Dịch vụ pháp lý về đăng ký nhãn hiệu

"Khi nhìn vào một thương hiệu mạnh, bạn nhìn thấy một lời hứa".

James Joseph Mullen, CEO của Reach Plc

Dịch vụ pháp lý về đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu giúp khách hàng, đối tác, nhà cung cấp nhận biết, phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Dấu hiệu phải nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh (kể cả hành ba chiều), âm thanh, mùi vị hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Về nguyên tắc, nhãn hiệu được thiết kế phải phản ánh nét riêng biệt của nhãn hiệu đồng thời phải có sự khác biệt với nhãn hiệu đã có.

Dịch vụ pháp lý về đăng ký nhãn hiệu của Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ khách hàng đăng ký nhãn hiệu (logo) với cơ quan có thẩm quyền, nhằm mục đích ngăn chặn xâm phạm về việc sử dụng hình ảnh, phân biệt hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, các nhân khác nhau.

Liên hệ

VẤN ĐỀ CỦA KHÁCH HÀNG

Nhiều giấy tờ liên quan
Nhiều giấy tờ liên quan
Ngoài thủ tục liên quan đến đăng ký thì để đăng ký còn cần các giấy tờ chứng minh khả năng phân biệt, những giấy tờ bổ sung cho các yêu cầu sửa đổi của mình..
Hành chính quan liêu
Hành chính quan liêu
Khó khăn trong việc gửi đơn khiếu nại tới Cơ quan có thẩm quyền về quyết định của Cục rất khó khăn và mất thời gian mà khó giải quyết được vấn đề.
Quy trình cứng nhắc
Quy trình cứng nhắc
Quy định về ngày ưu tiên hay ngày nộp đơn sớm dẫn đến việc gây ảnh hưởng đến lợi ích của các doanh nghiệp đã sử dụng hoạt động lâu năm.
Thời gian đăng ký nhãn hiệu
Thời gian đăng ký nhãn hiệu
Việc thời gian đăng ký nhãn hiệu bảo hộ nhãn hiệu gây hạn chế rất nhiều cơ hội, thời gian và tiền bạc của các doanh nghiệp; thời gian kéo dài dẫn tới nhiều hạn chế.
Chuẩn bị hồ sơ nhãn hiệu
Chuẩn bị hồ sơ nhãn hiệu
Hồ sơ đăng ký cần người có kinh nghiệm hoặc am hiểu để có thể khai đơn chính xác như việc phân loại danh mục/sản phẩm cần bảo hộ hay làm tờ khai đăng ký
Tra cứu nhãn hiệu
Tra cứu nhãn hiệu
Việc tra cứu nhãn hiệu chưa triệt để vì vậy dẫn đến việc đánh giá thiếu chính xác và kết quả là nhãn hiệu trùng lặp và không được Cục xét duyệt và từ chối.

CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ

Tư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Tra cứu nhãn hiệu
Tra cứu nhãn hiệu
Tra cứu khả năng bảo hộ, sự trùng lặp và khả năng phân biệt của nhãn hiệu khách hàng muốn đăng ký bảo hộ.
Thu thập tài liệu
Thu thập tài liệu
Hướng dẫn khách hàng thu thập, chuẩn bị các tài liệu cần thiết có trong Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.
Khiếu nại trong Sở hữu trí tuệ
Khiếu nại trong Sở hữu trí tuệ
Trường hợp xảy ra tranh chấp, luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng nộp đơn khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền.
Đại diện theo ủy quyền
Đại diện theo ủy quyền
Luật sư đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký, liên hệ với Cục sở hữu trí tuệ để giải quyết vấn đề phát sinh.
Theo dõi hồ sơ
Theo dõi hồ sơ
Luật sư theo dõi quá trình thẩm định cho tới khi có kết quả do thời gian đăng ký nhãn hiệu rất lâu.

I - TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU

Theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), nhãn hiệu là: “các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau”.

Nhìn chung, bất kì chữ cái, từ ngữ, chữ số, hình vẽ, màu sắc, hình ảnh, sự sắp đặt, tiêu đề quảng cáo, nhãn hàng hoặc sự kết hợp của các dấu hiệu kể trên được sử dụng để phân biệt hàng hoá và dịch vụ của các công ty khác nhau có thể được coi là nhãn hiệu.

Ở một số quốc gia, các khẩu hiệu quảng cáo cũng được coi là nhãn hiệu và có thể được đăng ký một cách bình thường tại các cơ quan nhãn hiệu quốc gia. Ngày càng có nhiều nước cho phép việc đăng ký các nhãn hiệu ít tính truyền thống hơn như dấu hiệu ba chiều (ví dụ, chai Coca-cola hoặc thanh chocolate Toblerone), dấu hiệu nghe thấy được (âm thanh, ví dụ, tiếng gầm của sư tử được sử dụng trong phần giới thiệu các bộ phim của Tập đoàn Metro-Goldwyn-Mayer sản xuất hoặc dấu hiệu khứu giác như mùi nước hoa). Tuy nhiên, nhiều nước giới hạn về dấu hiệu có thể làm nhãn hiệu, chỉ cho phép đăng ký các nhãn hiệu có thể nhìn thấy được hoặc có thể được thực hiện theo hình hoạ.

Tại Việt Nam, theo quy định tại Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, năm 2019 và năm 2022 (gọi tắt là: Luật Sở hữu trí tuệ), nhãn hiệu được định nghĩa là "những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau".

Xem thêm: Giống và khác nhau giữa nhãn hiệu với logo, thương hiệu, biểu tượng

II- ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Trên thực tế, không phải mọi nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân nào cũng có thể được cơ quan nhà nước làm thủ tục cấp văn bằng bảo hộ . Để được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trước hết phải đáp ứng được các điều kiện bảo hộ  theo quy định của Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ. Cụ thể, một nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng hai điều kiện sau đây:

Thứ nhất, là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Điều kiện này được hiểu là nhãn hiệu đó phải dược nhận thức, cảm nhận bằng thị giác của con người chứ không phải là vô hình thông qua việc nhìn ngắm, quan sát nhãn hàng hóa và thấy được nhãn hiệu của hàng hóa đó để phân biệt với hàng hóa dịch vụ khác. Hay nói cách khác nhãn hiệu phải tồn tại dưới dạng một vật chất nhất định để con người có thể nhìn thấy được. Để có thể như vậy, nhãn hiệu phải tồn tại dưới dạng chữ viết, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố trên và được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Bên cạnh đó, tuy là nhãn hiệu có thể nhìn thấy được nhưng pháp luật lại quy định dấu hiệu đó không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu khi nhãn hiệu đó thuộc một trong các trường hợp theo Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ.​​​​

Thứ hai, nhãn hiệu đó phải có khả năng phân biệt với hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa dịch vụ của chủ thể khác.

Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dế ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp thuộc Khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ. Dễ nhận biết, dễ ghi nhớ được hiểu là khi quan sát thì người tiêu dùng có thể ấn tượng và lưu lại trong trí nhớ của mình, bất kỳ ai klhi đã nhìn thấy nhãn hiệu cũng đều dễ dàng nhận biết và phân biệt nhãn hiệu đó với các loại nhãn hiệu khác.

Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp theo Khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ.

Xem thêm: Nhãn hiệu nổi tiếng là gì?

III- QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Quyền đăng ký nhãn hiệu căn cứ quy định tại Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ: 

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Xem thêm: Tại sao doanh nghiệp cần đăng ký nhãn hiệu?

IV- DỊCH VỤ PHÁP LÝ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Bất kể doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ gì, chắc chắn rằng doanh nghiệp đó đã và đang tạo ra hoặc (và) sử dụng rất nhiều quyền sở hữu trí tuệ.

Dù quy mô nhỏ, hầu hết doanh nghiệp đều có tên thương mại, sở hữu một hoặc nhiều nhãn hiệu. Nhiều doanh nghiệp soạn thảo hoặc công bố những ấn phẩm, tài liệu quảng cáo, hoặc bán lẻ các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Một số doanh nghiệp khác có thể có những sáng tạo hoặc cải tiến kỹ thuật đối với sản phẩm hoặc dịch vụ (được bảo hộ sáng chế, hoặc giải pháp hữu ích). Hầu hết doanh nghiệp đều có những thông tin kinh doanh bí mật có giá trị như danh sách khách hàng, các chiến lược bán hàng… mà doanh nghiệp muốn bảo mật. Trong tất cả các trường hợp trên, doanh nghiệp cần xem xét cách thức tốt nhất để vận dụng hệ thống sở hữu trí tuệ nhằm phục vụ cho lợi ích của mình.

Do đó, doanh nghiệp phải xem xét một cách có hệ thống các biện pháp để kiểm toán, bảo hộ, quản lýthực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm phục vụ lợi ích và tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, doanh nghiệp phải xem xét việc mua lại quyền sở hữu trí tuệ hoặc nhận được quyền sử dụng các quyền đó thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (hợp đồng li-xăng) để tránh những tranh chấp hoặc kiện tụng sau này.

- Vì sao dịch vụ pháp lý về đăng ký nhãn hiệu quan trọng?

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tài sản hữu hình chiếm 30% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp, điều đó có nghĩa là tài sản vô hình hay giá trị thương hiệu chiếm 70% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các sản phẩm trí tuệ.

Khuyến khích sự sáng tạo: đối với chủ thể nắm quyền sở hữu, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ khuyến khích sự sáng tạo. Thúc đẩy những nỗ lực, cống hiến của họ vào các hoạt động nghiên cứu. Cải tiến kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm tốt.

Thúc đẩy kinh doanh: Khi nhãn hiệu của doanh nghiệp được pháp luật bảo hộ, khách hàng sẽ có lòng tin vào chất lượng của sản phẩm cũng như độ uy tín của doanh nghiệp đó, khi đó lượng tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tăng cao, cung tăng thì doanh nghiệp sẽ thúc đẩy phát triển, nâng cao sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Xác lập quyền sở hữu trí tuệ còn là một trong những con đường giúp doanh nghiệp tăng cường lưu thông hàng hóa ở trong nước cũng như nước ngoài. Kinh nghiệm khởi nghiệp quốc tế và cả ở Việt Nam cho thấy, nhiều tổ chức đã tiến lên vị trí dẫn đầu chỉ bằng việc đầu tư phát triển các tài sản trí tuệ và ứng dụng nó trong kinh doanh.

Nâng cao uy tín cho doanh nghiệp: một cá nhân, tổ chức phải trải qua thời gian dài để có thể cho ra một sản phẩm mang thương hiệu riêng của mình. Họ phải đầu tư trong nhiều năm. Và có thể phải mất rất nhiều chi phí cho hoạt động nghiên cứu và triển khai mới có thể đưa một sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Nhờ vào bảo vệ sở hữu trí tuệ, công ty sẽ xây dựng được “uy tín thương hiệu”, được nhiều người biết đến và tin dùng.

Ngăn chặn việc đánh cắp ý tưởng: Bất cứ khi nào một sản phẩm mới vào thị trường và thu hút khách hàng thành công, không sớm thì muộn sẽ bị đối thủ cạnh tranh sản xuất các sản phẩm giống hoặc tương tự.

Tài sản trí tuệ là một tài sản: có thể định giá, do đó có thể tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp thông qua chuyển giao quyền sử dụng, bán hoặc thương mại hóa sản phẩm hoặc dịch vụ được bảo hộ quyền SHTT mà những sản phẩm, dịch vụ đó có thể nâng cao thị phần hoặc biên độ lợi nhuận cho doanh nghiệp,

Quảng bá sản phẩm: mỗi doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình một chiến lược quản bá sản phẩm cụ thể, mà một trong những điều cần phải làm đầu tiên để lấy lòng tin của khách hàng là đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Đây là điều khá dễ hiểu, bởi tâm lý của khách hàng khi mua hàng đó là nhãn hiệu sản phẩm đó là gì, do doanh nghiệp nào sản xuất. Nếu biết sản phẩm được bảo hộ thì lòng tin của khách hàng dành cho doanh nghiệp lại càng được khẳng định. Như vậy, bằng việc đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, doanh nghiệp sẽ tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng và còn giúp tìm kiếm những khách hàng tiềm năng.

Xem thêm: Có được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu online không?

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Là sự lựa chọn hàng đầu

Đồng hành cùng chúng tôi, bạn sẽ luôn thấy an tâm.

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
KHÁCH HÀNG DỤNG DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
  • Tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.
  • Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.
  • Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
KHÁCH HÀNG DỤNG DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

Thấu hiểu khách hàng
Thấu hiểu khách hàng
Thấu hiểu tâm lý và mong muốn của khách hàng, chúng tôi là người đồng hành đáng tin cậy, mang lại các giải pháp phù hợp, hiệu quả cao nhất cho khách hàng.
Luật sư giàu kinh nghiệm
Luật sư giàu kinh nghiệm
Đội ngũ các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm không chỉ riêng lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề phức tạp, cần tới nhiều chuyên môn khác nhau.
Bảo mật thông tin
Bảo mật thông tin
Giữ bí mật thông tin khách hàng thể hiện sự chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp luật sư. Chúng tôi chỉ công bố thông tin mật khi được sự đồng ý của khách hàng.
Mạng lưới chi nhánh
Mạng lưới chi nhánh
Mạng lưới chi nhánh, đại lý tại Hà Nội, Hồ Chí Minh…,cùng với việc áp dụng công nghệ, xây dựng các gói dịch vụ pháp lý đa dạng, chúng tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng với chất lượng tốt, thời gian nhanh và chi phí hợp lý.
Phí dịch vụ hợp lý
Phí dịch vụ hợp lý
Thù lao luật sư và chi phí pháp lý được chúng tôi thông báo công khai. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp giúp khách hàng lựa chọn gói dịch vụ với chi phí phù hợp, hiệu quả cao.
Ứng dụng công nghệ luật
Ứng dụng công nghệ luật
Công nghệ luật (Lawtech), mang lại cho chúng tôi có lợi thế vượt trội: bảo mật thông tin, tiếp cận tài liệu, giao kết hợp đồng, cung cấp dịch vụ trực tuyến
4.4 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Dịch vụ pháp lý về đăng ký nhãn hiệu

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.66733 sec| 1166.156 kb