Trang chủ » Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư

Hiện nay, quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư ở Việt Nam được quy định cụ thể tại Luật luật sư.

tổ chức luật sư
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Quyền của tổ chức hành nghề luật sư

Quyền của tổ chức hành nghề luật sư đã được quy định cụ thể tại Điều 39 Luật Luật sư. Với mục tiêu huy động sự đóng góp của các tổ chức hành nghề luật sư, đồng thời tạo điều kiện để nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức hành nghề luật sư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư đã bổ sung quy định các tổ chức hành nghề luật sư có quyền “Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tư vấn, giải quyết các vụ việc của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi được yêu cầu” (khoản 4 Điều 39).

Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư

Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư cũng được quy định cụ thể tại Điều 40 Luật Luật sư. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự được tập sự hành nghề luật sư, giám sát quá trình tập sự hành nghề của người tập sự hành nghề luật sư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư quy định cho các tổ chức hành nghề luật sư có nghĩa vụ “Nhận người tập sự hành nghề luật sư và cử luật sư có đủ điều kiện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự… hành nghề luật sư” (khoản 2 Điều 40).

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của tổ chức hành nghề luật sư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư bổ sung quy định tổ chức hành nghề có nghĩa vụ “Thực hiện việc quản lý và bảo đảm cho luật sư của tổ chức mình tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sự Việt Nam” (khoản 10 Điều 40). Việc hiểu quản lý, giám sát luật sư và hành nghề luật sư là chức năng của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư, điều này chưa phù hợp với tính chất của nghề luật sư và thông hành nghề luật sư trên thế giới. Do đó, quy định này sẽ nâng cao vai trò tự quản của tổ chức hành nghề luật sư và phù hợp với quy định tại Điều 6 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *