Mạng lưới Công ty Luật (Law Firm Network)

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Vậy nếu chọn làm Luật sư, bạn hãy là một Luật sư tử tế".

- Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Mạng lưới Công ty Luật (Law Firm Network)

Mạng lưới Công ty Luật (Law Firm Network), Hiệp hội Công ty Luật (Law Firm Association) hay Mạng lưới pháp lý (Legal Network) là một tổ chức thành viên bao gồm các Công ty Luật độc lập. Các Mạng lưới này là một loại Mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp tương tự như các Mạng lưới được tìm thấy trong nghề Kế toán. Mục đích chung là, các Công ty Luật mở rộng các nguồn lực có sẵn cho mỗi thành viên để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Các Mạng lưới Công ty Luật chủ yếu nổi bật bao gồm: CICERO League of International Lawyers, First Law International, Alliott Group (đa ngành), Lex Mundi , World Services Group (đa ngành), TerraLex, Meritas ,Multilaw , The Network of Trial Law Firms, Inc., State Capital Group, và Pacific Rim Advisory Council. Các Mạng lưới lớn nhất có hơn 10.000 Luật sư ở hàng trăm văn phòng trên toàn Thế giới.

Liên hệ

Các Công ty Luật là một phần của Mạng lưới có thể được liên kết chính thức hoặc không chính thức với nhau tùy thuộc vào mục đích của Mạng lưới.

LỊCH SỬ MẠNG LƯỚI CÁC CÔNG TY LUẬT:

Sự phát triển của các Mạng lưới dựa trên các thư mục đã xuất bản của các Mạng lưới và Hiệp hội

Có hai (02) lý do khác nhau để Mạng lưới phát triển trong Nghề Luật. Lý do đầu tiên là, các Công ty Luật cần kết nối quốc tế do toàn cầu hóa vào những năm 1990. Lý do thứ hai là, sự mở rộng của nhiều Công ty Luật lớn của Mỹ để trở thành "quốc gia". Các công ty Luật nhỏ hơn hoặc các Công ty Luật có hoạt động thích hợp đã yêu cầu chuyên môn từ các Mạng lưới này.

Quốc tế hóa Nghề Luật bắt đầu muộn hơn Nghề Kế toán. Không giống như các Công ty Kế toán tiến hành kiểm toán trên toàn thế giới, các Công ty Luật ở mỗi quốc gia có thể giải quyết các vấn đề của khách hàng quốc gia. Điều này đã thay đổi vào năm 1949, khi Baker & McKenzie bắt đầu mở rộng sang các thị trường ngoài Mỹ để hỗ trợ các khách hàng Mỹ đang mở rộng ra nước ngoài sau Thế chiến thứ hai.

Quá trình quốc tế hóa diễn ra chậm chạp vì Nghề Luật bị hạn chế hơn nghề Kế toán trong việc cho phép các Công ty Luật nước ngoài thâm nhập và hành nghề Luật ở các nước khác. Một trong những yêu cầu là tên của các Đối tác phải có mặt trong tên của Công ty.

Vào cuối những năm 1980, các Công ty Luật Mỹ và Anh bắt đầu thành lập chi nhánh tại các Trung tâm thương mại chính. Sự cạnh tranh mới này ở các thị trường địa phương đã có tác động ngay lập tức buộc các Công ty Luật địa phương phải đánh giá các phương thức thay thế để cung cấp dịch vụ cho các khách hàng quốc tế của họ.

Các Mạng lưới quốc tế đầu tiên, được gọi là các câu lạc bộ, thường bao gồm mười (10) Công ty Luật ở các quốc gia khác nhau. Hình thức điển hình là tổ chức nhiều cuộc họp mỗi năm giữa các đối tác quản lý, để so sánh các ghi chú về các vấn đề liên quan đến quản lý. Chúng là những Mạng lưới bí mật vì các thành viên sợ mất việc kinh doanh từ các Công ty Luật khác. Mặt khác, họ sẽ quảng cáo với khách hàng của mình rằng họ có các mối quan hệ và thông tín viên nước ngoài. Ngày nay, các câu lạc bộ thường được gọi là "Mạng lưới những người bạn tốt nhất". Ví dụ ngày nay là Mạng lưới cố vấn hàng đầu và Slaughter & May.

Các câu lạc bộ phát triển thành Mạng lưới vào những năm 1980. Các Mạng lưới không bí mật và xuất bản các thư mục, tài liệu và tài liệu quảng cáo (Interlaw là một trong những ví dụ đầu tiên). Các thành viên gặp nhau hàng năm. Một số tập trung vào các hoạt động cụ thể, chẳng hạn như kiện tụng, trong khi một số khác chung chung hơn. Bởi vì các Mạng lưới không được coi là mô hình chiến lược, quá trình lựa chọn thành viên không nghiêm ngặt. Quá trình lựa chọn này ngày nay được phản ánh trong các Mạng lưới có các công ty có quy mô khác nhau, tức là các công ty nhỏ ở những địa điểm có các công ty lớn gấp ba và bốn lần quốc gia.

Lex Mundi được thành lập vào năm 1989. Đây là Mạng lưới đầu tiên mà mỗi thành viên phải là một trong những công ty lớn nhất và lâu đời nhất ở một tiểu bang hoặc quốc gia. Đó là một doanh nghiệp cung cấp cho các thành viên nhiều lựa chọn thay thế để mở rộng nguồn lực của họ. Lex Mundi là một Mạng lưới được tổ chức xung quanh các mục tiêu chiến lược, thay vì các mục tiêu được xác định sau khi Mạng lưới được thiết lập. Mặc dù khác với Mạng lưới Kế toán, khái niệm này là về một thực thể cung cấp dịch vụ cho các thành viên và cũng phải có một thương hiệu đã được thiết lập. Các nhân viên, hội đồng quản trị, hội đồng và các thành viên đã hợp tác để đạt được các mục tiêu.

Các Mạng lưới khác như TerraLex, Meritas còn được gọi là Hiệp hội luật thương mại và Luật gia quốc tế, ngay sau đó. Các Mạng lưới này hoạt động như các doanh nghiệp. Mục tiêu đã nêu của họ là tạo ra một giải pháp thay thế có thương hiệu cho các Công ty Luật lớn của Mỹ và Anh đã mở rộng sang các quốc gia của họ.

Các Mạng lưới quốc gia của Mỹ cũng phát triển vào những năm 1980. Mạng quốc gia đầu tiên là ALFA, là Mạng lưới tập trung chủ yếu vào kiện tụng bảo hiểm. Nhóm thứ hai là Nhóm Công ty Luật Vốn Nhà nước khởi đầu là một Mạng lưới quốc gia gồm các công ty hành nghề trong các công việc của chính phủ. Để đủ điều kiện trở thành thành viên, các công ty cần phải có một cựu thống đốc tại các công ty. Cả hai Mạng lưới này đều trở thành quốc tế, đổi tên thành Mạng lưới Pháp lý Toàn cầu Thủ đô Nhà nước và thành ALFA Quốc tế.

Xem thêm: Hãng Luật (Law Firm)

CƠ CẤU QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI CÔNG TY LUẬT:

Mạng lưới điển hình được điều hành hàng ngày bởi một văn phòng hành chính được gọi là ban thư ký hoặc văn phòng tại nhà.

Trụ sở chính thường được đặt tại các trung tâm thương mại lớn ở Châu Âu hoặc Bắc Mỹ và không hành Nghề Luật sư. Tùy thuộc vào tính chất của Mạng lưới (mở rộng thành viên hay hoạt động kinh doanh độc lập), người chịu trách nhiệm về Mạng lưới sẽ là giám đốc điều hành hoặc chủ tịch/giám đốc điều hành.

Mạng lưới có thể được quản lý bởi một ban giám đốc. Các Mạng lưới cũng có đại diện thành lập ban quản lý với giám đốc điều hành.

Mạng lưới

Luật sư

Thẩm quyền

Văn phòng

Các thành viên

Thành lập

Lex Mundi

21.000

160

560

160

1989

Tập đoàn Dịch vụ Thế giới

19,232

141

387

150

2003

Luật quốc tế đầu tiên (FLI)

18.000

100

80

70

2001

ĐịaLex

15.000

155

300

155

1991

Tập đoàn Vốn Nhà nước

11.717

140

447

148

1989

Nhóm Luật Thế Giới

10.500

65

250

47

1988

Hội đồng Tư vấn Vành đai Thái Bình Dương

10.000

32

ALFA quốc tế

9.000

110

200

132

1980

TAGluật

7.900

150

320

150

1999

Bằng khen

7.140

135

237

173

1990

liên hệ

6.000

134

254

134

1991

Mạng lưới pháp luật Hoa Kỳ

5.800

101

Tập đoàn luật Hoa Kỳ

5.600

39

125

19

1990

TUYÊN BỐ

5.500

110

150

90

Quốc tế Morison

5,237

395

86

Eurojuris quốc tế

5.000

40

650

630

1989

Liên Luật

5.000

70

120

70

1984

Màu đỏ hợp pháp Iberoamericana

1.000

15

20

15

2012

TƯ CÁCH THÀNH VIÊN TRONG MẠNG LƯỚI CÔNG TY LUẬT:

Có ba (03) loại Mạng lưới khác nhau. Các Mạng lớn ban đầu Lex Mundi, ALFA, TerraLex, State Capital Group - hướng tới các thành viên là các Công ty Luật lớn. Điều này là do họ đang cạnh tranh với các Công ty Luật lớn mở văn phòng. Các mạng mới hơn có nhiều khả năng bao gồm các Công ty Luật nhỏ hơn. Các Công ty Luật chuyên ngành có thể tham gia vào các Mạng lưới cửa hàng dựa trên lĩnh vực luật của họ.

Mạng lưới Công ty Luật có thể cung cấp cho các thành viên của họ độc quyền lãnh thổ. Khi điều đó xảy ra, một công ty khác không thể được thừa nhận trong lãnh thổ độc quyền của họ.

Các thành viên Mạng lưới có thể có hàng trăm văn phòng. Các công ty được liệt kê trong danh sách các Công ty Luật lớn nhất Mỹ có nhiều nhất 4.000 Luật sư. Các Mạng lưới lớn nhất bao gồm hơn 10.000 Luật sư.

Tư cách thành viên của các Mạng lưới cũng có thể được mở cho các công ty Kế toán và các Mạng lưới Kế toán cũng hình thành liên minh với các Mạng lưới luật. Một số nhà bình luận cho rằng việc tập hợp một nhóm Luật sư và Kế toán để tạo ra một hiệp hội đa ngành cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng vì họ thường cần nhiều cố vấn dịch vụ chuyên nghiệp khi tham gia vào các giao dịch lớn, chẳng hạn như khi thành lập một doanh nghiệp mới hoặc trong các vấn đề kiện tụng, khi đối với Luật sư, dịch vụ hỗ trợ tranh tụng của Kế toán có thể rất có giá trị. Việc đưa Luật sư và Kế toán lại với nhau không tạo ra hoạt động đa ngành (MDP), vì tất cả các công ty đều là những thực thể pháp lý riêng biệt. MDP liên quan đến các Công ty Luật hợp tác với các công ty phi luật vẫn bị quản lý chặt chẽ hoặc bị cấm ở hầu hết các quốc gia và khu vực tài phán.

CHỨC NĂNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC CÔNG TY LUẬT:

1- Giữ vững sự độc lập:

Trở thành một phần của Mạng lưới có thể giúp các Công ty Luật phục vụ các thị trường mới trong khi vẫn giữ được sự độc lập, tạo ra lợi thế kinh tế theo quy mô và tập hợp các nguồn lực.

2- Giữ chân khách hàng:

Mạng lưới cho phép các Công ty Luật giới thiệu khách hàng của họ tới các thành viên có quy mô tương tự ở một khu vực tài phán khác, thay vì để mất khách hàng vào tay một Công ty Luật quốc tế lớn hơn. Nhiều Công ty Luật tin rằng, việc trở thành một phần của Mạng lưới cung cấp cho khách hàng sự đảm bảo rằng họ sẽ nhận được các mức dịch vụ tương tự từ bất kỳ công ty nào trong Mạng lưới.

3- Thực hành phát triển:

Mạng lưới cho phép các Công ty Luật thu hút các khách hàng lớn hơn hoạt động trên cơ sở đa khu vực tài phán. Những người khác không đồng ý rằng Mạng lưới Công ty Luật cung cấp cơ hội phát triển thực hành.

4- Lợi thế độc quyền:

Các Mạng lưới có thể cung cấp cho các Công ty Luật độc quyền. Đây có thể là một thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia.

5- Xây dựng thương hiệu:

Tư cách thành viên trong một Mạng lưới mang lại cho các thành viên quyền quảng bá liên kết của mình trong lãnh thổ của mình bằng cách sử dụng biểu trưng của Mạng lưới. Việc sử dụng thương hiệu được khuyến khích, nhưng thường không bắt buộc, và thường sẽ được thực hiện trên văn phòng phẩm, tài liệu quảng cáo tiếp thị và trang web của Công ty Luật.

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp (từ Wikipedia và một số nguồn khác).

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.7 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Mạng lưới Công ty Luật (Law Firm Network)

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.08315 sec| 1147.57 kb