Công ty Hợp danh hữu hạn (Limited Partnership)

Chúng ta càng hào phóng, chúng ta càng vui vẻ. Chúng ta càng hợp tác, chúng ta càng có giá trị. Chúng ta càng nhiệt tình, chúng ta càng có năng suất. Chúng ta càng sẵn lòng phụng sự, chúng ta càng thịnh vượng.

- William Arthur Ward, tác giả Suối nguồn Niềm tin

Công ty Hợp danh hữu hạn (Limited Partnership)

Công ty Hợp danh hữu hạn (Limited Partnership, viết tắt: LP) là một hình thức hợp tác tương tự như Công ty hợp danh chung (General Partnership, viết tắt: GP), ngoại trừ việc trong khi Công ty hợp danh chung (GP) phải có ít nhất hai Đối tác chung (General Partnerships, viết tắt: GPs), thì Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) phải có ít nhất một Đối tác chung (GP) và ít nhất một Đối tác hữu hạn (Limited Partner).

Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) khác với Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Partnerships, viết tắt: LLP), trong đó tất cả các Thành viên hợp danh đều có trách nhiệm hữu hạn. Các Đối tác (GPs) có cùng vị trí pháp lý, thông thường họ: có quyền kiểm soát quản lý, chia sẻ quyền sử dụng tài sản, chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ được xác định trước và có trách nhiệm chung và một số trách nhiệm pháp lý đối với các khoản nợ.

Liên hệ

Như trong một Quan hệ đối tác chung (GPs), các Đối tác (GPs) có thẩm quyền thực tế, với tư cách là Đại lý của Công ty, để ràng buộc Quan hệ đối tác trong các hợp đồng với các bên thứ ba trong quá trình kinh doanh bình thường của Quan hệ đối tác. Đối với Công ty hợp danh chung (GP), "một hành động của Công ty hợp danh chung (GP) mà rõ ràng không nhằm mục đích thực hiện các hoạt động của Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) hoặc các hoạt động thuộc loại do Công ty hợp danh hạn chế thực hiện chỉ ràng buộc Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) nếu hành động đó thực sự được cho phép bởi tất cả các đối tác khác".

I- BỐI CẢNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Giống như các Cổ đông (Shareholders) trong  một Công ty (Corporation), các Đối tác hữu hạn có trách nhiệm hữu hạn. Điều này có nghĩa là các Đối tác hữu hạn không có quyền quản lý và (trừ khi họ tự ràng buộc mình bằng một hợp đồng riêng như bảo lãnh, không chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty hợp danh. Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) mang lại cho các Đối tác hữu hạn  lợi tức đầu tư của họ (tương tự như cổ tức ), bản chất và mức độ thường được xác định trong thỏa thuận hợp tác. Do đó, Đối tác chung chịu nhiều rủi ro kinh tế hơn so với đối tác hạn chế và trong trường hợp tổn thất tài chính, các Đối tác (GPs) sẽ là người chịu trách nhiệm cá nhân.

Các Đối tác hữu hạn phải tuân theo các lý thuyết xuyên thủng bản ngã giống như các cổ đông của Công ty. Tuy nhiên, việc xuyên thủng bức màn Đối tác hữu hạn sẽ khó khăn hơn vì các Đối tác hữu hạn không có nhiều thủ tục để duy trì. Chừng nào mà Công ty hợp danh và các thành viên không chung vốn, thì sẽ rất khó để xuyên thủng bức màn. Ở một số khu vực pháp lý (ví dụ ở Vương quốc Anh), trách nhiệm hữu hạn của các Đối tác hữu hạn  phụ thuộc vào việc họ không tham gia quản lý.

Lợi ích của đối tác (bao gồm cả lợi ích của Đối tác hữu hạn ) được bảo vệ ở mức độ đáng kể thông qua cơ chế yêu cầu tính phí. Lệnh tính phí giới hạn chủ nợ của đối tác con nợ hoặc thành viên con nợ đối với phần phân phối của con nợ mà không trao cho chủ nợ bất kỳ quyền biểu quyết hoặc quyền quản lý nào.

Khi Công ty hợp danh đang được thành lập hoặc thành phần của Công ty đang thay đổi, Công ty hợp danh hạn chế thường được yêu cầu nộp tài liệu cho cơ quan đăng ký nhà nước có liên quan. Các Đối tác hữu hạn phải tiết lộ rõ ​​ràng tình trạng của họ khi giao dịch với các bên khác, để các bên đó được thông báo rằng cá nhân đàm phán với họ chịu trách nhiệm hữu hạn.

Theo thông lệ, tài liệu và tài liệu điện tử do Công ty phát hành ra công chúng sẽ mang một tuyên bố rõ ràng xác định bản chất pháp lý của Công ty và liệt kê riêng các đối tác là chung và hạn chế. Do đó, không giống như các Đối tác chung (GP), các Đối tác hữu hạn không có thẩm quyền đại lý vốn có để ràng buộc Công ty trừ khi sau đó họ bị loại bỏ.với tư cách là đại lý (và do đó, tạo đại lý bằng estoppel ); hoặc các hành động phê chuẩn của Công ty tạo ra thẩm quyền bề ngoài.

Xem thêm: Quan hệ đối tác (Partnership).

II- LỊCH SỬ CỦA MÔ HÌNH HỢP DANH HỮU HẠN

Societates publicanorum, xuất hiện ở Rome vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, có thể được cho là hình thức sớm nhất của Quan hệ đối tác hữu hạn. Trong thời kỳ hoàng kim của Đế chế La Mã, chúng gần tương đương với các Tập đoàn ngày nay. Một số có nhiều nhà đầu tư và tiền lãi có thể giao dịch công khai. Tuy nhiên, họ yêu cầu ít nhất một (và thường là một số) đối tác chịu trách nhiệm vô hạn. Một hình thức hợp tác rất giống nhau đã có mặt ở Ả Rập vào thời điểm đạo Hồi xuất hiện ( c.  700CE ), và điều này đã được hệ thống hóa thành luật Hồi giáo với tên gọi Qirad.

- Sự phát triển công ty hợp danh hữu hạn ở châu Âu thời kỳ đầu hiện đại

Ở Ý thời trung cổ, một tổ chức kinh doanh được gọi là khen thưởng xuất hiện vào thế kỷ thứ 10 thường được sử dụng để tài trợ cho thương mại hàng hải. Trong một phần thưởng, thương nhân du lịch của con tàu có trách nhiệm hữu hạn và không phải chịu trách nhiệm nếu tiền bị mất miễn là thương nhân không vi phạm các quy tắc của hợp đồng. Ngược lại, các đối tác đầu tư vào đất đai của anh ta có trách nhiệm vô hạn và phải chịu rủi ro. Khen thưởng không phải là một hình thức phổ biến cho một liên doanh kinh doanh dài hạn vì hầu hết các doanh nghiệp dài hạn vẫn được cho là sẽ được đảm bảo bằng tài sản của các chủ sở hữu cá nhân của họ.

Với tư cách là một tổ chức, khen thưởng rất giống với qirad nhưng liệu qirad có chuyển thành khen thưởng hay hai tổ chức phát triển độc lập thì không thể khẳng định chắc chắn. Ở Đế quốc Mông Cổ, các đặc điểm hợp đồng của Quan hệ đối tác Mongol-ortoq gần giống với các thỏa thuận qirad và Commina, tuy nhiên, các nhà đầu tư Mông Cổ không bị hạn chế sử dụng kim loại quý chưa được đúc và hàng hóa có thể giao dịch để đầu tư đối tác và thực hiện cho vay tiền. Hơn nữa, giới tinh hoa Mông Cổ đã hình thành Quan hệ đối tác thương mại với các thương nhân từ các thành phố của Ý, bao gồm cả gia đình của Marco Polo.

Sắc lệnh của Colbert (1673) và Bộ luật Napoléon (1807) đã củng cố khái niệm hợp tác hữu hạn theo luật Châu Âu. Tại Hoa Kỳ, Quan hệ đối tác hạn chế đã trở nên phổ biến rộng rãi vào đầu thế kỷ 19, mặc dù một số hạn chế pháp lý vào thời điểm đó khiến chúng không được ưa chuộng đối với các dự án kinh doanh. Anh ban hành quy chế hợp tác hữu hạn đầu tiên vào năm 1907.

Xem thêm: Đối tác (Partner).

III- MÔ HÌNH HỢP DANH HỮU HẠN TRÊN TOÀN CẦU

1- Công ty hợp danh hữu hạn tại Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, tổ chức hợp danh hữu hạn phổ biến nhất trong các Công ty sản xuất phim và các dự án đầu tư bất động sản, hoặc trong các loại hình kinh doanh tập trung vào một dự án duy nhất hoặc có thời hạn. Chúng cũng hữu ích trong Quan hệ đối tác "lao động  -vốn", trong đó một hoặc nhiều người ủng hộ tài chính muốn đóng góp tiền hoặc nguồn lực trong khi Đối tác kia thực hiện công việc thực tế. Trong những tình huống như vậy, trách nhiệm pháp lý là mối quan tâm thúc đẩy đằng sau sự lựa chọn tình trạng hợp tác hữu hạn.

Quan hệ Đối tác hữu hạn cũng hấp dẫn đối với các Công ty muốn cung cấp cổ phần cho nhiều cá nhân mà không phải chịu trách nhiệm thuế bổ sung của một Công ty. Cổ phần tư nhâncác Công ty hầu như chỉ sử dụng kết hợp các Đối tác chung và Đối tác hạn chế cho các quỹ đầu tư của họ. Các Quan hệ Đối tác hữu hạn  nổi tiếng bao gồm Enterprise Products và Blackstone Group - cả hai đều là Công ty đại chúng  và Bloomberg LP - một Công ty tư nhân.

Trước năm 2001, trách nhiệm hữu hạn mà các Đối tác hữu hạn  được hưởng phụ thuộc vào việc họ không tham gia bất kỳ vai trò tích cực nào trong việc quản lý Công ty. Tuy nhiên, Mục 303 của Đạo luật Đối tác hữu hạn  thống nhất đã sửa đổi (nếu được cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua) loại bỏ cái gọi là "quy tắc kiểm soát" đối với trách nhiệm cá nhân đối với các nghĩa vụ của pháp nhân và đưa các Đối tác hữu hạn  ngang bằng với các thành viên LLC, Đối tác LLP và Công ty. cổ đông.

Các sửa đổi năm 2001 đối với Đạo luật hợp danh hữu hạn thống nhất (trong phạm vi các sửa đổi được cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua) cũng cho phép các Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) trở thành Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn ở các bang áp dụng thay đổi. Theo hình thức này, các khoản nợ của Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn chỉ thuộc trách nhiệm của Công ty hợp danh, do đó loại bỏ trách nhiệm của Đối tác chung đối với các nghĩa vụ của Công ty hợp danh. Thay đổi này được thực hiện để đáp ứng thông lệ chung về việc chỉ định một pháp nhân trách nhiệm hữu hạn là Đối tác chung 1% kiểm soát Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) và tổ chức các nhà quản lý là Đối tác hữu hạn. Thông lệ này đã cấp cho Đối tác chung trách nhiệm hữu hạn trên thực tế theo cấu trúc Đối tác.

2- Công ty hợp danh hữu hạn tại Vương quốc Anh

Tại Vương quốc Anh, Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) được điều chỉnh bởi Đạo luật Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) 1907 và, đối với những vấn đề mà Đạo luật đó không quy định, cũng được điều chỉnh bởi Đạo luật Công ty hợp danh 1890. Bộ Kinh doanh, Doanh nghiệp và Cải cách Quy định của Vương quốc Anh (nay là Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng và Công nghiệp - BEIS) đã tham khảo ý kiến ​​​​vào năm 2008 về các đề xuất sửa đổi và hợp nhất hai Đạo luật, nhưng các đề xuất đã không được thực hiện.

Luật Scots về Quan hệ Đối tác (bao gồm cả Quan hệ đối tác hạn chế) khác với luật của Anh. Theo luật Scots, Quan hệ đối tác là pháp nhân khác biệt với các Đối tác. Tuy nhiên, các Đối tác vẫn có thể bị kiện theo tên, các Đối tác chung vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý 'chuyển giao' và các Đối tác vẫn phải chịu trách nhiệm chung và riêng (mặc dù trong trường hợp Đối tác hạn chế, chỉ trong phạm vi vốn góp của họ). Đã có cuộc thảo luận về việc liệu các Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) hoạt động theo luật của Anh có nên được thành lập các thực thể pháp lý riêng biệt như theo luật Scots hay không, và theo cách tương tự như các Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn.

Báo cáo của Ủy ban pháp luật về luật hợp danh LC283đề xuất rằng việc tạo ra tư cách pháp nhân riêng biệt nên được để lại như một lựa chọn để các Đối tác quyết định khi nào hình thành Quan hệ đối tác. Có những lo ngại rằng việc tự động tách các Công ty hợp danh thành các thực thể pháp lý riêng biệt sẽ hạn chế khả năng giao dịch của họ ở một số nước châu Âu và cũng khiến họ phải chịu các chế độ thuế khác với dự kiến.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về Sáp nhập và Mua bán doanh nghiệp (M&A) của Công ty Luật TNHH Everest 

3- Công ty hợp danh hữu hạn tại Đức

Kommanditgesellschaft auf Aktien (viết tắt: KGaA): là một tên gọi Công ty của Đức có nghĩa là 'Công ty hợp danh bị giới hạn bởi cổ phần', một hình thức tổ chức Công ty gần tương đương với Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) tổng thể. Một Kommanditgesellschaft auf Aktien có hai loại người tham gia. Nó có ít nhất một Đối tác chịu trách nhiệm vô hạn (Komplementär). Theo nghĩa đó, nó là một Công ty tư nhân.

Komplementärs là thể nhân hoặc pháp nhân. Nếu Komplementär là một Công ty trách nhiệm hữu hạn thì loại hình Công ty phải được đặt tên là UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGaA, GmbH & Co. KGaA, AG & Co. KGaA hoặc SE & Co. KGaA. Khi xem xét các khía cạnh của quyền tự do thành lập của Châu Âu, các tập đoàn được thành lập theo luật nước ngoài cũng có thể trở thành Komplementärs của một KGaA thành lập các Công ty như Limited & Co. KgaA.

Khoản đầu tư của các Đối tác có trách nhiệm hữu hạn (Kommanditisten) là cổ phiếu của Công ty (Grundkapital) và được chia thành các cổ phần. KGaA ở khía cạnh đó có thể so sánh với Aktiengesellschaft của Đức.

Khoản đầu tư của tất cả các Đối tác là tổng vốn của Công ty (Gesamtkapital). KGaA là một loại hình doanh nghiệp gia đình rất lớn truyền thống (được giao dịch công khai một phần) ở Đức; gã khổng lồ sản phẩm tiêu dùng Henkel, Công ty dược phẩm Merck và tập đoàn truyền thông Bertelsmann là những ví dụ nổi bật. Trong trường hợp của Merck, bên cạnh gia đình sở hữu Merck, các thành viên của ban điều hành cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và riêng tư đối với Công ty (bao gồm cả khoảng thời gian sau khi rút lui). Ngoài ra, câu lạc bộ bóng đá Đức Borussia Dortmund cũng sử dụng tổ chức Công ty này (như Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA) cho đội bóng chuyên nghiệp của mình như là một phần của việc tuân thủ " quy tắc 50+1 ".

4- Công ty hợp danh hữu hạn tại Đan Mạch

Một kommanditselskab (viết tắt là K/S) là dạng Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) tương đương với tiếng Đan Mạch. Các chủ sở hữu được chia thành các Đối tác chung (komplementarer trong tiếng Đan Mạch) và các Đối tác hữu hạn  (kommanditister trong tiếng Đan Mạch). Thông thường, Đối tác chung duy nhất của K/S là Anpartsselskab với số vốn ít nhất có thể, do đó giảm trách nhiệm của K/S đối với vốn của Anpartsselskab.

5- Hợp danh hữu hạn tại Nhật Bản

Luật pháp Nhật Bản có lịch sử quy định hai hình thức kinh doanh tương tự như Công ty Hợp danh hữu hạn (LP):

Goshi gaisha, một hình thức Công ty (Mochibun Kaisha) chịu trách nhiệm vô hạn đối với một số cổ đông.

Tokumei kumiai (nghĩa là "Quan hệ đối tác ẩn danh"), một hình thức hợp tác trong đó các Đối tác không điều hành có trách nhiệm hữu hạn miễn là họ vẫn ẩn danh.

Năm 1999, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật cho phép thành lập "Quan hệ đối tác hạn chế để đầu tư" (投資事業有限責任組合, tōshi jigyō yūgen sekinin kumiai ). Những điều này rất giống với Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) Anh-Mỹ, ở chỗ: chúng áp dụng hầu hết các điều khoản của Luật Hợp danh chung nhưng quy định trách nhiệm hữu hạn đối với một số Đối tác nhất định. Lợi nhuận của một Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) đầu tư được chuyển cho tất cả các Đối tác tỷ lệ với phần đầu tư của họ.

Vì mục đích thuế, lợi nhuận và thua lỗ sẽ chỉ được chuyển cho (các) Đối tác chung trong khi Đối tác có vốn chủ sở hữu âm(nghĩa là nợ phải trả vượt quá tài sản); tuy nhiên, lợi nhuận và thua lỗ trong khi Công ty hợp danh có vốn chủ sở hữu dương được chia đều.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về hợp đồng hôn nhân của Công ty Luật TNHH Everest

6- Công ty hợp danh hữu hạn tại Hồng Kông

Hồng Kông cung cấp hai hình thức hợp danh hữu hạn, cụ thể là hợp danh hữu hạn được điều chỉnh bởi Pháp lệnh Hợp danh hữu hạn và Quỹ Hợp danh hữu hạn (Limited Partnership Funds, viết tắt: LPFs), được điều chỉnh bởi Pháp lệnh chứng khoán và tương lai. Cả Quan hệ đối tác hạn chế và Quỹ Hợp danh hữu hạn (LPFs) đều không phải là pháp nhân riêng biệt và khác biệt. Thay vào đó, chúng chỉ đơn giản là Quan hệ đối tác của những người, một số người trong số họ được hưởng trách nhiệm hữu hạn do tuân thủ các yêu cầu theo luật định.

Giống như nhiều khu vực pháp lý khác, các Đối tác được hưởng trách nhiệm hữu hạn như vậy được gọi là Đối tác hữu hạn  và trách nhiệm hữu hạn của họ phụ thuộc vào việc họ không đóng vai trò tích cực trong việc quản lý Quan hệ đối tác.

Quỹ Hợp danh hữu hạn (LPFs)  được giới thiệu vào năm 2020 và nhằm cung cấp phương tiện nội địa ở Hồng Kông cho các quỹ đầu tư tư nhân.  

7- Công ty hợp danh hữu hạn tại New Zealand

Tại New Zealand, Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) là một hình thức hợp tác liên quan đến Đối tác chung (chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ và trách nhiệm pháp lý của Công ty hợp danh) và Đối tác hữu hạn  (chịu trách nhiệm trong phạm vi góp vốn của họ vào Công ty hợp danh). Đạo luật Hợp danh Hữu hạn 2008 thay thế Hợp danh Đặc biệt tồn tại theo Phần 2 của Đạo luật Hợp danh 1908. Hợp danh đặc biệt được coi là lỗi thời vì chúng không cung cấp cấu trúc phù hợp được các nhà đầu tư vốn mạo hiểm nước ngoài ưa thích.

Các tính năng của Quan hệ đối tác hạn chế bao gồm: danh sách các hoạt động mà các Đối tác hạn chế có thể tham gia trong khi không tham gia quản lý Đối tác hữu hạn  (các hoạt động bến cảng an toàn) tuổi thọ không xác định nếu muốn tư cách pháp nhân riêng biệt xử lý thuế đối với Công ty Hợp danh hữu hạn (LP).

Sổ đăng ký của Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) và Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) ở nước ngoài do Văn phòng Công ty New Zealand quản lý. Việc đăng ký, duy trì và khai thuế hàng năm đối với Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) và Công ty Hợp danh hữu hạn (LP) ở nước ngoài được tiến hành thông qua các biểu mẫu thủ công.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư ly hôn của Công ty Luật TNHH Everest.

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.4 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Công ty Hợp danh hữu hạn (Limited Partnership)

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.69094 sec| 1147.82 kb