Trang chủ » Quy định về thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành án

Quy định về thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành án

Về thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành án, bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải được gửi ngay cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và bản án phải được gửi ngay cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau khi đã xem xét hồ sơ vụ án để quyết định kháng nghị hoặc không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, Tòa án nhân dân tối cao phải chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

quy định thi hành án
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Quy định về thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành án

Về thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành, BLTTHS năm 2015 quy định:

– Sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật , hồ sơ vụ án phải được gửi ngay cho Chánh án TANDTC và bản án phải được gửi ngay cho Viện trưởng VKSNDTC. Sau khi đã xem xét hồ sơ vụ án để quyết định kháng nghị hoặc không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, TANDTC phải chuyển hồ sơ vụ án cho VKSNDTC. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện trưởng VKSNDTC phải trả lại hồ sơ cho TANDTC.

– Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC phải quyết định kháng nghị hoặc quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

– Bản án tử hình được thi hành nếu Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm và người bị kết án không có đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước.

Trong trường hợp người bị kết án tử hình không kêu oan, chỉ mong được giảm nhẹ hình phạt, qua trao đổi, nghiên cứu các tài liệu liên quan, luật sư cũng nhận thấy vụ án không có dấu hiệu oan sai, luật sư có thể tự vấn cho người bị kết án làm đơn xin ân giảm án tử hình gửi lên Chủ tịch nước . BLTTHS năm 2015 quy định:

– Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước.

– Trường hợp người bị kết án có đơn xin ân giảm án tử hình thì bản án tử hình được thi hành sau khi Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm.

Sau khi người bị kết án tử hình đã viết đơn xin ân giảm hoặc đơn kêu oan, Luật sư tư vấn cho họ gửi đơn đó qua trại tạm giam. Theo quy định của luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, cơ sở giam giữ phải đảm bảo cho người bị kết án tử hình thực hiện quyền kháng cáo, quyền đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, quyền xin ân giảm án tốt hình theo quy định của BLTTHS.

Trường hợp người bị kết án đã bị thi hành án tử hình

Trường hợp người bị kết án đã bị thi hành án tử hình, nếu gia đình có nhu cầu xin nhận tử thi, tro cốt thì luật sư tư vấn cho họ làm các thủ quan. thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án tử hình. Theo Điều 83 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải thông báo cho thị nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình biết để làm đơn xin nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, đơn xin nhận từ thi của người bị thi hành án tử hình phải được gửi cho Chánh án Tòa án đã ra thông báo. Đơn xin nhận tử thi về mai táng phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tử thi ; quan hệ với người bị thi hành án; cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Đơn phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, trường hợp người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài thì đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người đó mang quốc tịch và phải được dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình muốn nhận tro cốt của người bị thi hành án và tự chịu chi phí hỏa táng thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu bàn giao tử thi và hỗ trợ đưa tử thi về nơi hỏa táng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ