Trang chủ » Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Trong thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cơ quan có thẩm quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có trách nhiệm lập hồ sơ và chuyển cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án xem xét, quyết định.

thủ tục giảm thời hạn
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Về thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, Điều 38 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định như sau :

– Các cơ quan có thẩm quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù gồm:

+ Trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an , Bộ Quốc phòng;

+ Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu;

+ VKSND cấp tỉnh , VKS quân sự cấp quân khu.

– Cơ quan có thẩm quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có trách nhiệm lập hồ sơ và chuyển cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án xem xét, quyết định.

Hồ sơ đề nghị gồm có những nội dung

+ Bản sao bản án; trường hợp xét giảm án từ lần hai thì bản sao bản án được thay bằng bản sao quyết định thi hành án;

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; quan

+ Kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù theo quý, 06 tháng, 01 năm;

+ Quyết định khen thưởng hoặc giấy xác nhận của cơ có thẩm quyền về việc phạm nhân lập công;

+ Kết luận của bệnh viện cấp tỉnh, hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên về tình trạng bệnh tật đối với trường hợp phạm nhân bị bệnh hiểm nghèo hoặc tài liệu thể hiện phạm nhân là người quá già yếu;

+ Bản sao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với trường hợp đã được giảm;

+ Tài liệu chứng minh kết quả bồi thường nghĩa vụ dân sự người được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án thành lập Hội đồng và tổ chức phiên họp để xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Thành phần Hội đồng gồm 03 Thẩm phán ; phiên họp có sự tham gia của KSV VKS cùng cấp. Trường hợp hồ sơ phải bổ yêu cầu của Tòa án thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, Tòa án phải gửi quyết định đó cho chấp hành án, Cơ quan để nghị giảm thời hạn chấp hành án, VKS cùng cấp, VKS cấp trên trực tiếp, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Sở T pháp nơi Tòa án ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có tru sở, Bộ Ngoại giao trong trường hợp người được giảm thời hạn chấp hành án là người nước ngoài.

Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện mỗi năm 03 đợt. Người chấp hành án mỗi năm chỉ được xét giảm thời hạn chấp hành án 01 lần. Trường hợp sau khi được giảm thời hạn chấp hành án mà có lý do đặc biệt đáng được khoan hồng thêm như đã lập công, đã quá già yếu hoặc bị bệnh hiểm nghèo thì có thể được xét giảm tiếp nhưng không quá 02 lần trong 01 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ