Trang chủ » Xây dựng quy trình tổ chức, kiểm tra, giám sát công việc

Xây dựng quy trình tổ chức, kiểm tra, giám sát công việc

Việc xây dựng quy trình tổ chức quản lý có thể được bắt đầu với việc đặt mục tiêu, sau đó là tạo dòng thời gian và vạch ra các bước cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu, bao gồm thời hạn cho mỗi nhiệm vụ, đồng thời xác định người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ đó.
quy trình tổ chức
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Xây dựng quy trình tổ chức, kiểm tra, giám sát các công việc

Ở một góc độ nào đó, tổ chức thực hiện và quản lý công việc của tổ chức thực hành nghề luật cũng tương tự với quản lý doanh nghiệp và quản lý dự án. Như vậy, người quản lý tổ chức thực hành nghề luật cũng cần áp dụng các kỹ năng quản trị đối với nhân sự, tài chính, kế toán và các vấn đề khác. Trong bất kỳ tổ chức thực hành nghề luật nào, việc vận hành kém hiệu quả có thể gây ảnh hưởng đến doanh thu hay kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ, khi đó, để giải quyết vấn đề này thì việc xây dựng các quy trình quản lý và các thủ tục một cách rõ ràng sẽ rất có ích. Những nguyên nhân gây nên sự hoạt động kém hiệu quả của tổ chức có thể bắt nguồn từ vấn để tuy nhỏ nhưng có thể gây ảnh hưởng lớn, như người thực hành nghề luật của tổ chức đó phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đơn giản trong khi một nhân viên khác của tổ chức có thể dễ dàng trả lời hoặc tìm tài liệu bị đặt sai chỗ,

Việc xây dựng quy trình quản lý có thể được bắt đầu với việc đặt mục tiêu, sau đó là tạo dòng thời gian và vạch ra các bước cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu, bao gồm thời hạn cho mỗi nhiệm vụ, đồng thời xác định người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ đó – là cá nhân hay nhóm, vai trò cụ thể cho từng thành viên, người chịu trách nhiệm cho từng nhiệm vụ hoặc bước, cũng như người chịu trách nhiệm dưa dự án hoàn thành cuối cùng. Các tổ chức thực hành nghề luật cũng có thể xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện các công việc, quy trình phải tuân thủ và đảm bảo rằng mọi cá nhân trong tổ chức có thể dễ dàng tham khảo và tuân theo. Các quy trình quản lý được xây dựng một cách hợp lý, khoa học sẽ giúp người làm việc trong tổ chức đó có thể dễ dàng xác định các địa chỉ liên hệ, nhiệm vụ, email, tài liệu,… liên quan đến khách hàng của mình, cũng như giúp cho người làm công tác quản lý có thể nắm được tiến độ thực hiện công việc.

Cuối cùng, quá trình quản lý công việc tại cơ quan, tổ chức hành nghề luật không thể thiếu đi sự giám sát, đánh giá để đảm bảo các công việc này được vận hành một cách phù hợp với quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức hành nghề luật cần thường xuyên định kỳ làm công tác kiểm tra quy trình thực hiện, đánh giá quá trình làm việc và giúp các phòng, ban hiệu chính kịp thời để phòng ngừa trước khi rủi ro xảy ra. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát của cơ quan, tổ chức hành nghề luật là những hoạt động mang tính hành chính và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để đánh giá toàn diện quá trình và kết quả thực hiện công việc. Ví dụ như việc kiểm tra, giám sát có thể thực hiện theo quy trình qua các bước khác nhau: người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức hành nghề luật xuất phát từ thực tiễn công việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thường xuyên hoặc định kỳ theo tuần, theo tháng hoặc theo quý; xác định thực trạng hoạt động, so sánh với các quy định pháp luật để xác định mức độ sai sót trong quá trình hành nghề luật; xác định rõ nguyên nhân và thực hiện các biện pháp cần thiết để khắc phục sai sót, bảo đảm hoạt động hành nghề luật được tiến hành theo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Đặc biệt, để thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát trong tố tụng hình sự đòi hỏi cơ quan, người có thẩm quyền phải chủ động, nghiêm túc tiến hành kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, khi phát hiện sai phạm trong hoạt động tố tụng phải thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý nghiệm cá nhân vi phạm pháp luật, tránh tình trạng bao che sai phạm. Mục đích của việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc trong cơ quan, tổ chức hành nghề luật không nhằm “vạch lá, tìm sâu”, bắt lỗi hay đổ lỗi cho cá nhân người hành nghề luật nào mà chỉ nhằm mục đích chung là kiểm soát rủi ro pháp lý và đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong cơ quan, tổ chức hành nghề luật

Những kiến thức cần nhớ trong quản lý công việc nghề luật

Một người hành nghề luật thành công và một cơ quan, tổ chức hành nghề luật vững mạnh to cần phải có chiến lược quản lý công việc hiệu quả. Bàn Trong các kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng quản lý thời gian là kỹ năng quan trọng nhưng cũng khó nắm bắt nhất, người hành nghề luật cần vận dụng một cách hiệu quả để thực hiện kế hoạch chi tiết đã được xây dựng.

Khi giải quyết công việc, cần đảm bảo tiến độ công việc, lưu ý giải quyết các công việc theo thứ tự ưu tiên và mức độ quan trọng của công việc đó. Muốn duy trì sự vận hành nhất quán và thông suốt, tạo ra mặt bằng chung trong quản lý công việc, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hành nghề luật phải cương quyết trong việc chấp hành các quy trình, chuẩn mực trong quá trình thực hiện công việc được đề ra.

Cơ quan và tổ chức hành nghề luật cũng như mỗi cá nhân cần có chính sách quản lý công việc hợp lý; từng bước xây dựng hệ thống giám sát một cách công bằng và hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, củng cố uy tín của bản thân người hành nghề luật và cơ quan, chức hành nghề luật trong xã hội.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ