Giá trị pháp lý của các tài liệu nội bộ về lao động trong doanh nghiệp

22/09/2022
Một số tài liệu nội bộ về lao động trong doanh nghiệp như thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế tiền lương,... là tài liệu cần thiết của mỗi doanh nghiệp. Vậy tại sao tài liệu nội bộ về lao động trong doanh nghiệp lại quan trọng? Sau đây, Luật Everest xin thông tin đến bạn đọc bài viết Giá trị pháp lý của các tài liệu nội bộ trong doanh nghiệp.

Một số tài liệu nội bộ về lao động trong doanh nghiệp như thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế tiền lương,... là tài liệu cần thiết của mỗi doanh nghiệp. Vậy tại sao tài liệu nội bộ về lao động trong doanh nghiệp lại quan trọng? Sau đây, Luật Everest xin thông tin đến bạn đọc bài viết Giá trị pháp lý của các tài liệu nội bộ trong doanh nghiệp.

Thủ tục đầu tư tại Việt Nam

Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thế.

Khi được ký kết theo đúng quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể có giá trị như một “Bộ luật lao động" tại đơn vị sử dụng lao động. Người sử dụng lao động, người lao động (kế cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động tập thể cỏ hiệu lực) có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh thỏa ước lao động tập thể. Trong trường hợp quyền, nghĩa vụ, lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn các quy định tương ứng của thoả ước lao động tập thể thì phải thực hiện những quy định tương ứng của thoả ước lao động tập thể. Các quy định của người sử dụng lao động về lao động chưa phù hợp với thoả ước lao động tập thế thì phái được sửa đổi cho phù hợp với thoả ước lao động tập thể trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể sẽ bị coi là vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thỏa ước trái pháp luật. Thỏa ước lao động thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trường hợp: toàn bộ nội dung thỏa ước vi phạm pháp luật; người ký kết không đúng thẩm quyền; không tuân thủ quy trình thương lượng, ký kết thoả ước lao động lập thể. Do đó, khi kiểm tra tính hợp pháp của thoả ước, Luật sư cần lưu ý xem xét: (i) nội dung của thoả ước có phù hợp với pháp luật không, đặc biệt những nội dung có liên quan trực tiếp đến vụ việc mà Luật sư đang tư vấn; (ii) chủ thể ký kết thỏa ước lao động tập thể có phải là chữ thể có thẩm quyền hay không? (iii) việc ký kết thoả ước có tuân thủ đúng quy trình thương lượng tập thể dược quy định tại Điều 70 BLLĐ 2019 không, có được trên 50% số người cứa tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được không?

Ngoài việc kiểm tra tính hợp pháp của thoả ước, Luật sư cần lưu ý thời hạn có hiệu lực của thoả ước. Nếu thoả ước lao động tập thể đã hết hạn thì sẽ không có giá trị áp dụng tại doanh nghiệp (trừ trường hợp khi thoả ước lao động tập thể hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục thương lượng). Theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày được ghi trong thỏa ước. Trường hợp thỏa ước lao động tập thể không ghi ngày có hiệu lực thi thoả ước có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết.

Nội quy lao động của doanh nghiệp 

Nội quy lao động do người sử dụng lao động ban hành, gồm những quy định về thời giờ làm việc , thời giờ nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; an toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc; việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất. Từ ngày 01/01/2021, theo quy định tại khoản 2 Điều 118 BLLĐ 2019, nội quy lao động còn phái quy định thêm 03 nội dung sau: Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động; người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động. Nội quy lao động là sự cụ thể hóa chế định kỷ luật lao động của từng đơn vị và lả cơ sở quan trọng đồ thiết lập kỷ luật lao động trong từng đơn vị sử dụng lao động.

Theo khoản 1 Điều 118 BLLĐ 2019, mọi người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động bắt buộc phải bằng văn bản. Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Để nội quy lao động có hiệu lực, người sử dụng lao động (sử dụng từ 10 người lao động trở lên) phải đăng ký nội quy tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kề lữ ngày Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp nội quy lao động có điều khoản trái pháp luật. Đối với đơn vị sử dụng dưới 10 người lao động, người sử dụng lao động có thể ban hành nội quy lao động bằng văn bàn hoặc dưới hình thức khác nhưng không phải đăng ký nội quy lao động. Trường hợp ban hành nội quy lao động bằng văn bản thi ngày có hiệu lực của nội quy lao động do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động.

Quy chế nội bộ khác của doanh nghiệp

Khi tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp, tuỳ từng vụ việc tư vấn mà Luật sư cần nghiên cứu các quy chế, tài liệu nội bộ của doanh nghiệp như Quy chế tiền lương, Quy chế đào tạo. Quy chế tuyển dụng và sir dụng lao động, Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động...

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Giá trị pháp lý của các tài liệu nội bộ về lao động trong doanh nghiệp

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.09487 sec| 914.906 kb