Trang chủ » Kỹ năng nghiên cứu tài liệu về hiện trường

Kỹ năng nghiên cứu tài liệu về hiện trường

Khi tiến hành việc khám nghiệm hiện trường, điều tra viên phải lập và hoàn thiện hồ sơ khám nghiệm hiện trường, đánh số bút lục và đưa vào hồ sơ vụ án. Hồ sơ vụ án liên quan đến hoạt động khám nghiệm hiện trường thường bao gồm các tài liệu như bản ảnh hiện trường, sơ độ hiện trường bản vẽ mô tả hiện trường, biên bản khám nghiệm hiện trường, các tài liệu liên quan khác.

tài liệu hiện trường
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Kỹ năng nghiên cứu tài liệu về hiện trường

Khi tiến hành việc khám nghiệm hiện trường, điều tra viên phải lập và hoàn thiện hồ sơ khám nghiệm hiện trường, đánh số bút lục và đưa vào hồ sơ vụ án. Hồ sơ vụ án liên quan đến hoạt động khám nghiệm hiện trường thường bao gồm các tài liệu như bản ảnh hiện trường, sơ độ hiện trường bản vẽ mô tả hiện trường, biên bản khám nghiệm hiện trường, các tài liệu liên quan khác.(xem thêm: soạn thảo đơn ly hôn)

Nghiên cứu biên bản khám nghiệm hiện trường

điều tra viên chủ trì việc khám nghiệm hiện trường. Khi khám nghiệm có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường trường, điều tra viên phải lập biên bản khám nghiệm hiện trường theo quy định pháp luật. Biên bản khám nghiệm hiện trường sử dụng Mẫu số 138 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA.

Khi nghiên cứu biên bản khám nghiệm hiện trường, luật sư cần lưu ý:

Biên bản khám nghiệm hiện trường được lập theo quy định tại Điều 178 bộ luật tố tụng hình sự. Khi nghiên cứu, luật sư cần xác định về hình thức, nội dung xem việc lập biên bản đã tuân theo quy định chưa. Theo quy định, biên bản phải ghi rõ địa điểm, giờ, ngày, tháng, năm tiến hành khám nghiệm, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, nội dung của hoạt động khám nghiệm, người có thẩm quyền tiến hành tổ tụng, người tham gia tổ tụng hoặc người liên quan đến hoạt động khám nghiệm, khiếu nại, yêu cấu hoặc dể nghị của họ. Biên bản khám nghiệm hiện trường phải có chữ ký của những người mà bộ luật tố tụng hình sự quy định. Những điểm sửa chữa, thêm, bớt, tẩy xóa trong biên bản phải được xác nhận bằng chữ ký của họ. Trường hợp người tham gia tố tụng không ký vào biên bản thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do và mời người chứng kiến kỷ vào biên bản. Trường hợp người tham gia tố tụng không biết chữ thì người lập biên bản phải đọc biên bản cho họ nghe với sự có mặt của người chứng kiến. Biên bản phải có điểm chỉ của người tham gia tố tụng và chữ ký của người chứng kiến. Trong trường hợp người tham gia tố tụng có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc vì lý do khác mà không thể ký vào biên bản thì người lập biên bản đọc biên bản cho họ nghe với sự có mặt của người chứng kiến và những người tham gia tố tụng khác. Biên bản phải có chữ ký của người chứng kiến.(xem thêm: tranh chấp nuôi con khi ly hôn)

Khi nghiên cứu các thông tin về thời gian, địa điểm khám nghiệm, đối chiếu với thông tin trong hồ sơ vụ án về diễn biến sự việc, luật sự cần xác định việc khám nghiệm hiện trường có được tiến hành nhanh chóng, kịp thời sau khi vụ việc xảy ra hay không. Trong nhiều trường hợp, việc khám nghiệm hiện trường nhanh chóng, kịp thời, ngay sau khi sự việc xảy ra có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định sự thật khách quan của vụ án.

Căn cứ thành phần tham dự khám nghiệm hiện trường, chữ ký cuối biến bản, luật sư cần xác định thành phán tham gia khám nghiệm hiện trường có đầy đủ, đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật không. Theo quy định, ĐTV chủ trì tiến hành khám nghiệm hiện trường; KSV phải có mặt để kiểm sát việc khám nghiệm hiện trưởng; khi khám nghiệm hiện trường phải có người chứng kiến; có thể cho bị can, người bào chữa, bị hại, người làm chứng tham gia và mời người có chuyên môn tham dự khám nghiệm. Trong trường hợp việc khám nghiệm hiện trường thiếu những thành phẩn bắt buộc phải tham gia như ĐTV, KSV, người chứng kiến, có thể ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của biên bản khám nghiệm hiện trường

Biên bản khám nghiệm hiện trường phải ghi rõ điều kiện về thời tiết khí hậu, ảnh sáng khi tiến hành khám nghiệm. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc khám nghiệm hiện trường. Ví dụ như trong điều kiện khám nghiệm hiện trường vào ban đêm, ánh sáng hạn chế sẽ làm giảm khả năng quan sát, thu thập và đánh giá dấu vết, vật chứng của cán bó khám nghiệm; hạn chế hiệu quả khai thác, sử dụng trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ phục vụ công tác khám nghiệm. Hoặc việc khám nghiệm hiên trường được thực hiện trong điều kiện trời mưa, có thể nước mưa sẽ góp phần xóa đi những dấu vết quan trọng của vụ án. Do đó, căn cứ vào các thông tin về điều kiện thời tiết, khí hậu, ánh sáng được ghi nhận trong biên bản khám nghiệm hiện trường, luật sư phần nào có thể đánh giá, xác hiện trường. định tính chính xác của kết quả khám nghiệm hiện trường.

Căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường, luật sư cần xác định tinh trạng của hiện trường vụ án vào thời điểm tiến hành khám nghiệm. Trong công tác khám nghiệm hiện trường, tính nguyên vẹn của hiện trường vào thời điểm khám nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định sự thật khách quan của sự việc đã xảy ra. Khi lập biên bản khám nghiệm hiện trường, ĐTV phải ghi rõ tình trạng của hiện trường khi bắt đầu việc khám nghiệm. Trong trường hợp hiện trường đã bị tác động, xao trộn, cần ghi rõ những sự việc đã ảnh hưởng đến hiện trường.

Biên bản khám nghiệm hiện trường phải mô tả khái quát toàn cánh hiện trưởng; mô tả tỉ mi, chính xác đó vật, dấu vết trong mối quan hệ giữa chúng ở hiện trường; tóm tắt quá trình khám nghiệm, phát hiện và thu lượm dấu vết. Khi khám nghiệm hiện trường phải tiến hành xem xét lệ hi chỗ, thu lượm dấu vết của tội phạm, tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ a Dấu vết, tài liệu, mẫu vật thu được phải được ghi rõ tên, đặc điểm,  phương pháp thu lượm vào biên bản, được bảo quản tại cơ quan có quyền. Những người tiến hành khám nghiệm có thể chụp ảnh, vẽ số do đạc, dựng mô hình hoặc ghi hình hiện trường… Khi nghiên cứu ba nội dung này trong biên bản khám nghiệm hiện trường, luật sư cần lưu ý:

– So sánh đối chiều thông tin trong biên bản khám nghiệm hiện trường với các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sở vụ án như lời khai của bị can, bị hại, nhân chứng… xem hiện trường vụ án trong biên bản khám nghiệm có phù hợp với các thông tin trên các tài liệu, chứng cứ khác không.(quan tâm: hợp đồng hôn nhân)

– Xác định việc áp dụng phương pháp khám nghiệm hiện trường, thu thập đổ vật, dấu vết liên quan đã phù hợp, đúng quy định chưa. Trong thực tiễn, có vụ án, trong quá trình tiến hành khám nghiệm hiện trường, do những sai sót như không áp dụng phương pháp khám nghiệm phù hợp với hiện trường thực tế, không đánh số thứ tự các dấu vết, vật chứng có ở hiện trường, không thu thập hoặc thu thập không hết những dấu vết vật chứng, hoặc có thu thập nhưng không tiến hành đánh số thứ tự ghi rõ đặc điểm chủng loại vật chứng đã ảnh hưởng đến kết quả khám nghiệm hiện trường, sự thật khách quan của vụ án.

– Xem xét những dấu vết, vật chứng, tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình khám nghiệm hiện trường, đánh giá tính liên quan, giá trị chứng minh của chúng đối với quá trình giải quyết vụ án.

Trước khi ký biên bản khám nghiệm hiện trường, những người tham gia khám nghiệm có quyền ghi ý kiến của mình vào biên bản. Trong trường hợp biên bản có ghi ý kiến của người tham gia khám nghiệm, luật sư cấn đọc kỹ để nắm được ý kiến của người tham gia tố tụng, xác định xem ý kiến đó có cơ sở pháp lý không, đã được xem xét, giải quyết chưa.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ