Trang chủ » Hỗ trợ khách hàng khi kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị

Hỗ trợ khách hàng khi kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị

Sau phiên tòa sơ thẩm, khách hàng thường đến mời luật sư trong trường hợp họ không đồng ý với phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc bị kháng cáo, kháng nghị theo hướng bất lợi cho họ. Trong quá trình trao đổi ban đầu luật sư cần lắng nghe khách hàng trình bày để nắm bắt nội dung sự việc, yêu cầu kháng cáo, nội dung trong kháng nghị ( nếu có ); nguyện vọng của khách hàng trong giai đoạn xét xử phúc thẩm. Từ đó, luật sư có thể đề nghị khách hàng cung cấp các tài liệu, chứng cứ liêng quan đến vụ án mà khách hàng có được;

kháng cáo, kháng nghị
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Kỹ năng tư vấn, hỗ trợ khách hàng khi kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị

Sau phiên tòa sơ thẩm , khách hàng thường đến mời luật sư trong  trường hợp họ không đồng ý với phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc bị kháng cáo , kháng nghị theo hướng bất lợi cho họ . Trong quá trình trao đổi ban đầu luật sư cần lắng nghe khách hàng trình bày để nắm bắt nội dung sự việc , yêu cầu kháng cáo , nội dung trong kháng nghị ( nếu có ) ; nguyện vọng của khách hàng trong giai đoạn xét xử phúc thẩm . Từ đó , luật sư có thể đề nghị khách hàng cung cấp các tài liệu , chứng cứ liêng quan đến vụ án mà khách hàng có được ; tư vấn pháp luật , động viên tinh thần cho khách hàng ; hướng dẫn khách hàng viết đơn mời luật sư , ký kết hợp động dịch vụ pháp lý … Trong trường hợp luật sư đã tham gia vụ án tử các giai đoạn trước , đến giai đoạn xét xử phúc thẩm , khách hàng mời luật sư tiếp tục bảo vệ , trong trường hợp này , về cơ bản , luật sư đã nắm được toàn bộ nội dung vụ án , đã có quan hệ với khách hàng từ trước nên có thể chỉ cần động viên tinh thần , xác định lại chính xác yêu cầu , nguyện vọng của khách hàng để tiếp tục bảo vệ trong giai đoạn phúc thẩm .

Trường hợp khách hàng không đồng ý với bản án, quyết định sơ thẩm và muốn kháng cáo

Có nhiều trường hợp khách hàng sau khi bị Tòa án xử sơ thẩm xong hoặc ra quyết định có ảnh hưởng đến quyền lợi của họ , họ đang có bản khoăn : bản án sơ thẩm đối với họ đúng hay sai , có nên khảng cáo hay không . Khi gặp trường hợp này , luật sư cần phải tư vấn cho khách hàng về những quy định của pháp luật . Luật sư cần nhận định rõ họ là người tham gia tố tụng với tư cách gì , việc nhận diện đúng khách hàng ở tư cách tố tụng của khách hàng giúp luật sư có hướng tư vấn cho phù hợp .

Luật sư giải thích cho khách hàng hiểu kháng cáo là một trong những quyền của họ , được pháp luật thừa nhận . Tùy theo tư cách tham gia tố tụng của khách hàng ( quy định tại các điều 61 , 62 , 63 , 64 , 65 BLTTHS năm 2015 ) mà luật sư giải thích cho khách hàng . Những nội dung cần giải thích gồm : phạm vi kháng cáo của từng người tham gia tố tụng ( theo Điều 331 BLTTHS năm 2015 ) ; thời hạn kháng cáo ( theo Điều 333 BLTTHS năm 2015 ) ; kháng cáo quá hạn ( theo Điều 335 BLTTHS năm 2015 ) ; hậu 351 quả của việc kháng cáo ( theo Điều 339 BLTTHS năm 2015 ) .

Trong trường hợp trên cơ sở tư vấn của luật sư , khách hàng quyết định kháng cáo , luật sư cần hướng dẫn khách hàng làm đơn kháng cáo và thủ tục kháng cáo .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ