Tự do (Liberty)

"Tự do đòi hỏi rất nhiều ở mỗi người. Đi cùng với tự do là trách nhiệm. Với người không sẵn sàng trưởng thành, người không muốn mang sức nặng của chính mình, đây là một viễn cảnh đáng sợ".

Anna Eleanor Roosevelt, 1884 - 1962, chính khách, từng là Đệ Nhất Phu nhân Mỹ 

Tự do (Liberty)

Tự do (Liberty), theo triết học, liên quan đến ý chí tự do so với thuyết quyết định. Theo Oxford English Dictionary, tự do là "thực tế của việc không bị kiểm soát bởi một thế lực đối với số phận; ý chí tự do".

Trong chính trị, tự do bao gồm các quyền tự do xã hội và tự do chính trị mà tất cả các thành viên cộng đồng xã hội được hưởng và là tự do dân sự. Trong thần học, tự do là tự do khỏi những ảnh hưởng của "tội lỗi, tâm lý nô lệ, hoặc mối quan hệ ràng buộc với thế gian". Trong kinh tế học, tự do có nghĩa là cạnh tranh tự do, công bằng và cởi mở, thường được gọi là thị trường tự do. Tự do là trạng thái tự do trong xã hội khỏi những hạn chế áp bức do chính quyền áp đặt lên lối sống, hành vi hoặc quan điểm chính trị của một người. 

 

Liên hệ

I- KHÁI LƯỢC VỀ TỰ DO

Trong Hiến pháp Hoa Kỳ, Tự do có trật tự có nghĩa là tạo ra một xã hội cân bằng trong đó các cá nhân có quyền tự do hành động mà không bị can thiệp không cần thiết (tự do tiêu cực) và có quyền tiếp cận các cơ hội và nguồn lực để theo đuổi mục tiêu của mình (tự do tích cực), tất cả đều trong khuôn khổ pháp lý công bằng, hệ thống.

Đôi khi tự do được phân biệt với tự do bằng cách sử dụng từ "tự do" chủ yếu, nếu không muốn nói là duy nhất, có nghĩa là khả năng làm theo ý muốn và những gì người ta có khả năng làm; và sử dụng từ "tự do" có nghĩa là không có sự kiềm chế tùy tiện, có tính đến quyền của tất cả những người liên quan. Theo nghĩa này, việc thực hiện quyền tự do tùy thuộc vào khả năng và bị giới hạn bởi quyền của người khác. Do đó, tự do đòi hỏi phải sử dụng quyền tự do một cách có trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà không tước đoạt quyền tự do của bất kỳ ai khác. Tự do có thể bị tước đoạt như một hình thức trừng phạt. Ở nhiều quốc gia, người dân có thể bị tước quyền tự do nếu bị kết án về các hành vi phạm tội.

Tự do bắt nguồn từ từ tiếng Latin libertas, bắt nguồn từ tên của nữ thần Libertas, người cùng với những nhân cách hóa hiện đại hơn, thường được sử dụng để miêu tả khái niệm này và vị thần La Mã cổ xưa Liber.
Từ "tự do" thường được sử dụng trong các khẩu hiệu, chẳng hạn như trong " Cuộc sống, Tự do và mưu cầu Hạnh phúc” và "Liberté, égalité, fraternité".

Các nhà triết học từ thời xa xưa đã quan tâm đến vấn đề tự do. Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius (121 - 180) đã viết:

Một chính thể trong đó có cùng một luật cho tất cả mọi người, một chính thể được quản lý dựa trên quyền bình đẳng và quyền tự do ngôn luận bình đẳng, và ý tưởng về một chính phủ vua chúa tôn trọng hầu hết quyền tự do của người bị cai trị.

Theo Thomas Hobbes (1588 - 1679):

Một người tự do là người mà bằng sức mạnh và trí thông minh của mình có thể làm được những việc mà anh ta không bị cản trở để làm những gì anh ta có ý chí làm.

John Locke (1632 - 1704) bác bỏ định nghĩa đó về tự do. Trong khi không đề cập cụ thể đến Hobbes, anh ta tấn công Ngài Robert Filmer, người có cùng định nghĩa. Theo Locke:

Trong trạng thái tự nhiên, tự do bao gồm việc không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ quyền lực vượt trội nào trên Trái đất. Con người không lệ thuộc vào ý chí hay thẩm quyền làm luật của người khác mà chỉ có quy luật tự nhiên để cai trị. Trong xã hội chính trị, quyền tự do bao gồm việc không chịu bất kỳ quyền lực lập pháp nào khác ngoại trừ quyền lực được thiết lập bởi sự đồng thuận trong khối thịnh vượng chung. 

Mọi người không bị chi phối bởi bất kỳ ý chí hoặc ràng buộc pháp lý nào ngoại trừ những điều được ban hành bởi quyền lập pháp do chính họ thành lập theo sự tin tưởng đặt vào đó. Như vậy, tự do không phải như Ngài Robert Filmer định nghĩa: ‘Tự do cho mọi người làm điều mình thích, sống theo ý mình và không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật lệ nào’. Tự do bị hạn chế bởi luật pháp trong cả trạng thái tự nhiên và xã hội chính trị. Tự do tự nhiên là không bị ràng buộc bởi quy luật tự nhiên nào khác. 
Quyền tự do của người dân dưới chính phủ là không bị hạn chế ngoài các quy tắc thường trực để sống theo những quy định chung cho mọi người trong xã hội và được thực hiện bởi quyền lập pháp được thiết lập trong đó. Mọi người có quyền hoặc tự do (1) làm theo ý mình trong mọi việc mà pháp luật không cấm và (2) không phải tuân theo ý muốn bất nhất, không chắc chắn, không xác định và tùy tiện của người khác. 

John Stuart Mill, trong tác phẩm On Liberty năm 1859, là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt giữa tự do là quyền tự do hành động và tự do là không bị ép buộc.

Trong bài giảng " Hai khái niệm về tự do " năm 1958, Isaiah Berlin đã chính thức đóng khung sự khác biệt giữa hai quan điểm như sự phân biệt giữa hai khái niệm đối lập nhau về tự do: tự do tích cực và tự do tiêu cực.Cái sau chỉ một tình trạng tiêu cực trong đó một cá nhân được bảo vệ khỏi sự chuyên chế và việc thực thi quyền lực một cách tùy tiện, trong khi cái trước đề cập đến sự tự do đến từ sự tự chủ, sự tự do khỏi những ép buộc bên trong như sự yếu đuối và sợ hãi.

Khái niệm hiện đại về tự do chính trị có nguồn gốc từ các khái niệm về tự do và nô lệ của người Hy Lạp. Đối với người Hy Lạp, tự do có nghĩa là không có chủ, độc lập với chủ (sống theo ý mình). Đó là khái niệm tự do ban đầu của người Hy Lạp. Nó gắn liền với khái niệm dân chủ, như Aristotle đã nói :

"Vậy thì đây là một biểu hiện của quyền tự do mà tất cả các nhà dân chủ đều khẳng định là nguyên tắc của nhà nước của họ. Một điều nữa là con người phải sống theo ý mình. Họ nói rằng đây là đặc quyền của một người tự do, vì mặt khác Mặt khác, không sống như một người đàn ông thích là dấu hiệu của một nô lệ. Đây là đặc điểm thứ hai của nền dân chủ, từ đó nảy sinh tuyên bố của con người là không bị ai cai trị, nếu có thể, hoặc, nếu điều này là không thể, cai trị và được cai trị lần lượt; và do đó nó góp phần vào sự tự do dựa trên sự bình đẳng". 

Điều này chỉ áp dụng cho những người đàn ông tự do. Ví dụ, ở Athens, phụ nữ không được bầu cử hay giữ chức vụ và phải phụ thuộc về mặt pháp lý và xã hội vào người thân là nam giới. 

Người dân của Đế quốc Ba Tư được hưởng một số mức độ tự do. Công dân của tất cả các tôn giáo và dân tộc đều được trao các quyền như nhau và có quyền tự do tôn giáo như nhau, phụ nữ có các quyền như nam giới và chế độ nô lệ bị bãi bỏ (550 trước Công nguyên). Tất cả cung điện của các vị vua Ba Tư đều được xây dựng bởi những người công nhân được trả lương vào thời đại mà nô lệ thường làm những công việc như vậy.

Ở Đế chế Maurya của Ấn Độ cổ đại, công dân thuộc mọi tôn giáo và dân tộc đều có một số quyền tự do, khoan dung và bình đẳng.Nhu cầu khoan dung trên cơ sở bình đẳng có thể được tìm thấy trong Sắc lệnh của Ashoka Đại đế, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng khoan dung trong chính sách công của chính phủ. Việc tàn sát hoặc bắt giữ tù binh chiến tranh dường như cũng bị Ashoka lên án. 
Chế độ nô lệ dường như cũng không tồn tại ở Đế quốc Maurya. Tuy nhiên, theo Hermann Kulke và Dietmar Rothermund, "Mệnh lệnh của Ashoka dường như đã bị chống lại ngay từ đầu.".

Luật La Mã cũng chấp nhận một số hình thức tự do hạn chế, ngay cả dưới sự cai trị của các Hoàng đế La Mã. Tuy nhiên, những quyền tự do này chỉ được trao cho công dân La Mã.Nhiều quyền tự do được hưởng theo luật La Mã đã tồn tại suốt thời Trung cổ, nhưng chỉ được hưởng bởi giới quý tộc, hiếm khi được hưởng bởi người dân thường. Ý tưởng về các quyền tự do phổ quát và bất khả xâm phạm phải đợi đến Thời đại Khai sáng.

Khế ước xã hội

Ở Pháp tự do. Chế độ nô lệ ở Anh (1792), James Gillray đã biếm họa “sự tự do” của người Pháp là cơ hội để chết đói và “nô lệ” của người Anh là những lời phàn nàn cồng kềnh về thuế.
Lý thuyết khế ước xã hội, được xây dựng một cách có ảnh hưởng nhất bởi Hobbes, John Locke và Rousseau (mặc dù được Plato đề xuất lần đầu trong cuốn Cộng hòa), là một trong những lý thuyết đầu tiên đưa ra một phân loại chính trị về quyền, đặc biệt thông qua khái niệm chủ quyền và quyền tự nhiên. 

Các nhà tư tưởng của thời kỳ Khai sáng lý luận rằng luật pháp chi phối cả chuyện trời và chuyện con người, và luật đó trao cho nhà vua quyền lực chứ không phải quyền lực nhà vua ban hành luật pháp. Quan niệm này về luật sẽ đạt đến đỉnh cao trong những ý tưởng của Montesquieu. Quan niệm về luật pháp như mối quan hệ giữa các cá nhân, chứ không phải giữa các gia đình, đã xuất hiện và cùng với đó là sự tập trung ngày càng tăng vào quyền tự do cá nhân như một thực tế cơ bản, được đưa ra bởi " Thiên nhiên và Chúa của Tự nhiên ", mà trong trạng thái lý tưởng sẽ trở nên phổ quát nhất có thể.

Trong cuốn Bàn về tự do, John Stuart Mill đã tìm cách xác định "... bản chất và giới hạn của quyền lực mà xã hội có thể thực thi một cách hợp pháp đối với cá nhân", do đó, ông mô tả sự đối kháng cố hữu và liên tục giữa tự do và quyền lực và do đó, câu hỏi phổ biến nhất là “làm thế nào để điều chỉnh phù hợp giữa sự độc lập của cá nhân và sự kiểm soát của xã hội”.

Nguồn gốc của tự do chính trị

Magna Carta (ban đầu được gọi là Hiến chương Tự do) năm 1215, được viết bằng mực sắt trên giấy da bằng tiếng Latinh thời Trung cổ, sử dụng các chữ viết tắt tiêu chuẩn của thời kỳ đó. Tài liệu này được lưu giữ tại Thư viện Anh và được xác định là “Thư viện Anh Cotton MS Augustus II.106”.

Mốc thời gian:

1066 - như một điều kiện cho lễ đăng quang của mình, Nhà chinh phục William đã đồng ý với Hiến chương Tự do Luân Đôn nhằm đảm bảo các quyền tự do "Saxon" của Thành phố Luân Đôn .
1100 - Hiến chương Tự do được thông qua, quy định một số quyền tự do nhất định của quý tộc, quan chức nhà thờ và cá nhân.
1166 – Henry II của Anh đã biến đổi luật pháp Anh bằng cách thông qua Assize of Clarendon.Đạo luật này, tiền thân của việc xét xử bởi bồi thẩm đoàn, bắt đầu việc bãi bỏ xét xử bằng đấu tranh và xét xử bằng thử thách. 

1187-1189 - xuất bản Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Anglie chứa các định nghĩa chính thức về tự do và nô lệ.
1215 – Magna Carta được ban hành, trở thành nền tảng của tự do ở nước Anh đầu tiên, sau đó là Vương quốc Anh và sau đó là trên thế giới.

1628 – Quốc hội Anh thông qua Kiến nghị về Quyền đặt ra các quyền tự do cụ thể của công dân Anh.
1679 – Quốc hội Anh thông qua Đạo luật Habeas Corpus cấm việc giam giữ bất hợp pháp hoặc tùy tiện.
1689 – Tuyên ngôn Nhân quyền trao “quyền tự do ngôn luận trong Nghị viện” và củng cố nhiều quyền dân sự hiện có ở Anh. Luật tương đương của Scotland về Tuyên bố về Quyền cũng được thông qua. 

1772 - Phán quyết của Somerset v Stewart cho thấy chế độ nô lệ không được thông luật ủng hộ ở Anh và xứ Wales.
1859 – một bài tiểu luận của triết gia John Stuart Mill, có tựa đề Về sự tự do, lập luận về sự khoan dung và tính cá nhân. "Nếu bất kỳ ý kiến nào buộc phải im lặng, thì ý kiến đó có thể đúng, theo những gì chúng ta có thể biết chắc chắn. Phủ nhận điều này là thừa nhận sự không thể sai lầm của chính chúng ta".

1948 - Các đại diện của Anh đã cố gắng nhưng bị ngăn cản việc bổ sung khuôn khổ pháp lý vào Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.(Mãi đến năm 1976, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mới có hiệu lực, mang lại tư cách pháp lý cho hầu hết Tuyên ngôn).

1958 - Hai khái niệm về tự do của Isaiah Berlin xác định “tự do tiêu cực” là một trở ngại, khác biệt với “tự do tích cực” thúc đẩy khả năng tự làm chủ và các khái niệm về tự do.

Chuông Tự Do là biểu tượng phổ biến của tự do ở Mỹ.

Theo Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ, mọi người dân đều có quyền tự nhiên được “ Sống, Tự do và mưu cầu Hạnh phúc ”. Tuyên ngôn tự do này đã gặp rắc rối trong 90 năm do việc tiếp tục thể chế hóa chế độ nô lệ da đen được hợp pháp hóa, vì các chủ nô lập luận rằng quyền tự do của họ là tối quan trọng vì nó liên quan đến tài sản, nô lệ của họ và rằng người da đen không có quyền mà bất kỳ người da trắng nào cũng có nghĩa vụ phải công nhận. Tòa án Tối cao, trong phán quyết của Dred Scott năm 1857, đã giữ nguyên nguyên tắc này. Năm 1866, sau Nội chiến Hoa Kỳ, Hiến pháp Hoa Kỳ được sửa đổi để mở rộng quyền cho người da màu, và vào năm 1920, quyền bầu cử được mở rộng cho phụ nữ.

Đến nửa sau thế kỷ 20, quyền tự do được mở rộng hơn nữa để cấm chính phủ can thiệp vào các lựa chọn cá nhân. Trong phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ năm 1965 Griswold kiện Connecticut, Thẩm phán William O. Douglas lập luận rằng các quyền tự do liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, chẳng hạn như hôn nhân, có vị trí ưu việt duy nhất trong hệ thống phân cấp các quyền tự do. 

Jacob M. Appel đã tóm tắt nguyên tắc này:

Tôi biết ơn vì tôi có các quyền ở quảng trường công cộng - nhưng, trên thực tế, những quyền quý giá nhất của tôi là những quyền mà tôi sở hữu trong phòng ngủ, phòng bệnh và phòng chết. Hầu hết mọi người đều lo ngại rằng họ có thể kiểm soát cơ thể của chính mình hơn là kiến nghị với Quốc hội. 

Ở nước Mỹ hiện đại, nhiều hệ tư tưởng cạnh tranh nhau có quan điểm khác nhau về cách tốt nhất để thúc đẩy tự do. Những người theo chủ nghĩa tự do theo nghĩa gốc của từ này coi bình đẳng là một thành phần cần thiết của tự do. Những người cấp tiến nhấn mạnh quyền tự do khỏi độc quyền kinh doanh là điều cần thiết. Những người theo chủ nghĩa tự do không đồng ý và coi tự do kinh tế và tự do cá nhân là tốt nhất. Phong trào Tea Party coi "chính phủ lớn" là kẻ thù của tự do. Những người tham gia chính khác trong phong trào tự do hiện đại của Mỹ bao gồm Đảng Tự do, Dự án Nhà nước Tự do, và Viện Mises.

Pháp

Pháp ủng hộ người Mỹ trong cuộc nổi dậy chống lại sự cai trị của người Anh và vào năm 1789, đã lật đổ chế độ quân chủ của chính họ với tiếng kêu "Liberté, égalité, fraternité". Cuộc tắm máu sau đó, được gọi là triều đại khủng bố, đã làm suy yếu ý tưởng tự do của nhiều người. Edmund Burke, được coi là một trong những cha đẻ của chủ nghĩa bảo thủ, đã viết "Người Pháp đã tự chứng tỏ mình là những kiến trúc sư tài năng nhất về sự hủy hoại từng tồn tại trên thế giới cho đến nay".

Hệ tư tưởng

Theo Từ điển Chính trị Oxford ngắn gọn, chủ nghĩa tự do là "niềm tin rằng mục đích của chính trị là bảo vệ các quyền cá nhân và tối đa hóa quyền tự do lựa chọn". Nhưng họ chỉ ra rằng có nhiều cuộc thảo luận về cách đạt được những mục tiêu đó. Mọi cuộc thảo luận về quyền tự do đều phụ thuộc vào ba thành phần chính: ai được tự do, họ được tự do làm gì và lực lượng nào hạn chế quyền tự do của họ. 

John Gray lập luận rằng niềm tin cốt lõi của chủ nghĩa tự do là sự khoan dung. Những người theo chủ nghĩa tự do cho phép người khác tự do làm những gì họ muốn, đổi lại họ cũng có được sự tự do tương tự. Ý tưởng về tự do này mang tính cá nhân hơn là chính trị. 

William Safire chỉ ra rằng chủ nghĩa tự do bị tấn công bởi cả Cánh Hữu và Cánh Tả: Cánh Hữu vì bảo vệ những thực hành như phá thai, đồng tính luyến ái và chủ nghĩa vô thần, và bởi Cánh Tả vì bảo vệ doanh nghiệp tự do và các quyền của cá nhân đối với tập thể.

Chủ nghĩa tự do

Theo Encyclopædia Britannica, những người theo chủ nghĩa tự do coi tự do là giá trị chính trị hàng đầu của họ. Cách tiếp cận của họ để thực hiện quyền tự do liên quan đến việc phản đối bất kỳ sự ép buộc nào của chính phủ, ngoại trừ điều cần thiết để ngăn chặn các cá nhân ép buộc lẫn nhau. 

Chủ nghĩa tự do được hướng dẫn bởi nguyên tắc thường được gọi là Nguyên tắc Không xâm lược (NAP). Nguyên tắc Không xâm phạm khẳng định rằng hành vi gây hấn chống lại một cá nhân hoặc tài sản của một cá nhân luôn là hành vi vi phạm vô đạo đức đối với quyền sống, quyền tự do và tài sản của một người. 

Sử dụng sự lừa dối thay vì đồng ý để đạt được mục đích cũng là vi phạm nguyên tắc Không xâm phạm. Do đó, trong khuôn khổ nguyên tắc Không xâm phạm, hãm hiếp, giết người, lừa dối, đánh thuế không tự nguyện, quy định của chính phủ và các hành vi khác gây hấn chống lại những cá nhân ôn hòa đều bị coi là vi phạm nguyên tắc này. 

Nguyên tắc này thường được những người theo chủ nghĩa tự do tuân thủ nhiều nhất.Lời chào phổ biến cho nguyên tắc này là “Ý tưởng hay không cần đến sức mạnh”. 

Tự do cộng hòa
Theo các nhà lý luận về tự do của đảng cộng hòa, như nhà sử học Quentin Skinner hay triết gia Philip Pettit, quyền tự do của một người không nên được coi là không bị can thiệp vào hành động của một người mà là không bị thống trị. Theo quan điểm này, bắt nguồn từ Roman Digest, trở thành một người đồng tính tự do, một người tự do, có nghĩa là không tuân theo ý muốn độc đoán của người khác, tức là bị người khác thống trị. Họ cũng trích dẫn Machiavelli, người đã khẳng định rằng bạn phải là thành viên của một hiệp hội dân sự tự quản, một nước cộng hòa, nếu bạn muốn được hưởng quyền tự do cá nhân.

Sự chiếm ưu thế của quan điểm tự do này trong số các nghị sĩ trong Nội chiến Anh đã dẫn đến việc tạo ra khái niệm tự do tự do là không can thiệp vào tác phẩm Leviathan của Thomas Hobbes.

Chủ nghĩa xã hội

Những người theo chủ nghĩa xã hội coi tự do là một tình huống cụ thể trái ngược với một lý tưởng thuần túy trừu tượng. Tự do là trạng thái tồn tại mà các cá nhân có quyền theo đuổi sở thích sáng tạo của mình mà không bị cản trở bởi các mối quan hệ xã hội mang tính cưỡng bức, đặc biệt là những mối quan hệ mà họ buộc phải tham gia như một điều kiện cần thiết để tồn tại trong một hệ thống xã hội nhất định. Do đó, tự do đòi hỏi cả những điều kiện kinh tế vật chất giúp tạo ra tự do cùng với các mối quan hệ xã hội và các thể chế có lợi cho tự do. 

Quan niệm xã hội chủ nghĩa về tự do có liên quan chặt chẽ với quan điểm xã hội chủ nghĩa về tính sáng tạo và cá nhân. Bị ảnh hưởng bởi khái niệm lao động bị tha hóa của Karl Marx, những người theo chủ nghĩa xã hội hiểu tự do là khả năng một cá nhân tham gia vào công việc sáng tạo trong trường hợp không bị tha hóa, trong đó "lao động bị tha hóa" dùng để chỉ công việc mà mọi người bị buộc phải thực hiện và công việc không bị tha hóa đề cập đến các cá nhân theo đuổi sở thích sáng tạo của riêng họ.

Chủ nghĩa Mác

Đối với Karl Marx, sự tự do có ý nghĩa chỉ có thể đạt được trong một xã hội cộng sản được đặc trưng bởi sự dư thừa và tự do tiếp cận. Sự sắp xếp xã hội như vậy sẽ loại bỏ nhu cầu lao động bị xa lánh và cho phép các cá nhân theo đuổi sở thích sáng tạo của riêng mình, giúp họ phát triển và tối đa hóa tiềm năng tối đa của mình. Điều này đi cùng với sự nhấn mạnh của Marx về khả năng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản giảm dần thời gian trung bình của ngày làm việc để mở rộng “lĩnh vực tự do”, hay thời gian tự do tùy ý, cho mỗi người. Do đó, quan niệm của Marx về xã hội cộng sản và tự do của con người mang tính chủ nghĩa cá nhân triệt để. 

Chủ nghĩa vô chính phủ

Trong khi nhiều người theo chủ nghĩa vô chính phủ nhìn nhận tự do hơi khác một chút, tất cả đều phản đối chính quyền, bao gồm cả quyền lực của nhà nước, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa dân tộc. 
Đối với nhà cách mạng vô chính phủ Nga Mikhail Bakunin, tự do không có nghĩa là một lý tưởng trừu tượng mà là một thực tế cụ thể dựa trên quyền tự do bình đẳng của những người khác. Theo nghĩa tích cực, tự do bao gồm “sự phát triển đầy đủ nhất mọi khả năng và năng lực của mỗi con người, bằng giáo dục, đào tạo khoa học và bằng sự thịnh vượng vật chất”. Một quan niệm như vậy về tự do “có tính xã hội rõ rệt, bởi vì nó chỉ có thể được thực hiện trong xã hội,” chứ không phải một cách cô lập. Theo nghĩa tiêu cực, tự do là “sự nổi dậy của cá nhân chống lại mọi quyền lực thiêng liêng, tập thể và cá nhân”.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.7 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Tự do (Liberty)

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.35990 sec| 1154.766 kb