Trang chủ » Tổ chức nghề nghiệp của đoàn luật sư, liên đoàn luật sư

Tổ chức nghề nghiệp của đoàn luật sư, liên đoàn luật sư

Việc giám sát hoạt động của luật sư được chuyển từ Bộ Tư pháp sang cho Liên đoàn luật sư và Đoàn luật sư địa phương. Liên đoàn luật sư có thẩm quyền công nhận luật sư và thực hiện xử lý kỷ luật đối với luật sư. 

đoàn luật sư
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Đoàn luật sư địa phương 

Đoàn luật sư là tổ chức nghề nghiệp của các luật sư. Đoàn luật sử có chức năng hướng dẫn, theo dõi và giám sát hoạt động của luật sư thành viên nhằm mục đích duy trì đạo đức nghề nghiệp của các luật sư và thúc đẩy sự phát triển của nghề luật sư. Đoàn luật sư có tư cách pháp nhân. Đoàn luật sư thành lập tại mỗi tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền tài phán của Toà án cấp tính. tivi Chủ tịch Đoàn luật sự là người đại diện của Đoàn luật sư. Trong trường hợp Chủ tịch Đoàn luật sự vắng mặt thì Phó Chủ tịch Đoàn luật sư tạm thời thực hiện chức năng của Chủ tịch theo quy định của Luật về luật sư và Điều lệ của Đoàn luật sư.

Đoàn luật sư tiến hành Hội nghị toàn thể định kỳ hàng năm. Trong trường hợp cần thiết, Đoàn luật sư có thể triệu tập Hội nghị toàn thể bất thường. Đoàn luật sư còn có một số ủy ban như: Uỷ ban thẩm tra tư cách luật sư, Uỷ ban duy trì kỷ luật, Uỷ ban kỷ luật đối với luật sư.

Hiện tại, Nhật Bản có 52 Đoàn luật sư địa phương được thành lập tại mỗi tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền tài phán của Toà án cấp tỉnh.

Liên đoàn luật sư Nhật Bản

Liên đoàn luật sư Nhật Bản là tổ chức nghề nghiệp tự quản trên phạm vi toàn quốc của các luật sư, Thành viên của Liên đoàn luật sư bao gồm:

 – 52 Đoàn luật sư địa phương;

– Các luật sư Nhật Bản: 18,000 luật sư, trong đó luật sư nữ là 1.692 người, chiếm khoảng 9,6%;

Các luật sư nước ngoài hành nghề tại Nhật Bản: 139 luật sư

Được thành lập vào tháng 9 năm 1949, Liên đoàn luật sư Nhật Bản có chức năng quản lý nghề luật sư và thúc đẩy việc thực thi sứ mạng của luật sư và không ngừng tăng cường vai trò của luật sư trong xã hội. Kinh phí hoạt động của Liên đoàn luật sư bao gồm tiền hội phí (chiếm 78,1% tổng thu của Liên đoàn), phí đăng kỷ luật sư, các khoản tài trợ và các nguồn khác.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ