Công ty TNHH một thành viên: Đặc điểm và quy định

03/06/2024
Mai Công Phú
Mai Công Phú
Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam, với các quy định pháp lý đặc biệt. Công ty TNHH một thành viên có thể do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi vốn điều lệ. Bài viết này sẽ đi sâu vào các đặc điểm pháp lý, chế độ tài sản, quản trị nội bộ của công ty TNHH một thành viên và những điều cần lưu ý khi thành lập loại hình công ty này.

1- Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH một thành viên

[a]- Bản chất pháp lý

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi vốn điều lệ. Luật Doanh nghiệp quy định rằng công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không được quyền phát hành cổ phần trừ trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần.

[b]- Chế độ tài sản của công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt chi tiêu cá nhân và gia đình với chi tiêu trên cương vị Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty chỉ được rút vốn bằng cách chuyển nhượng vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Xem thêm: Pháp lý tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

2- Quản trị nội bộ của công ty TNHH một thành viên

[a]- Công ty TNHH một thành viên là tổ chức

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu có thể được quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau:

(i) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

(ii) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Đối với công ty nhà nước, bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020. Trường hợp khác do công ty quyết định. Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc và phải cư trú tại Việt Nam.

[b]- Công ty TNHH một thành viên là cá nhân

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên là cá nhân gồm: Chủ tịch công ty và Giám đốc (Tổng giám đốc). Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc (Tổng giám đốc). Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc (Tổng giám đốc) được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

3- Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền bổ nhiệm một hoặc nhiều người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Trường hợp có ít nhất 2 người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền, cơ cấu tổ chức của công ty gồm Hội đồng thành viên và Giám đốc (Tổng giám đốc). Nếu chỉ có một người đại diện theo ủy quyền, cơ cấu tổ chức của công ty gồm Chủ tịch công ty và Giám đốc (Tổng giám đốc).

4- Điều lệ công ty và các quy định liên quan

Điều lệ công ty quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc (Tổng giám đốc) và các quy định về việc thay thế người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải cư trú tại Việt Nam và nếu vắng mặt trên 30 ngày, phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

5- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Công ty TNHH một thành viên: Đặc điểm và quy định được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Công ty TNHH một thành viên: Đặc điểm và quy định có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê Luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Công ty TNHH một thành viên: Đặc điểm và quy định

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18748 sec| 952.125 kb