Trang chủ » Tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư ở Việt Nam

Tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư ở Việt Nam

Tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư là hoạt động tự quản lý trong tổ chức và hoạt động của mình theo Luật Luật sư và Điều lệ của Tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư.

luật sư tại Pháp
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư

Tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư là hoạt động tự quản lý trong tổ chức và hoạt động của mình theo Luật Luật sư và Điều lệ của Tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư. Hoạt động tự quản được thực hiện tại Đoàn luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Liên Đoàn luật sư Việt Nam – tổ chức luật sư toàn quốc. Điều 7 Luật Luật sư 2006 quy định: “Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư là Đoàn luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức luật sư toàn quốc”. Như vậy, so với Pháp lệnh Luật sư 2001, quy định của Luật Luật sư đã xác định rõ hơn mô hình tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư có ở cấp tỉnh và toàn quốc. Tuy nhiên, Luật chưa quy định cụ thể về Liên Đoàn luật sư Việt Nam.

Luật Luật sư được sửa đổi, bổ sung 2012 đã quy định cụ thể việc tự quản của Đoàn luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Liên Đoàn luật sư Việt Nam thực hiện trên các phương diện về tư cách pháp nhân độc lập, về tổ chức hoạt động, quản trị nội bộ và quan hệ tài chính, khen thưởng, kỷ luật… tạo cơ chế pháp lý.

So với Luật Luật sư 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư 2012 về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư được sửa đổi bổ sung 04 điều bao gồm Điều 60: Đoàn luật sư, Điều 61: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư, Điều 65: Nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Điều 67: Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và bãi bỏ Điều 63: Điều lệ Đoàn luật sư.(xem thêm: dịch vụ ly hôn)

Địa vị pháp lý của Liên Đoàn luật sư

Về địa vị pháp lý của Đoàn luật sư đã được quy định rõ hơn tại Điều 60 Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư đã được quy định tại Điều 61 Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012.

Về tổ chức xã hội – nghề nghiệp toàn quốc của luật sư được quy định tại Mục 2 Chương V, từ Điều 64 đến Điều 67 Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012. Theo đó, Liên đoàn luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư trong phạm vi cả nước, đại diện cho luật sư, các Đoàn luật sư, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải bằng nguồn thu từ phí thành viên, các khoản đóng góp của thành viên và nguồn thu hợp pháp khác.

Thành viên của Liên đoàn luật sư Việt Nam là các Đoàn luật sư và các luật sư. Các luật sư tham gia Liên đoàn luật sư Việt Nam thông qua Đoàn luật sư nơi mình gia nhập.

Như vậy, Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012 xác định tương đối rõ địa vị pháp lý của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn luật sư

Nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn luật sư Việt Nam được quy định tại Điều 65 Luật Luật sư. Việc ban hành Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư thuộc thẩm quyền Liên đoàn luật sư Việt Nam mà không giao cho các Đoàn luật sư ban hành như quy định của Pháp lệnh Luật sư năm 2001. Quy định như vậy tạo sự thống nhất trong việc áp dụng các chuẩn mực chung trong hoạt động nghề nghiệp của tất cả các luật sư mà không phụ thuộc vào Đoàn luật sư nơi mà họ là thành viên.

Điều 67 Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012 quy định về điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam.(tìm hiểu: luật sư tư vấn ly hôn)

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ