Vấn đề pháp lý trong tư vấn về quản lý sử dụng đất được giao

19/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm
Hình thức đất được Nhà nước giao để sử dụng không còn là vấn đề xa lạ với người sử dụng đất. Theo đó, người sử dụng đất sẽ phải quản lý sử dụng đất được giao theo quy định pháp luật về đất đai.

 

Hình thức đất được Nhà nước giao để sử dụng không còn là vấn đề xa lạ với người sử dụng đất. Theo đó, người sử dụng đất sẽ phải quản lý sử dụng đất được giao theo quy định pháp luật về đất đai.

 

 

quản lý sử dụng đất được giao Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

1- Quy định pháp luật đất đai về quản lý sử dụng đất được giao

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất có quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất. Đồng thời, tùy từng trường hợp, doanh nghiệp còn có các quyền sau đây:

Doanh nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và tiền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; doanh nghiệp được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở mà được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi nhuận không thuộc dự án xây dựng kinh doanh nhà ở mà được giảm tiền sử dụng đất thì được:

i)Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của minh gắn liền với đất;

ii)Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất.

iii)Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất dụng theo quy định của pháp luật;

iv) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tin dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

v) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài theo quy định của pháp luật.

vi)Được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

2- Doanh nghiệp sự dụng đất

Doanh nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Doanh nghiệp được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi nhuận không phải là dự án xây dựng kinh doanh nhà ở mả được miễn tiền sử dụng đất thì có thêm các quyền và nghĩa vụ sau:

i)Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất được giao tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

ii)Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất được giao khi có đủ điều kiện: Tài sản gắn liền với đất được giao được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật; Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục giao đất, cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

iii)Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất được giao, người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục giao đất, cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

iv)Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả hằng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 

0 bình luận, đánh giá về Vấn đề pháp lý trong tư vấn về quản lý sử dụng đất được giao

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18750 sec| 946.039 kb