Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hình sự

"Một luật sư giỏi thì am hiểu luật pháp. Một luật sư thông minh thì am hiểu quan tòa".

- Tục ngữ Hoa Kỳ

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hình sự

Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hình sự cho khách hàng: [1] khi phát sinh vụ, việc có liên quan đến tội phạm; [2] trong trường hợp có tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố; [2] khi tham gia các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; [4] trong trường hợp thi hành án hình sự.

Trong vụ việc hình sự, luật sư cung cấp các dịch vụ pháp lý: [1] tư vấn pháp luật; [2] giúp đỡ khách hàng để thực hiện các thủ tục tư pháp hoặc hành chính; giải quyết khiếu nại; xác nhận giấy tờ hoặc giao dịch.

Trong vụ án hình sự, luật sư có thể tham gia tố tụng với tư cách: [1] người bào chữa cho bị buộc tội; [2] người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự; [3] người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố; [4] người đại diện theo ủy quyền của bị hại, đương sự.

Liên hệ

KHÓ KHĂN CỦA KHÁCH HÀNG

Áp lực tâm lý
Áp lực tâm lý
Người bị buộc tội, bị hại, đương sự, người thân thích của họ thường phải chịu áp lực tâm lý lớn, do đó họ có thể hành động tiêu cực hoặc có quyết định sai lầm.
Hiểu biết pháp luật hình sự
Hiểu biết pháp luật hình sự
Việc không hiểu rõ các quy định của pháp luật hình sự khiến người bị buộc tội, bị hại, đương sự khó để thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ của mình.
Không tuân thủ pháp luật
Không tuân thủ pháp luật
Khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; giả mạo chứng cứ, tẩu tán tài sản của vụ án; bỏ trốn, trả thù người làm chứng... gây hậu quả nghiêm trọng.
Thu thập chứng cứ
Thu thập chứng cứ
Chứng cứ cần thu thập theo đúng thủ tục, trình tự do pháp luật quy định mới có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội, bị hại, đương sự.
Khiếu nại, tố cáo
Khiếu nại, tố cáo
Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, khi các cơ quan, người tiến hành tố tụng có hành vi trái pháp luật.
Ngộ nhận về luật sư
Ngộ nhận về luật sư
Cho rằng luật sư sẽ giúp người bị buộc tội từ 'có tội' thành 'không phạm tội', hoặc luật sư sử dụng lợi thế và quan hệ cá nhân làm giúp người bị buộc tội 'chạy án'.

PHẠM VI DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Tư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ trong lĩnh vực hình sự.
Tham gia tố tụng
Tham gia tố tụng
Luật sư làm người bào chữa cho bị buộc tội; người đại diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố.
Đại diện ngoài tố tụng
Đại diện ngoài tố tụng
Luật sư đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến vụ án hình sự, vụ việc có dấu hiệu hình sự, theo hợp đồng dịch vụ pháp lý.
Thủ tục hành chính, tư pháp
Thủ tục hành chính, tư pháp
Luật sư giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại.
Xác nhận giấy tờ
Xác nhận giấy tờ
Luật sư cung cấp dịch vụ dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch, giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật
Trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý
Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý.

I- PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hình sự cho khách hàng: [1] khi phát sinh vụ, việc có liên quan đến tội phạm; [2] trong trường hợp có tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố; [2] tham gia các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; [4] trong trường hợp thi hành án hình sự (gọi chung là: dịch vụ pháp lý hình sự).

Tư vấn pháp luật hình sự: Luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến quyền, nghĩa vụ của họ trong vụ án hình sự. 

Khi thực hiện tư vấn pháp luật hình sự, luật sư có nghĩa vụ giúp khách hàng thực hiện đúng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

Hoạt động đại diện ngoài tố tụng:  Luật sư hình sự đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến việc mà luật sư đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo sự phân công của cơ quan, tổ chức nơi luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động.

Hoạt động tham gia tố tụng: Luật sư hình sự tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

Hoạt động dịch vụ pháp lý khác: Luật sư hình sự giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.

Hoạt động trợ giúp pháp lý: Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. 

Khi thực hiện trợ giúp pháp lý, luật sư tận tâm với người được trợ giúp như đối với khách hàng trong những vụ, việc hình sự có thù lao.

Xem thêm: Dịch vụ Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự của Công ty Luật TNHH Everest.

II-VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ HÌNH SỰ

Tình trạng oan, sai, bức cung, nhục hình trong vụ án hình sự tại Việt Nam không hiếm. Tình trạng này không chỉ trực tiếp xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm… mà trong nhiều trường hợp, còn tước đoạt cả quyền được sống của con người. 

Ngược lại, tại Việt Nam không hiếm trường hợp lại 'hành chính hóa' hoặc 'dân sự hóa' hành vi vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm).

Tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố không được giải quyết đúng pháp luật, dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm, không truy tố hoặc truy tố không đúng hành vi phạm tội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Bởi vậy, vai trò Luật sư tham gia vụ án hình sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng là vô cùng quan trọng.

Luật sư có trách nhiệm sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng: (1) hướng dẫn khách hàng hiểu và tuân thủ pháp luật, (2) giúp khách hàng nhận diện các cơ hội và rủi ro pháp lý, (3) hỗ trợ khách hàng sử dụng pháp luật hiệu quả khi thực hiện thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 của Hội đồng luật sư toàn quốc quy định: 

"Luật sư có Sứ mệnh bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, bảo vệ sự độc lập của tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, công bằng, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa" (Quy tắc 1).

"Luật sư phải độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, không vì lợi ích vật chất, tinh thần hoặc bất kỳ áp lực nào khác để làm trái pháp luật và đạo đức nghề nghiệp" (Quy tắc 2).

Xem thêm: Ngành luật hình sự trong Hệ thống pháp luật Việt Nam.

III- HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định: "Luật sư có các nghĩa vụ:... (d) Thực hiện trợ giúp pháp lý" (Điểm c Khoản 2 Điều 21). "Hoạt động trợ giúp pháp lý của Luật sư: 1- Khi thực hiện trợ giúp pháp lý, Luật sư phải tận tâm với người được trợ giúp như đối với khách hàng trong những vụ, việc có thù lao. 2- Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam" (Điều 31).

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 của Hội đồng luật sư toàn quốc) quy định: "Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý bằng sự tận tâm, vô tư và trách nhiệm nghề nghiệp như đối với các vụ việc có nhận thù lao" (Khoản 4.2 Quy tắc 4).

Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định: "Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật" (Điều 2). "Chính sách của Nhà nước về trợ giúp pháp lý: 1- Trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của Nhà nước... 4- Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích, ghi nhận và tôn vinh các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp cho hoạt động trợ giúp pháp lý" (Điều 4). Pháp luật về trợ giúp pháp lý quy định việc Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý theo hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được ký kết giữa Sở Tư pháp với tổ chức hành nghề Luật sư, giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước với Luật sư theo quy định của pháp luật về dân sự. Tổ chức hành nghề Luật sư có thể tự nguyện thực hiện trợ giúp pháp lý bằng nguồn lực của mình. 

Như vậy, hoạt động trợ giúp pháp lý của Luật sư cho người được trợ giúp pháp lý không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của Luật sư. 

Xem thêm: Ngành luật tố tụng hình sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Bước
1
Tiếp nhận thông tin ban đầu
Đề nghị với người yêu cầu dịch vụ cung cấp tài liệu, trình bày yêu cầu để có thông tin ban đầu về vấn đề: nội dung, diễn biến, vướng mắc, mong muốn của họ.
Bước
2
Xác định yêu cầu của khách hàng
Trao đổi với người yêu cầu dịch vụ để xác định mục tiêu (thật), thực trạng, thông tin liên quan, nhận thức, năng lực tài chính, mối quan hệ giữa khả năng thực hiện với mong muốn của họ.
Bước
3
Hướng dẫn, đề xuất giải pháp
Đưa ra hướng dẫn ban đầu về quy định của pháp luật, phương án giải quyết sơ bộ (nếu có thể) hoặc tư vấn cho người yêu cầu dịch vụ giải pháp phù hợp khác.
Bước
4
Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý
Giao kết hợp đồng dịch vụ pháp lý, nội dung: (a) thông tin khách hàng; (b) nội dung dịch vụ; (c) thời hạn thực hiện; (d) quyền, nghĩa vụ của các bên; (đ) thù lao, chi phí; (e) trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; (f) phương thức giải quyết tranh chấp.
Bước
5
Thu thập chứng cứ, tài liệu
Thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan, xác định người làm chứng, người có liên quan...; gặp người bị bắt, tạm giữ, bị can, bị cáo theo quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự để phục vụ cho công việc cung cấp dịch vụ và đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất.
Bước
6
Đề xuất bổ sung
Hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ bổ sung hoặc thuê thêm chuyên gia để giải quyết tốt nhất các vấn đề.
Bước
7
Cung cấp dịch vụ pháp lý
Cung cấp dịch vụ pháp lý: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật Luật sư, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sư và pháp luật có liên quan.
Bước
8
Đánh giá, điều chỉnh
Tổng hợp, thông báo các công việc đã thực hiện với khách hàng đúng thời hạn được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý; xác định vấn đề phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
Bước
9
Thanh lý hợp đồng
Các bên xác nhận những nội dung của hợp đồng đã hoàn thành, những nội dung chưa hoàn thành (nếu có); trách nhiệm, nghĩa vụ (nếu có) của các bên sau khi thanh lý hợp đồng.
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Là sự lựa chọn hàng đầu

Đồng hành cùng Công ty Luật TNHH Everest, bạn sẽ luôn thấy an tâm.

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
  • Người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.
  • Bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra
  • Đương sự gồm nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự.·
  • Người thân thích của người bị buộc tội, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự.
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

KHÁCH HÀNG CHỌN CHÚNG TÔI:

Đội ngũ chuyên nghiệp
Đội ngũ chuyên nghiệp
Đội ngũ luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: hình sự, đất đai, doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, lao động, sở hữu trí tuệ... giúp chúng tôi xử lý vụ việc phức tạp.
Thấu hiểu khách hàng
Thấu hiểu khách hàng
Thấu hiểu tâm lý và mong muốn của khách hàng, chúng tôi là người đồng hành đáng tin cậy, mang lại các giải pháp phù hợp, hiệu quả cao nhất cho khách hàng.
Mạng lưới đối tác
Mạng lưới đối tác
Các đối tác là các tổ chức, cá nhân giàu kinh nghiệm, có mặt tại nhiều tỉnh thành, cung cấp dịch vụ bổ trợ, đồng thời giúp chúng tôi để giải quyết các vụ việc nhanh, chính xác.
Chi phí dịch vụ hợp lý
Chi phí dịch vụ hợp lý
Chúng tôi công khai thù lao luật sư, cam kết cung cấp dịch vụ đúng giá công bố, giúp khách hàng lựa chọn gói dịch vụ với chi phí phù hợp và hiệu quả cao nhất.
Bảo mật thông tin
Bảo mật thông tin
Giữ bí mật thông tin khách hàng thể hiện sự chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp luật sư. Chúng tôi chỉ công bố thông tin khi được sự đồng ý của khách hàng.
Ứng dụng công nghệ luật
Ứng dụng công nghệ luật
Ứng dụng Công nghệ luật, chúng tôi có lợi thế vượt trội trong việc bảo mật thông tin, tiếp cận tài liệu, giao kết hợp đồng, cung cấp dịch vụ trực tuyến, giảm chi phí.
5 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hình sự

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.40740 sec| 1148.906 kb