Trang chủ » Chức năng xã hội và nhân văn của nghề luật sư

Chức năng xã hội và nhân văn của nghề luật sư

Nghề luật là một nghề trong xã hội pháp quyền, gắn liền với nhà nước và pháp luật, trong đó người hành nghề luật thực hiện các chuyên môn khác nhau gắn với pháp luật. Chức năng xã hội của nghề luật sư là một nghề luật cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý như tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản, tổ chức đàm phán, thương lượng về các vấn đề pháp luật và có thể đại diện cho thân chủ hoặc bào chữa, bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước Tòa án trong quá trình tiến hành tố tụng, luật sư được nhận thù lao, chi phí do khách hàng chi trả để sinh sống.

Chức năng xã hội

Khái niệm về nghề luật

Nghề luật là một lĩnh vực hoạt động lao động trong đó con người vận dụng các tri thức, kỹ năng qua đào tạo để làm ra những sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ có tính vật chất hay tinh thần phục vụ nhu cầu của xã hội. Nghề phát triển theo sự phát triển của xã hội loài người, xã hội càng phát triển thị nghệ càng phát triển theo quy luật cùng với sự ra đời của các tiến bộ khoa học, công nghệ và ngày càng được chuyên môn hóa theo phân công lao động xã hội. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu về nghề nghiệp, trên thế giới hiện nay có trên dưới 800.000 ngành nghề với hàng chục nghìn chuyên môn. Ở Liên Xô trước đây, người ta đã thống kê được trên 15.000 chuyên môn, con nước Mỹ, hiện nay con số đó lên tới trên 40.000 ngành nghề.

Chức năng xã hội và nhân văn

Nghề luật sự là nghề bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bảo vệ quyền con người, góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội. Nghề luật sư có tính nhân văn sâu sắc, luật sư hành nghề không phải chỉ vì mục tiêu kinh tế đơn thuần, nghề luật sư còn có sứ mệnh cao cả, thực hiện chức năng xã hội – nghề nghiệp gắn với số phận con người. Bằng hoạt động nghề nghiệp của mình, luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền. Nghề luật sự có tính chất nhân văn sâu sắc bởi về phương diện lịch sử, nghề luật sư xuất hiện gắn liền do nhu cầu và xuất phát tự nhiên nhằm minh oan cho bạn bè, người thân bị giai cấp thống trị bắt giam vô cớ và trừng phạt một cách độc đoán. Mặt khác, nghề luật sư xuất phát từ quyền lợi của nhân dân bị áp bức nên nhân dân đồng tình ủng hộ và dần dần thu hút nhiều người tham gia bào chữa trước tòa. Nảy sinh từ chính những bất công trong lòng xã hội có giai cấp, nghề luật sự ra đời với sự xuất hiện các luật sư với tinh thần nghĩa hiệp được ví như như các hiệp sĩ bảo vệ công lý, với tinh thần dũng cảm chống lại áp bức, bất công, chống lại cái xấu, bảo vệ cái tốt, bảo vệ các đối tượng yếu thể trong xã hội. Trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam, vị trí, vai trò của luật sự và nghề luật sư ngày càng được đề cao, luật sư góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý và thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong hoạt động xét xử của Tóa án theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ