Trang chủ »  Kỹ năng tham gia tại phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm

 Kỹ năng tham gia tại phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm

Phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm là phiên tòa đặc biệt xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và được đưa ra thi hành. Tại phiên tòa, những người có thẩm quyền, những người có mặt tập trung vào việc phát biểu ý kiến về vụ án.

tại phiên tòa
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Kỹ năng tham gia tại phiên tòa giám đốc thẩm , tái thẩm

Trường hợp thông báo ( kiến nghị ) của người bị kết án , bị hại , đương sự được người có thẩm quyền chấp nhận ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm , tái thẩm , luật sư cần làm thủ tục để đăng ký tham gia phiên tòa giám đốc thẩm , tái thẩm khi được Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa giám đốc thẩm , tái thẩm để phát biểu quan điểm pháp lý bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị kết án , bị hại , đương sự tại phiên tòa giám đốc thẩm , tái thẩm .

Phiên tòa giám đốc thẩm , tái thẩm là phiên tòa đặc biệt xét lại bản án , quyết định đã có hiệu lực pháp luật và được đưa ra thi hành . Phiên tòa giám đốc thẩm , tái thẩm không có thủ tục bắt đầu phiên tòa và hoạt động xét hỏi . Tại phiên tòa , những người có thẩm quyền , những người có mặt tập trung vào việc phát biểu ý kiến về vụ án . Đây là một phiên tranh luận về đánh giá chứng cứ , quan điểm áp dụng pháp luật đối với vụ án . Theo quy định tại Điều 383 BLTTHS năm 2015 , luật sư có thể tham gia phiên tòa giám đốc thẩm , tái thẩm nếu Tòa án triệu tập .

Luật sư cần lưu ý những gì để chuẩn bị tham gia phiên tòa

Để chuẩn bị tham gia phiên tòa luật sư cần lưu ý :

– Chuẩn bị các văn bản pháp luật liên quan đến vụ án ;

– Chuẩn bị các tài liệu , chứng cứ , hồ sơ vụ án ;

– Chuẩn bị các ý kiến pháp lý liên quan đến vụ việc , nếu Hội đồng giám đốc thẩm , tái thẩm yêu cầu thì luật sư phát biểu ;

– Chuẩn bị các ý kiến để tranh luận với VKS .

Nếu thân chủ cũng được triệu tập tham gia phiên tòa , luật sư phải trao đổi để họ chuẩn bị ý kiến trình bày khi Hội đồng yêu cầu .

Tại phiên tòa giám đốc thẩm , tái thẩm luật sư cần lưu ý :

– Lắng nghe và ghi chép những vấn đề thuyết trình về vụ án mà thành viên Hội đồng giám đốc thẩm , tái thẩm đã trình bày , ý kiến của các thành viên khác , ý kiến của KSV để chuẩn bị ý kiến phát biểu , tranh luận tại phiên tòa .

– Khi tranh tụng với KSV về các vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ án , luật sư phải lập luận , chứng minh để làm rõ các căn cứ kháng nghị như những điểm mà bản án , quyết định có hiệu lực pháp luật đã nhận định , quyết định là sai lầm ; những vi phạm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án ; tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung bản án , quyết định mà Tòa án không biết được khi ra bản án , quyết định … Từ đó , luật sư để nghị Hội đồng giám đốc thẩm , tái thẩm ra quyết định giám đốc thẩm , tái thẩm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ