Quyền và nghĩa vụ của luật sư ở Việt Nam

06/03/2021
Đinh Thị Thương
Đinh Thị Thương

 Luật sư ở Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ theo Luật Luật sư. Trước hết, luật sư phải có nghĩa vụ tuân theo các nguyên tắc hành nghề luật sư quy định tại Điều 5 và các điều cấm quy định tại Điều 9 Luật Luật sư. Quyền, nghĩa vụ của luật sư được quy định tại Điều 21 Luật Luật sư.

cấp chứng chỉ Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Quyền của luật sư ở Việt Nam

Thứ nhất, được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư và quy định của pháp luật có liên quan. Ở đây, Luật sư được pháp luật đảm bảo quyền hành nghề, được tiến hành các hoạt động hành nghề hợp pháp. Nhà nước nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp trái pháp luật vào hoạt động hành nghề hợp pháp của luật sư.

Thứ hai, đại diện cho khách hàng theo quy định của pháp luật. Đây là quyền độc lập, đảm bảo cho luật sư quyền hành nghề được thuận lợi. Việc quy định quyền đại diện cho khách hàng đảm bảo cho luật sư khi đã xác lập quan hệ với khách hàng, theo phạm vi, nội dung và thời hạn trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý được quyền nhân danh khách hàng thực hiện các dịch vụ pháp lý, đại diện cho khách hàng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng mà không cần phải thông qua thủ tục pháp lý ủy quyền theo quy định chung của pháp luật.

Thứ ba, hành nghề luật sư, lựa chọn hình thức hành nghề luật sư và hình thức tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật này. Ở đây, luật sự được tự do lựa chọn hình thức tổ chức hành nghề để hành nghề luật sư. Luật sư được lựa chọn mô hình: Văn phòng luật sư, công ty luật hay hành nghề với tư cách cá nhân.

Thứ tư, hành nghề luật sư trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đây là quyền của luật sư theo địa phận lãnh thổ hành nghề. Luật sư không bị giới hạn bởi địa giới hành chính nơi đã đăng ký hoạt động. Mặc dù luật sư đăng ký hoạt động ở Sở Tư pháp của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhưng có quyền hành nghề trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Thứ năm, hành nghề luật sư ở nước ngoài. Ngoài quyền hành nghề Luật sư trên toàn lãnh thổ Việt Nam, luật sư có quyền hành nghề luật sư ở nước ngoài. Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho luật sư, không gian hành nghề luật sư toàn cầu trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thứ sáu, các quyền khác theo quy định của Luật Luật sư

Nghĩa vụ của luật sư ở Việt Nam

Thứ nhất, tuân theo các nguyên tắc hành nghề luật sư quy định tại Điều 5 của Luật Luật sư, đó là tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan; sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

Thứ hai, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và các quy định có liên quan trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng; có thái độ hợp tác, tôn trọng người tiến hành tố tụng mà luật sư tiếp xúc khi hành nghề,

Thứ ba, tham gia tố tụng đầy đủ, kịp thời trong các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu. Đây là nghĩa vụ của luật sư một mặt để cụ thể hóa việc thực hiện chức năng xã hội của luật sư trong bảo vệ công lý, mặt khác, đảm bảo cho tiến trình tiến hành tố tụng được diễn ra đúng thời hạn luật định.

Thứ tư, thực hiện trợ giúp pháp lý. Đây là nghĩa vụ của luật sư thực hiện trách nhiệm xã hội - nghề nghiệp của mình, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

Thứ năm, tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ. Đây là nghĩa vụ của luật sư nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ pháp lý của cá nhân luật sư nói riêng, chất lượng dịch vụ pháp lý nói chung cho khách hàng.

Thứ sáu, các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Luật sư.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Quyền và nghĩa vụ của luật sư ở Việt Nam

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.06477 sec| 898 kb