Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

"Người thông minh là người biết biến nghịch cảnh thành cơ hội".

- Luật sư Nguyễn Bích Phượng - Trưởng chi nhánh Hà Nội Công ty Luật TNHH Everest

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định hai hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn với các đặc trưng pháp lý nhất định: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

Trên cơ sở các đặc trưng pháp lý của mỗi loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, Luật sư đối chiếu với dự định thành lập doanh nghiệp và các điều kiện của khách hàng để tư vấn cho khách hàng lựa chọn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp.

 

 

Liên hệ

 

1- Đặc điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có những đặc điểm sau:

(i) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân.

(ii) Có từ 02 thành viên trở lên nhưng không quá 50 thành viên trong suốt quá trình hoạt động.

(iii) Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng tài sản của mình. Thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

(iv) Phần vốn góp của các thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy trình nhất định của pháp luật.

(v) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

2- Tổ chức và quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được pháp luật quy định căn cứ vào số lượng thành viên của công ty. Cụ thể, cơ cấu tổ chức của công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm có: (i) Hội đồng thành viên; (ii) Chủ tịch Hội đồng thành viên; (iii) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; và (iv) Ban kiểm soát (phải thành lập nếu có từ 11 thành viên trở lên). Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được mô hình hóa như sau:

- Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên.

- Chủ tịch Hội đồng thành viên: Chủ tịch Hội đồng thành viên do Hội đồng thành viên bầu. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định trong Điều lệ. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật cho công ty thì các giấy tờ giao dịch của công ty phải ghi rõ điều đó.

- Giám đốc/Tổng giám đốc: là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

- Ban kiểm soát: là cơ quan thay mặt các thành viên kiểm soát các hoạt động của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị của công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

3- Vốn và chế độ tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

- Thực hiện việc góp vốn của các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên: vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên do các thành viên đóng góp. Thành viên phải góp phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cấm kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên: Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác.

- Xử lý phần vốn góp của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên trong các trường hợp khác: Trên thực tế có nhiều sự kiện xảy ra làm ảnh hưởng đến khả năng tham gia vào hoạt động kinh doanh của các thành viên công ty. Để bảo đảm quyền lợi của các thành viên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định việc xử lý phần vốn góp của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên trong các trường hợp cụ thể.

- Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên: Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: (i) Tăng vốn góp của thành viên; (ii) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới. Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây: (i) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên; (ii) Mua lại phần vốn góp của thành viên theo; (iii) vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

- Chia lợi nhuận cho thành viên: Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

Luật sư Nguyễn Bích Phượng - Trưởng chi nhánh Hà Nội Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.4 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.49182 sec| 1103.656 kb