Trang chủ » Kỹ năng tham gia thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

Kỹ năng tham gia thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

Kỹ năng tham gia thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi là một trong các kỹ năng quan trọng của luật sư trong quá trình hành nghề. Theo quy của pháp luật hiện hành, người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng chủ yếu ở 2 tư cách: họ là người bị buộc hoặc là người bị những hành vi phạm tội xâm hại.

tham gia thủ tục
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Kỹ năng tham gia thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

Kỹ năng tham gia thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi là một trong các kỹ năng quan trọng của luật sư trong quá trình hành nghề . Bởi lẽ , người dưới 18 tuổi là đối tượng thân chủ tương đối phổ biến của luật sư với cả hai nguồn: bào chữa chỉ định và khách hàng mới. Theo quy của pháp luật hiện hành, người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng chủ yếu ở 2 tư cách: họ là người bị buộc hoặc là người bị những hành vi phạm tội xâm hại .

Những quy định riêng có tính chất đặc thù trong việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội và trong việc bảo vệ họ khi bị những hành vi phạm tội xâm hại của pháp luật hình sự và pháp luật TTHS thể hiện chính sách đặc thù của Nhà nước đối với người dưới 18 tuổi , đồng thời thể hiện yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng , chống tội phạm. Do vậy, quá trình tham gia tố tung các vụ án về người dưới 18 tuổi đòi hỏi kỹ năng của luật sư phải có tính đặc thù, vừa tuân thủ các quy định của pháp luật và vừa phù hợp với những đặc điểm riêng biệt của lứa tuổi này .

Đặc điểm tâm sinh lý của người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng hình sự

Người dưới 18 tuổi là trẻ em theo Điều 1 Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1989 , hoặc là người chưa thành niên tùy theo cách quy định của mỗi quốc gia ( theo BLHS năm 1999 và BLTTHS năm 2003 , là người chưa thành niên ). Người dưới 18 tuổi là người chưa phát triển đầy đủ, toàn diện về tâm sinh lý ; còn nhiều hạn chế về nhận thức xã hội . Người dưới 18 tuổi có một số đặc điểm nổi bật ở các khía cạnh thể chất ( sinh học ) và khía cạnh nhận thức ( xã hội ) như sau:

Thứ nhất, ở khía cạnh thể chất ( sinh học ), đây là lứa tuổi mà cơ thể đang trong giai đoạn phát triển mạnh. Những nghiên cứu y khoa cho thấy trên biểu đồ sinh trưởng , ở độ tuổi dưới 18, các cơ quan và chức năng của cơ thể có sự phát triển mạnh mẽ nhất là giai đoạn 14 – 18 tuổi , tuyến nội tiết phát triển mạnh ( đặc biệt là tuyến sinh dục và tuyến giáp trạng, dễ đưa đến những cảm xúc mạnh, những phản ứng thái quá, vô cớ, bất bình thường .

Thứ hai, ở khía cạnh nhận thức ( xã hội ), người dưới 18 tuổi chưa có hiểu biết đầy đủ về kiến thức xã hội. Ở độ tuổi này, người dưới 18 tuổi chủ yếu là học sinh ở các cấp giáo dục phổ thông. Lứa tuổi 14 – 18 khi phạm tôi thường chưa nhận thức được đầy đủ tính chất hành vi cũng như hậu quả sẽ gây ra. Đặc biệt, xuất phát từ suy nghĩ đơn giản, bồng bột , người dưới 18 tuổi dễ có những hành động bộc phát, thiếu kiềm chế, dễ bị tác động bởi các nhân tố bên ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ