS.

Thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng là việc Cơ quan, người có thẩm quyền đưa người dưới 18 tuổi vào trường giáo dưỡng để giáo dục theo bản án , quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thi hành án hình sự

Tham gia giai đoạn thi hành án hình sự, luật sư cần nghiên cứu, nắm được các quy định của pháp luật về hệ thống tổ chức các cơ quan thi hành án hình sự, các cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động thi hành án hình sự để có thể tư vấn cho khách hàng, liên hệ làm việc khi cần thiết. Theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, hệ thống tổ chức thi hành án hình sự bao gồm: Cơ quan quản lý thi hành án hình sự; Cơ quan thi hành án hình sự; Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự, cụ thể :

(i) Cơ quan quản lý thi hành án hình sự bao gồm: Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an ; Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng .

(ii) Cơ quan thi hành án hình sự bao gồm: Trại giam thuộc Bộ Công an, trại giam thuộc Bộ Quốc phòng, trại giam thuộc quận khu; Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thi hành án hình sự công an huyện, quận, thị xã, thành quan phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan thi hành án hình sự quân khu và tương đương.

(iii) Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự bao gồm : Trại tạm giam thuộc Bộ Công an , trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, trại tạm giam cấp quân khu có chức năng tiếp nhận, quản lý giam giữ người bị kết án tử hình, trực tiếp quản lề giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam; Ủy ban nhân dân xã , phường, thị trấn có chức năng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ , cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân và án treo; Đơn vị quân đội cấp trung đoàn và tương đương có chức năng giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân. Bên cạnh đó, một số cơ quan khác tuy không nằm trong hệ thống Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự nhưng có liên quan chặt chẽ đến hoạt động thi hành bản án hình sự , cụ thể:

(iv) Cơ sở chuyên khoa y tế có chức năng thi hành quyết định về bắt buộc chữa bệnh .

(v) Cơ quan thi hành án dân sự thi hành hình phạt tiền , tịch thu tài sản và quyết định dân sự trong vụ án hình sự.

Chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ giúp Chấp hành viên trong việc thi hành án. Nếu cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành thì cơ quan công an và các cơ quan hữu quan khác có nhiệm vụ phối hợp.

Để hoạt động thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, quyền lợi chính đáng của người chấp hành án, pháp luật quy định quyền giám sát việc thi hành án hình sự. Theo đó, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức trong thi hành án hình sự và các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến hoạt động thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

0 bình luận, đánh giá về Quy định về bản án, quyết định được thi hành án hình sự

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.05692 sec| 910.273 kb