Các giai đoạn triển khai dự án và các sản phẩm dự án

20/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

 

Doaanh nghiệp hoạt động dựa trên các dự án tiến hành, Vậy triển khai dự án doanh nghiệp được tiến hành qua những bước nào?

 

 

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Các giai đoạn triển khai dự án và các sản phẩm dự án

 

 

Giai đoạn 1- Lập đề án chiến lược kinh doanh

 

 

Trong giai đoạn này, Công ty luật X và khách hàng sẽ phối hợp xây dựng một sản phẩm cụ thể là Đề án Xây dựng cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh của Khách hàng.

 

 

Đề án Xây dựng cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh của Khách hàng sẽ bao gồm những nội dung cơ bản sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Đánh giá hiện trạng về các vấn đề trong việc thiết lập mô hình kinh doanh, cơ cấu tổ chức của Khách hàng bao gồm mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức lại trụ sở chính, tại chi nhánh, tại các trung tâm, xí nghiệp, nhà xưởng hiện tại của khách hàng.
 • Xác định thứ tự ưu tiên về các ngành thế mạnh, sản phẩm chủ đạo. Khách hàng mục tiêu cùng đối tượng cạnh tranh chính và mục tiêu chiếm lĩnh thị trường, phát triển thị phần của khách hàng trong giai đoạn 5 và 10 năm tới
 • Xác laaoj, lựa chọn lại loại hình hoạt động doanh nghiệp, mô hình kinh doanh, khung cơ cấu tổ chức phù hợp với các mục tiêu, định hướng phát triển của công ty theo chuẩn mực hiện đại và hướng tới khách hàng.
 • Lập kế hoạch triển khai định chế hóa các ý tưởng về mô hình kinh doanh, tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh, mục tiêu chiến lược cho mỗi giai đoạn.

 

 

Giai đoạn 2- Định chế hóa tái cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị điều hành của khách hàng

 

 

Trọng tâm của dề án được công ty luật X  xác định chính là việc thiết lập mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh mới cho khách hàng bao gồm một hệ thống từ trụ sở chính cho tới chi nhánh và trung tâm tư vấn, xí nghiệp, nhà xưởng.

 

 

Để triển khai nội dung này, Công ty luật X sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho Khách hàng bao gồm việc xây dựng toàn bộ các văn bản định chế, mẫu biểu nghiệp vụ của Khách hàng nhằm quy định hóa các ý tưởng, kế hoạch, định hướng về mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh làm nền tảng cho sự thành công của quá trình tái cơ cấu công ty

 

 

Thông tin về các sản phẩm dự kiến sơ bộ sẽ thuộc đối tượng xây dựng như sau:

 

 

Tên sản phẩm dự kiến xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Quy chế về hoạt động của hội đồng thành viên( Hội đồng quản trị)
 • Quy chế về cơ cấu tổ chức của bộ máy điều hành
 • Quy chế về hoạt động của bộ máy điều hành
 • Hệ thống quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức nghiệp vụ của các phòng, ban, trung tâm
 • quy chế tiền lương
 • Hệ thống mẫu văn bản quản trị hiện hành.
 • Các sản phẩm định chế khác theo nhu cầu của khách hàng sau khi thống nhất với công ty luật X

 

 

Mô tả sản phẩm

 

 

Quy chế về hoạt động của Hội đồng thành viên:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Quy chế do hội đồng thành viên ban hành
 • Nội dung của quy chế nhằm xác lập trách nhiệm pháp lý của Hội đồng thành viên, từ đố xây dựng những điều khoản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên, các nguyên tắc làm việc, phương thức họp hội đồng thành viên, cơ cấu thành viên, cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc, mối liên hệ giữa hội đồng thành viên với giám đốc
 • Các vấn đề khác liên quan.

 

 

Quy chế về cơ cấu tổ chức của bộ máy điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Quy chế này do Hội đồng thành viên ban hàng;
 • Nội dung quy chế nằm phân định rõ về cơ cấu tổ chức của bộ máy điều hành của khách hàng như bộ máy điều hành của khách hàng bao gồm bao nhiêu bộ phận, mảng điều hành, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bộ phận, mảng điều hành và cơ cấu chi tiết của bộ phận này ( gồm bao nhiêu phòng, trung tâm)

 

 

Quy chế về hoạt động của bộ máy điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Quy chế do hội đồng thành viên ban hàng
 • Nội dung quy chế nhằm định rõ: Cơ chế phối hợp điều hành triển khai hoạt động của các chức danh trong ban điều hành
 • Cơ chế phối hợp giữa các phòng ban, trung tâm của khách hàng
 • Cơ chế phối hợp giữa phòng ban, trung tâm thuộc trụ sở với các chi nhánh, bộ phận của chi nhánh khách hàng, trung tâm tư vấn xây dựng tương đường chi nhánh Khách hàng
 • chế độ làm việc của ban điều hành và bộ máy giúp việc của ban điều hành
 • Các vấm đề liên quan khác

 

 

Hệ thống quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức nghiệp vụ của các phòng ban, trung tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Các quy định do Ban giám đốc ban hành
 • Số lượng các quy định phụ thuộc và cơ cấu tổ chức của khách hàng
 • Nội dung các quy định nhằm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức nghiệp vụ của phòng ban, trung tâm của khách hàng

 

 

Quy chế lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Quy chế do Hội đồng thành viên ban hàng
 • Nội dung của Quy chế đề cập đến nhữn vấn đề sau: Nguyên tắc, nội dung quản lý tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương, thống nhất việc sử dụng trả tiền lương, tiền thưởng từ quỹ tiền lương phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty. Hệ thống thang, bảng lương áp dụng trong công ty, vấn đề nâng lương và điều kiện nâng lương cho người lao động tại công ty, các chính sách phụ cấp và đãi ngộ cho người lao động cùng các quy định khác có liên quan
 • Các vấn đề khác

 

 

Hệ thống mẫu văn bản quản trị điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Các mẫu văn bản quản trị được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng cấp quản trị trong nội bộ của khách hàng, phù hợp với các quy định nội bộ của khách hàng
 • tiêu chí xây dựng các mẫu văn bản. Đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, ngắn gon.

 

 

Các sản phẩm định chế khách theo nhu cầu của Khách hàng sau khi thống nhất với công ty X

 

 

Đây có thể là các quy định nghiệp vụ chính của khách hàng hoặc các văn bản quy định cần có theo nhu cầu của khách hàng

 

 

Thời hạn thực hiện triển khai dự án

 

 

Giai đoạn 1: .....tháng kể từ ngày các bên ký Hợp đông dịch vụ pháp lý

 

 

Giai đoạn 2 ...Tháng kể từ ngày các bên ký hợp đồng dịch vụ pháp lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

 

 

 

 

0 bình luận, đánh giá về Các giai đoạn triển khai dự án và các sản phẩm dự án

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.63307 sec| 960.141 kb