Tài liệu công bố Nhượng quyền thương mại (FDD)

"Bạn không thể thành công chỉ dựa vào mình. Rất khó để tìm thấy một ẩn sỹ giàu có".

- Jim Rohn

Tài liệu công bố Nhượng quyền thương mại (FDD)

Tài liệu công bố Nhượng quyền thương mại (Franchise Disclosure Document, viết tắt: FDD): là một tài liệu pháp lý được trình bày cho những người mua Nhượng quyền thương mại tiềm năng trong quá trình công bố thông tin trước khi bán ở Mỹ.

Ban đầu FDD được gọi là Thông tư cung cấp Nhượng quyền thương mại thống nhất (Uniform Franchise Offering Circular, viết tắt: UFOC), hoặc Tài liệu công bố Nhượng quyền thương mại thống nhất (Uniform Franchise Disclosure Document), trước khi Ủy ban Thương mại Liên bang (The Federal Trade Commission, viết tắt: FTC) sửa đổi vào tháng 07/2007. Bên nhượng quyền có thời hạn đến ngày 01/07/2008 để tuân thủ các thay đổi.

Liên hệ

1- Về Tài liệu công bố Nhượng quyền thương mại:

Quy tắc của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) năm 1979 chi phối việc công bố thông tin thiết yếu trong việc bán Nhượng quyền thương mại cho công chúng làm cơ sở cho Tài liệu công bố Nhượng quyền thương mại (FDD) của Bang và nghiêm cấm mọi quyền hành động của cá nhân đối với việc vi phạm các điều khoản công bố bắt buộc của FDD. Do đó, FDD ngụ ý rằng chỉ chính phủ liên bang hoặc chính quyền Bang mới có quyền khởi kiện và thương lượng các sắc lệnh đồng ý và hủy bỏ với những Bên nhượng quyền vi phạm các điều khoản của Quy tắc Nhượng quyền thương mại FTC. Các luật Nhượng quyền thương mại khác nhau của Bang quy định việc sử dụng FDD, thay cho các yêu cầu công bố thông tin riêng của họ, có thể tạo ra các quyền hành động riêng tư, khi Bên nhượng quyền đã vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trong FDD của mình.

Quy tắc nhượng quyền quy định các nghĩa vụ tuân thủ công bố thông tin của FDD về: việc ai phải là người chuẩn bị các thông tin công bố, ai phải cung cấp chúng cho các Bên nhận quyền tiềm năng, cách thức các Bên nhận quyền nhận các thông tin công bố và các Bên nhận quyền phải có thời gian xem xét các thông tin công bố và bất kỳ sửa đổi nào đối với tiêu chuẩn thỏa thuận Nhượng quyền thương mại. FDD làm cơ sở cho thỏa thuận Nhượng quyền thương mại (hợp đồng mua bán chính thức) giữa các bên tại thời điểm hợp đồng được ký kết chính thức. Hợp đồng mua bán Nhượng quyền thương mại này chi phối mối quan hệ lâu dài – các điều khoản thường kéo dài từ năm đến hai mươi năm. Các hợp đồng nói chung không thể thay đổi trừ khi có sự đồng ý của cả hai bên.

Theo Quy tắc Nhượng quyền thương mại, được thực thi bởi Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), Bên nhận quyền tiềm năng phải nhận được Tài liệu công bố Nhượng quyền thương mại FDD của Bên nhượng quyền ít nhất 14 ngày trước khi họ được yêu cầu ký bất kỳ hợp đồng nào hoặc thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Bên nhượng quyền hoặc chi nhánh của Bên nhượng quyền. Bên nhận quyền tiềm năng có quyền yêu cầu (và nhận) một bản sao của Tài liệu công bố Nhượng quyền thương mại mẫu sau khi Bên nhượng quyền đã nhận được đơn đăng ký của Bên nhận quyền tiềm năng và đồng ý xem xét. Bên nhượng quyền có thể cung cấp một bản sao Tài liệu công bố Nhượng quyền thương mại của mình trên giấy, qua email, qua trang web hoặc trên đĩa. Yêu cầu tài liệu công bố Nhượng quyền thương mại.

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), có 15 Bang yêu cầu Bên nhượng quyền cung cấp FDD cho Bên nhận quyền trước khi bất kỳ thỏa thuận nhượng quyền nào được ký kết. Mười ba trong số các Bang đó yêu cầu chúng phải được nộp bởi một cơ quan Bang để lưu hồ sơ công khai.

Tất cả những người mua Nhượng quyền thương mại nên sử dụng thông tin có trong FDD trong nghiên cứu Nhượng quyền thương mại của họ.

Người mua nhượng quyền đang cân nhắc tài trợ cho hoạt động kinh doanh của họ nên chú ý đến FDD Mục 2, 7, 15 & 20. Người cho vay tham gia cung cấp các khoản vay được chính phủ hỗ trợ (khoản vay SBA) cho người vay, hãy kiểm tra kỹ FDD (Mục 2, 7, 15, 19 & 20) khi xem xét hồ sơ vay vốn. FDD cũng phải được SBA chấp thuận để đủ điều kiện nhận tài trợ của SBA. Một danh sách được cung cấp để Người cho vay/CDC sử dụng trong việc đánh giá tính đủ điều kiện của một doanh nghiệp nhỏ hoạt động theo thỏa thuận.

Xem thêm: Nhượng quyền thương mại (Franchising).

2- Yêu cầu đối với Tài liệu công bố Nhượng quyền thương mại (FDD):

Tài liệu công bố thông tin mở rộng về Bên nhượng quyền và tổ chức nhượng quyền nhằm cung cấp cho Bên nhận quyền tiềm năng đủ thông tin để đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của họ. Thông tin được chia thành Trang bìa, Mục lục và 23 danh mục được gọi là "Mục": 21 trong số các mục chứa thông tin chủ yếu liên quan đến Bên nhượng quyền, nhưng chỉ có hai trong số các mục chứa thông tin liên quan đến hoạt động của chính Nhượng quyền thương mại đang được chào bán. Mục 19, "Tuyên bố về thu nhập", là một công bố tùy chọn theo Quy tắc FTC và FDD của Bang. Mục 20 cung cấp một kế toán hiện tại về số lượng đơn vị bao gồm hệ thống và báo cáo việc chấm dứt và chuyển nhượng bán đã được áp dụng để báo cáo tổng số đơn vị bao gồm hệ thống. Mục 20 cũng cung cấp tên và thông tin liên hệ của những người được nhượng quyền, những người được nhượng quyền hiện tại và trước đây, những người có thể được liên hệ để biết thông tin trong quy trình thẩm định do những người mua tiềm năng của các đặc quyền được chào bán tiến hành.

[1] Bên nhượng quyền và bất kỳ công ty mẹ, người tiền nhiệm và chi nhánh nào: Phần này cho biết Bên nhượng quyền đã kinh doanh được bao lâu, khả năng cạnh tranh và bất kỳ luật đặc biệt nào liên quan đến ngành, chẳng hạn như bất kỳ yêu cầu về giấy phép hoặc giấy phép nào. Điều này sẽ giúp Bên nhận quyền tiềm năng hiểu được các chi phí và rủi ro mà họ có thể phải chịu nếu họ mua và vận hành Nhượng quyền thương mại.

[2] Danh tính và Kinh nghiệm kinh doanh của những người chủ chốt: Phần này xác định những người điều hành hệ thống nhượng quyền và mô tả kinh nghiệm của họ.

[3] Lịch sử kiện tụng: Phần này thảo luận về các vụ kiện tụng trước đây - liệu Bên nhượng quyền hoặc bất kỳ quan chức điều hành nào của họ đã bị kết án trọng tội liên quan đến gian lận, vi phạm luật Nhượng quyền thương mại hoặc luật thực hành không công bằng hoặc lừa đảo hay phải tuân theo bất kỳ lệnh cấm nào của Bang hoặc liên bang liên quan đến hành vi sai trái tương tự. Nó cũng cho biết liệu Bên nhượng quyền hoặc bất kỳ giám đốc điều hành nào của Bên nhượng quyền có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay giải quyết các vụ kiện dân sự liên quan đến mối quan hệ nhượng quyền hay không. Một số khiếu nại chống lại Bên nhượng quyền có thể chỉ ra rằng Bên nhượng quyền đã không thực hiện theo các thỏa thuận của mình, hoặc ít nhất là Bên nhận quyền không hài lòng với hiệu suất của Bên nhượng quyền.

Phần này cũng nên cho biết liệu Bên nhượng quyền có kiện bất kỳ Bên nhận quyền nào của mình trong năm qua hay không, một công bố có thể chỉ ra các loại vấn đề phổ biến trong hệ thống nhượng quyền. Ví dụ: Bên nhượng quyền có thể kiện Bên nhận quyền vì không trả tiền bản quyền, điều này có thể cho thấy Bên nhận quyền không thành công và do đó, không thể hoặc không muốn thanh toán tiền bản quyền của họ.

Vào năm 2016, Nestle USA đã kiện Nhượng quyền thương mại Nestlé Toll House Café về cách họ sử dụng nhãn hiệu và tài sản trí tuệ liên quan để quản lý Nhượng quyền thương mại Nestlé Toll House Café. Những người được nhượng quyền có thể có nguy cơ đánh mất thương hiệu giúp thu hút khách hàng mua đồ nướng của họ. Tất cả các loại kiện tụng đều quan trọng đối với Bên nhận quyền theo quan điểm để xem xét cùng với luật sư nhượng quyền của họ trước khi ký hợp đồng nhượng quyền.

[4] Phá sản: Phần này công bố liệu Bên nhượng quyền hoặc bất kỳ giám đốc điều hành nào của nó có liên quan đến một vụ phá sản gần đây hay không, thông tin có thể giúp những người nhận quyền tiềm năng đánh giá sự ổn định tài chính của Bên nhượng quyền và liệu công ty có khả năng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ mà họ hứa hẹn hay không.

[5] Phí nhượng quyền ban đầu: Phần này mô tả các chi phí liên quan đến việc bắt đầu và vận hành Nhượng quyền thương mại, bao gồm tiền đặt cọc hoặc phí Nhượng quyền thương mại có thể không được hoàn lại và chi phí cho hàng tồn kho ban đầu, bảng hiệu, thiết bị, hợp đồng thuê hoặc cho thuê. Nó cũng giải thích các chi phí liên tục, như tiền bản quyền và phí quảng cáo.

[6] Các khoản phí và chi phí khác: Đào tạo (phần này giải thích chương trình đào tạo và hỗ trợ của bên nhượng quyền); Quảng cáo (phần này có thông tin về chi phí quảng cáo. Người được nhượng quyền thường được yêu cầu đóng góp một tỷ lệ phần trăm thu nhập của họ vào quỹ quảng cáo).

[7] Khoản đầu tư ban đầu ước tính của Bên nhận quyền.

[8] Hạn chế về Nguồn sản phẩm và dịch vụ: Phần này cho biết liệu Bên nhượng quyền có giới hạn nhà cung cấp mà Bên nhận quyền có thể mua hàng hóa.

[9] Nghĩa vụ của Bên nhận quyền: 

[10] Thu xếp tài chính.

[11] Nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.

[12] Lãnh thổ.

[13] Thương hiệu.

[14] Bằng sáng chế, Bản quyền và Thông tin Độc quyền.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về nhượng quyền thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

[15] Nghĩa vụ của Bên nhận quyền tham gia vào hoạt động thực tế của hoạt động kinh doanh nhượng quyền.

[16] Hạn chế đối với Hàng hóa và Dịch vụ do Bên nhận quyền cung cấp.

[17] Gia hạn, Chấm dứt, Mua lại, Sửa đổi và/hoặc Chuyển nhượng Thỏa thuận Nhượng quyền thương mại và Giải quyết tranh chấp: Phần này giải thích các điều kiện theo đó Bên nhượng quyền có thể chấm dứt Nhượng quyền thương mại của Bên nhận quyền và nghĩa vụ của Bên nhận quyền đối với Bên nhượng quyền sau khi chấm dứt. Nó cũng xác định các điều kiện theo đó Bên nhận quyền có thể gia hạn, bán hoặc chuyển nhượng quyền kinh doanh cho người khác.

[18] Đại sứ thương hiệu.

[19] Báo cáo kết quả hoạt động tài chính: Thông tin thu nhập có thể gây hiểu nhầm. Bên nhượng quyền không bắt buộc phải công bố thông tin về thu nhập hoặc doanh số bán hàng tiềm năng, nhưng nếu họ làm như vậy, luật pháp yêu cầu họ phải có cơ sở hợp lý cho yêu cầu của mình và họ phải chứng minh cho yêu cầu của mình. Các Bên nhượng quyền thực hành Gian lận nhượng quyền có thể có một số lượng lớn các Bên nhận quyền cũ theo lệnh Bịt miệng, ngăn cản Bên nhận quyền mới tiềm năng có được bức tranh rõ ràng về hiệu quả tài chính.

Cỡ mẫu: Tài liệu công bố phải cho biết quy mô mẫu, số lượng và tỷ lệ phần trăm Bên nhận quyền đã báo cáo thu nhập ở mức được yêu cầu.

Thu nhập trung bình: Các số liệu trung bình cho biết rất ít về hiệu quả hoạt động của các Bên nhận quyền riêng lẻ. Một con số trung bình có thể làm cho toàn bộ hệ thống nhượng quyền trông có vẻ thành công hơn thực tế bởi vì chỉ một vài Bên nhận quyền rất thành công cũng có thể thổi phồng con số trung bình.

Tổng doanh thu: Những con số này không thực sự nói về chi phí hoặc lợi nhuận thực tế của Bên nhận quyền. Một cửa hàng có tổng doanh thu bán hàng cao trên giấy tờ có thể bị thua lỗ do chi phí cao, tiền thuê nhà và các chi phí khác.

Lợi nhuận ròng: Bên nhượng quyền thường không có dữ liệu về lợi nhuận ròng của Bên nhận quyền.

Mức độ liên quan về địa lý: Thu nhập có thể thay đổi theo địa lý. Tài liệu công bố nên lưu ý sự khác biệt về địa lý hoặc khác giữa nhóm Bên nhận quyền có thu nhập được báo cáo và vị trí có thể có của Bên nhận quyền.

Bối cảnh của người được nhượng quyền: Người được nhượng quyền có các kỹ năng và nền tảng giáo dục khác nhau. Thành công của một số Bên nhận quyền không đảm bảo thành công cho tất cả.

Phụ thuộc vào Yêu cầu Thu nhập: Bên nhượng quyền có thể yêu cầu Bên nhận quyền ký vào một tuyên bố—đôi khi được trình bày dưới dạng phỏng vấn bằng văn bản hoặc bảng câu hỏi—hỏi xem Bên nhận quyền có nhận được bất kỳ khoản thu nhập hoặc báo cáo hiệu quả tài chính nào trong quá trình mua nhượng quyền hay không.

[20] Danh sách các cửa hàng nhượng quyền: Phần này có thông tin rất quan trọng về những người được nhượng quyền hiện tại và trước đây. Nhiều người được nhượng quyền trong một khu vực có thể có nghĩa là cạnh tranh hơn cho khách hàng. Số lượng Nhượng quyền thương mại bị chấm dứt, bị hủy bỏ hoặc không được gia hạn có thể chỉ ra các vấn đề. Các cột chuyển nhượng bán hàng có thể che khuất sự xáo trộn của các đơn vị thông qua việc bán cháy hàng cho bên thứ ba bởi các Bên nhận quyền không thành công hoặc thất bại. Một số công ty có thể mua lại các cửa hàng bị lỗi và liệt kê chúng là các cửa hàng thuộc sở hữu của công ty.

Một số người được nhượng quyền trước đây có thể đã ký các thỏa thuận bảo mật khiến họ không được nói ra. Người nhượng quyền hành nghề gian lận Nhượng quyền thương mại có thể có một số lượng lớn những người được nhượng quyền trước đây theo Lệnh Bịt miệng.

Nếu Bên nhận quyền mua một cửa hàng hiện có đã được Bên nhượng quyền mua lại, Bên nhượng quyền phải cho Bên nhận quyền biết ai đã sở hữu và điều hành cửa hàng đó trong 5 năm qua. Một số chủ sở hữu trong một thời gian ngắn có thể chỉ ra rằng địa điểm không sinh lãi hoặc Bên nhượng quyền không hỗ trợ cửa hàng đó như đã hứa.

[21] Báo cáo tài chính: Tài liệu công bố cung cấp thông tin quan trọng về tình trạng tài chính của công ty, bao gồm báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Bên nhận quyền có thể tìm thấy thông tin giải thích về tình hình tài chính của Bên nhượng quyền trong các thuyết minh báo cáo tài chính.

Đầu tư vào một Bên nhượng quyền không ổn định về tài chính là một rủi ro đáng kể; công ty có thể ngừng kinh doanh hoặc phá sản sau khi Bên nhận quyền đã đầu tư tiền của mình.

Luật sư hoặc kế toán có thể xem xét báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và ghi chú của Bên nhượng quyền. Họ có thể giúp Bên nhận quyền hiểu liệu Bên nhượng quyền có: có sự tăng trưởng ổn định có kế hoạch tăng trưởng

kiếm phần lớn thu nhập từ việc bán Nhượng quyền thương mại ( Gian lận Nhượng quyền thương mại ) hoặc từ tiền bản quyền tiếp tục dành đủ tiền để hỗ trợ hệ thống nhượng quyền của mình

[22] Hợp đồng.

[23] Xác nhận đã nhận hàng.

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp (từ Wikipedia và một số nguồn khác).

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
3.8 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Tài liệu công bố Nhượng quyền thương mại (FDD)

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.39333 sec| 1139.516 kb