Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

19/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

 

Trong mối quan hệ lao động, quyền lợi của người lao động luôn được ưu tiên bảo vệ bởi họ là bên yếu thế hơn so với người sử dụng lao động. Quyền lợi của họ được bảo vệ thông qua thỏa ước lao động tập thể được ghi nhận trong nội quy lao động.

 

 

thỏa ước lao động tập thể Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Thế nào là thỏa ước lao động tập thể?

 

 

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

 

 

Khi được ký kết theo đúng quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể có giá trị như một “Bộ luật lao động” tại đơn vị sử dụng lao động. Người sử dụng lao động, người lao động (kể cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực) có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh thoả ước lao động tập thể. Trong trường hợp quyền, nghĩa vụ, lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thoả ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn các quy định tương ứng của thoả ước lao động tập thể, thì phải thực hiện những quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể. Các quy định của người sử dụng lao động về lao động chưa phù hợp với thoả ước lao động tập thể thì phải được sửa đổi cho phù hợp với thoả ước lao động tập thể trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thoả ước lao động tập thể có hiệu lực pháp luật.

 

 

Ví dụ về thỏa ước lao động tập thể

 

 

Trong thỏa ước lao động tập thể ký ngày 03/01/2021 của Công ty A quy định số ngày nghỉ hằng năm của Giám đốc Công ty là 25 ngày/năm; số ngày nghỉ hằng năm của Phó Giám đốc là 20 ngày/năm; số ngày nghỉ hằng năm của Trưởng các đơn vị là 18 ngày/năm (chưa kể số ngày nghỉ phép được cộng thêm sau mỗi 05 năm làm việc cho Công ty). Anh B ký hợp đồng lao động với Công ty A ngày 03/01/2019, công việc là Kế toán trưởng của Công ty, hai bên thoả thuận số ngày nghỉ hàng năm trong hợp đồng lao động là 12 ngày/năm. Khi thoả ước lao động có hiệu lực thi số ngày nghỉ hàng năm của anh B được thực hiện theo quy định tương ứng của thoả ước lao động tập thể là 18 ngày/năm.

 

 

Vì thoả ước lao động tập thể có giá trị thi hành bắt buộc bất doanh nghiệp nên khi tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể, Luật sư cần kiểm tra tính hợp pháp của bản thoả ước cũng như thời hạn có hiệu lực của thoả ước. Việc kiểm tra này sẽ giúp Luật sư xác định có áp dụng các quy định của thoả ước khi tư vấn cho doanh nghiệp hay không.

 

 

Những lưu ý về thỏa ước lao động tập thể

 

 

Theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể sẽ bị coi là vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thỏa ước trái pháp luật. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trường hợp: toàn bộ nội dung thoả ước vi phạm pháp luật, người ký kết không đúng thẩm quyền; không tuân thủ quy trình thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể. Do đó, khi kiểm tra tính hợp pháp của thoả ước, Luật sư cần lưu ý xem xét:

 

 

(i) Nội dung của thoả ước có phù hợp với pháp luật không, đặc biệt những nội dung có liên quan trực tiếp đến vụ việc mà Luật sư đang tư vấn;

 

 

(ii) Chủ thể ký kết thoả ước lao động tập thể có phải là chu thể có thẩm quyền hay không?

 

 

(iii) Việc ký kết thoả ước có tuân thủ đúng quy trình thương lượng tập thể được quy định tại Điều 71 Bộ luật lao động năm 2012 (Điều 70 Bộ luật lao động năm 2019) không có được trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được không?

 

 

Ngoài việc kiểm tra tính hợp pháp của thoả ước, Luật sư cần lưu ý thời hạn có hiệu lực của thoả ước. Nếu thoả ước lao động tập thể đã hết hạn thì sẽ không có giá trị áp dụng tại doanh nghiệp (trừ trường hợp khi thoả ước lao động tập thể hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục thương lượng). Theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Thoả ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày được ghi trong thỏa ước. Trường hợp thoả ước lao động tập thể không ghi ngày có hiệu lực thì thỏa ước có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết.

 

0 bình luận, đánh giá về Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.53774 sec| 941.367 kb