Luật sư nghiên cứu kết luận định giá tài sản

06/04/2021
Trần Thu Trà
Trần Thu Trà

Kết quả biểu quyết theo đa số về giá của tài sản cần định giá tại biên bản phiên họp định giá tài sản, Hội đồng định giá lập kết luận định giá tài sản bảng văn bản để kết luận về định giá. Nghiên cứu kết luận định giá tài sản phải có các nội dung chính của tài sản được yêu cầu, Tên cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá tài sản.

nghiên cứu kết luận Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Nghiên cứu kết luận định giá tài sản

Căn cứ kết quả biểu quyết theo đa số về giá của tài sản cần định giá tại biên bản phiên họp định giá tài sản, Hội đồng định giá lập kết luận định giá tài sản bảng văn bản để kết luận về định giá. Kết luận định giá tài sản phải có các nội dung chính sau: của tài sản dược yếu cầu Tên cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá tài sản;

- Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; họ, tên Chủ tịch Hội đông định giá tài sản và các thành viên của Hội đồng;

- Số của văn bản yêu cầu định giá và ngày nhận văn bản yêu cầu định giá; Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản;

- Tên tài sản cần định giá;

- Thông tin, tài liệu có liên quan đến tài sản cần định giá (nếu có);

- Nguyên tắc và căn cứ định giá tải sản;

- Kết luận về giá của tài sản;

- Chữ ký của các thành viên của Hội đồng có mặt tại phiên họp định giá tài sản và dấu của cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng hoặc cơ quan của Chủ tịch Hội đồng.

Khi nghiên cứu kết luận định giá tài sản, luật sư kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên kết luận định giá tài sản với các tài liệu khác trong hồ sơ định giá xem có phù hợp với nhau không, cụ thể: So sánh, đối chiếu với văn bản yêu cầu định giá về tên cơ quan yêu cầu định giá, số văn bản yêu cầu định giá; So sánh, đối chiểu tên Hội đồng định giá, Chủ tịch, các thành viên Hội đồng với thông tin trong quyết định thành lập Hội đồng định giá; So sánh, đối chiếu tên tài sản định giá, yêu cầu định giá với thông tin trong yêu cầu định giá...

Khi tiến hành định giá tài sản, Hội đồng định giá phải tuân nguyên tắc định giá tài sản được pháp luật quy định. Cụ thể, giá của 4 sản cấn định giá phải phù hợp với giá thị trường hoặc tài sản tương với tài sản cẩn định giá tại thời điểm và nơi tài sản được yêu cầu định giá việc định giá phải được thực hiện trung thực, khách quan, kịp thời. Ka luận về giá của tài sản cần định giá được tính bằng đồng Việt Nam.

Theo quy định, kết luận định giá tài sản phải có chữ ký của tất cả cá thành viên Hội đóng định giá. Trường hợp không đồng ý với giá của tài sản do Hội đống quyết định thì thành viên của Hội đồng ghi ý kiến ka luận của mình vào bản kết luận. Luật sư kiểm tra chữ ký của các thành viên của Hội đồng có mặt tại phiên họp định giá tài sản và dấu của cơ quan có thẩm quyển thành lập Hội đồng hoặc cơ quan của Chủ tịch Hội đồng. Trong trường hợp có ý kiến thành viên không đồng ý với quy định của Hội đồng, cần nghiên cửu, nắm rõ quan điểm, căn cứ của thành viên có ý kiến không đồng ý, từ đó, nghiên cứu, đối chiếu với các tài liệu, pháp Giáo trình Kỹ năng của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự (Phẩn đào tạo bác. chứng cử khác trong hồ sơ vụ án để xác định quan điểm đó có cơ lý không.

Nghiên cứu ý kiến của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác đối với kết luận định giá tài sản

Pháp luật quy định trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được kết luận định giá tài sản thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thông báo kết luận định giá tài sản cho bị can, bị cáo, bị hại, người tham k gia tố tụng khác có liên quan. Bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác có liên quan có quyền trình bày ý kiến của mình về kết luận định giá; á để nghị định giá lại. Trường hợp họ trình bày trực tiếp thì CQĐT, VKS, Tòa án phải lập biên bản.

Khi trong hố sơ vụ án liên quan đến việc định giá tài sản có ý kiến của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác có liên quan về kết ti- luận định giá tài sản, luật sư cần nghiên cứu kỹ ý kiến của họ để năn dược quan điểm, yêu cầu của họ liên quan đến vấn đề định giá tài sản, xác định xem quan điểm, yêu cầu đó có cơ sở pháp lý không, đã được cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết chưa, nếu không chấp nhận thì cơ quan tiến hành tố tụng đã trả lời họ theo đúng quy định pháp luật chưa. Pháp le quy định trường hợp CQĐT, VKS, Tòa án không chấp nhận đề nghị các bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác thì phải thông báo cho người để nghị và nêu rõ lý do.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Luật sư nghiên cứu kết luận định giá tài sản

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.10528 sec| 906.133 kb