Mô hình 7S của McKinsey

"Sự khác biệt quan trọng giữa quản lý của Mỹ và Nhật Bản không phải là cái gọi là khía cạnh kỹ thuật 'cứng' của tổ chức, mà là khía cạnh văn hóa 'mềm'".

- Tom Peters, Chuyên gia tư vấn kinh doanh

Mô hình 7S của McKinsey

Mô hình 7S của McKinsey (McKinsey 7S Model) hay Khung McKinsey 7S (McKinsey 7S Framework): là một khung chuẩn về hiệu quả tổ chức, cho rằng tổ chức có 07 yếu tố nội bộ cần được gắn kết và củng cố để tạo ra thành công của tổ chức.

Mô hình 7S của McKinsey được phát triển bởi các chuyên gia tư vấn kinh doanh Robert H. Waterman, Jr. và Tom Peters (người cũng đã phát triển chủ đề MBWA - "Management By Walking Around", và là tác giả của In Search of Excellence) vào những năm 1980. Đây là một tầm nhìn chiến lược cho các nhóm, bao gồm các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh và nhóm. Bảy chữ S là cấu trúc, chiến lược, hệ thống, kỹ năng, phong cách, nhân viên và giá trị chung.

Liên hệ

I- CẤU TRÚC CỦA MÔ HÌNH 07 MCKINSEY

1- Các yếu tố cứng của Mô hình 7S của McKinsey

[1] Chiến lược (Strategy): Strategy hay còn được gọi là yếu tố chiến lược. Chiến lược là kế hoạch chi tiết mà doanh nghiệp sẽ tạo ra để thực hiện các thay đổi giúp công ty thành công và đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Một chiến lược được xây dựng tốt phù hợp với 06 yếu tố khác của Mô hình 7S. Bên cạnh đó, các chiến lược sẽ được củng cố bởi tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị mạnh mẽ định hướng mục tiêu dễ dàng hơn. 

[2] Cấu trúc (Structure): Structure hay Cấu trúc là sơ đồ tổ chức của công ty và là cách thức mà một bộ máy doanh nghiệp sẽ vận hành theo một quy trình nhất định. Nó thể hiện cách tổ chức các đơn vị và bộ phận khác nhau của công ty, ai báo cáo cho ai, phân chia và tích hợp các nhiệm vụ. Cấu trúc sẽ giúp công ty quản lý điều hành thuận lợi hơn và hợp tác giữa các nhân viên trở nên ăn ý hơn. 

[3] Hệ thống (Systems): Một trong các nhân tố của Mô hình 7S là System hay hệ thống. Hệ thống đề cập đến các quy trình kinh doanh và quy trình hoạt động được sử dụng để hoàn thành các hoạt động thường ngày của doanh nghiệp.

Đây là những hoạt động chính và phụ nằm trong hoạt động hàng ngày của công ty. Hệ thống bao gồm các quy trình cốt lõi như phát triển sản phẩm và các hoạt động hỗ trợ như nguồn nhân lực hoặc kế toán.

2- Các yếu tố mềm của Mô hình 7S của McKinsey

[4] Giá trị chia sẻ (Share Values): Các giá trị chia sẻ (chung) hay các mục tiêu hàng đầu và là yếu tố cốt lõi của Mô hình 7S. Hệ thống giá trị tập thể là trung tâm của văn hóa tổ chức và đại diện cho các tiêu chuẩn và chuẩn mực, thái độ và niềm tin của công ty. Nó được coi là yếu tố cơ bản nhất của tổ chức, cung cấp nền tảng cho sáu yếu tố còn lại.

[5] Phong cách (Style): Yếu tố Style hay phong cách đề cập đến cách quản lý của ban lãnh đạo công ty. Nó bao gồm các hành động họ thực hiện, cách họ cư xử và cách họ tương tác và sẽ quyết định mức độ năng suất và sự hài lòng của nhân viên.

[6] Nhân viên (Staff): Tài sản chiến lược quý giá nhất của một tổ chức là đội ngũ nhân viên hoặc nguồn nhân lực giỏi. Yếu tố này tập trung vào số lượng nhân viên, tuyển dụng, phát triển nhân viên, lương thưởng và các cân nhắc về động lực khác. Đây cũng được xem xét cách công ty được đào tạo và khen thưởng trong tổ chức.

[7] Kỹ năng (Skills): Kỹ năng là tập hợp kỹ năng của nhân lực trong một tổ chức. Năng lực hoặc kỹ năng cốt lõi của nhân viên là vô hình nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. 

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

II- ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 07 MCKINSEY

Mô hình này có thể được sử dụng để phân tích và xác định khoảng cách giữa những gì công ty hiện đang làm và những gì công ty cần làm để thực hiện thành công chiến lược đề ra. 

Bước 1 - Phân tích tình hình hiện tại của công ty

Bước đầu tiên bạn sẽ cần hiểu tình hình hiện tại của tổ chức liên quan đến 7 nhân tố trong Mô hình 7S và phân tích các yếu tố một cách chặt chẽ để giúp bạn hiểu rõ hơn các yếu tố này có được căn chỉnh một cách hiệu quả hay không.

Bước 2 - Xác định tương lai mà công ty muốn đạt được

Xác định tương lai mà công ty muốn và thiết kế tổ chức tối ưu mà bạn muốn đạt được thông qua sự trợ giúp của quản lý cấp cao. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng đặt mục tiêu và đưa ra kế hoạch hành động vững chắc để thực hiện chiến lược.

Bạn sẽ cần phải thu thập dữ liệu và có cái nhìn rộng lớn hơn về thị trường kinh doanh thông qua nghiên cứu về cách thiết kế tổ chức của các đối thủ cạnh tranh và cách họ đối phó với sự thay đổi cơ cấu tổ chức. 

Bước 3 - Xây dựng kế hoạch hành động

Doanh nghiệp cần xây dựng và xác định được những phần nào cần được thiết kế lại và công ty sẽ thực hiện điều đó như thế nào hoặc bằng các phương án nào. Bước này cần có một kế hoạch hành động thực hiện chi tiết liệt kê các bước cụ thể hơn mà bạn cần thực hiện để đạt được các mục tiêu mong muốn. 

Bước 4 - Thực thi kế hoạch

Việc thực hiện thành công kế hoạch hành động phụ thuộc vào người thực hiện kế hoạch đó. Do đó, bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn giao nhiệm vụ cho đúng người trong tổ chức của bạn để họ có thể phát huy thế mạnh của mình và giúp chiến lược thành công. Ngoài ra, bạn cũng có thể thuê chuyên gia tư vấn để hướng dẫn quy trình. 

Bước 5 - Kiểm tra và điều chỉnh 07 yếu tố  trong Mô hình 7S của McKinsey

Vì 07 yếu tố trong Mô hình 7S của McKinsey có thể thay đổi liên tục nên việc xem xét và điều chỉnh các nhân tố định kỳ là điều vô cùng cần thiết. Mỗi thay đổi trong một yếu tố sẽ ảnh hưởng đến tất cả các yếu tố khác nên bạn sẽ luôn cần triển khai một thiết kế tổ chức mới. Thường xuyên xem xét chiến lược và các vấn đề có thể phát sinh để đưa ra các biện pháp khắc phục hợp lý. 

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về hợp đồng hôn nhân của Công ty Luật TNHH Everest

III- ƯU ĐIỂM - NHƯỢC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH 07 MCKINSEY

1- Ưu điểm của Mô hình 7S của McKinsey

Xem xét tổng thể 07 yếu tố trong Mô hình 7S của McKinsey sẽ hiệu quả hơn so với Mô hình truyền thống - chỉ tập trung vào chiến lược và cấu trúc. 

Mô hình 7S của McKinsey giúp sắp xếp các quy trình, hệ thống, con người và các giá trị của một tổ chức. 

Mô hình 7S của McKinsey phân tích chi tiết từng yếu tố và mối quan hệ giữa chúng, nên nó đảm bảo rằng bạn sẽ không bỏ sót khoảng trống nào gây ra bởi các chiến lược đã thay đổi. 

Mô hình 7S của McKinsey giúp các tổ chức xác định cách họ nên sắp xếp các bộ phận quan trọng khác nhau của tổ chức để đạt được mục tiêu của họ.

2- Nhược điểm của Mô hình 7S của McKinsey

So sánh chiến lược hiện tại của một tổ chức với chiến lược của một tổ chức đang hoạt động tốt hơn nhiều hoặc lớn hơn nhiều có thể gây hiểu lầm, vì Mô hình 7S của McKinsey không xem xét các yếu tố như quản lý rủi ro, cơ hội và phần thưởng khi so sánh. 

Mô hình 7S của McKinsey cũng không có sự cân nhắc thích hợp về môi trường, văn hóa và các yếu tố khác trong tổ chức. 

Mô hình 7S của McKinsey đòi hỏi người thực hiện phải có kiến ​​thức sâu sắc về môi trường kinh doanh và công ty để triển khai đúng cách. Nếu không có kiến ​​thức đúng đắn về các điều kiện cạnh tranh của thị trường, sẽ không có cách nào dự đoán được liệu các thay đổi được lập kế hoạch sẽ mang lại lợi nhuận hay không.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý đăng ký bản quyền tác giả của Công ty Luật TNHH Everest

IV- ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 07 MCKINSEY TẠI COCA-COLA

1- Chiến lược tại Coca-Cola

Theo các nghiên cứu của (Jason, 2020), Chiến lược của Coca-Cola được liệt kê như sau:

[1] Xây dựng danh mục đầu tư - mua lại thương hiệu Trái cây và Rau củ Trung Quốc và Đặc sản Châu Á để tạo chỗ đứng ở Châu Á Thái Bình Dương.
[2] Dựa trên công tắc an toàn HW-Switch sang FVJ.
[3] Bao bì được sửa đổi để tăng khối lượng cho mỗi khách hàng.
[4] Mở rộng tài nguyên với cách tiếp cận tập trung "Trung Quốc - Ấn Độ".
[5] Tận dụng sự hợp lực về chi phí thông qua các cơ sở sản xuất và đóng chai của mình để đảm bảo chất lượng.

Chiến lược tiếp thị: được hỗ trợ tốt bởi sức mạnh tổng thể của thương hiệu Coca-Cola, mỗi dòng sản phẩm bao gồm 07 loại Coca-Cola.

Chiến lược quản lý tài năng: Coca-Cola có thể đã không thu hút đầy đủ người lao động của mình để giảm tỷ lệ thay thế lực lượng lao động. Nó sẽ cần phải thắt chặt các chính sách của mình về duy trì và tăng trưởng.

Chiến lược phát triển tận dụng lợi thế: tổng hợp chi phí bằng cách kết hợp các cơ sở đóng chai theo chiều dọc. Các hoạt động của chuỗi cung ứng được hỗ trợ trên quy mô toàn cầu với các công cụ mới.

Chiến lược thị trường: quan hệ đối tác chặt chẽ với các nhà bán lẻ, chiến lược lân cận để đưa thương hiệu Coke đến gần thông qua việc sử dụng máy bán hàng tự động và duy trì phạm vi phân phối đầy đủ bằng các phương tiện khác nhau.

2- Cấu trúc của Coca-Cola

Coca-Cola có bộ phận tại Trụ sở chính chịu trách nhiệm cung cấp hướng dẫn chung cho Coca-Cola và duy trì cấu trúc khu vực. Chủ tịch ExCo của Coca-Cola, đôi khi là Giám đốc điều hành. Các nhà quản lý khác chịu trách nhiệm về các khu vực lớn hoặc có các công ty chuyên biệt quan trọng, ví dụ như CFO. Coca-Cola kết hợp các yếu tố tập trung và phi tập trung. Các bộ phận và khu vực hoạt động như các nhóm dòng sản phẩm và báo cáo với Chủ tịch Bộ phận cùng với mỗi Giám đốc Quốc gia. Các bộ phận khác nhau chịu trách nhiệm về việc ra quyết định quốc gia (địa phương), phân tích thị trường quốc gia và sản xuất quảng cáo địa phương. Ví dụ: sử dụng ngôn ngữ từ các quốc gia nơi Coca-Cola hoạt động. Ra quyết định khu vực là một vấn đề của thực tế. Một khu vực rộng lớn như Châu Á Thái Bình Dương được nhóm lại theo bản đồ với cơ cấu tiếp thị riêng.       

3- Hệ thống của Coca-Cola

Hệ thống Quy trình: mỗi đơn vị chịu trách nhiệm phân chia các hoạt động này thành các hoạt động có thể quản lý được và cung cấp các tiêu chuẩn cho các sáng kiến 6P (Lợi nhuận, Con người, Danh mục đầu tư, Đối tác, Hành tinh, Năng suất).

Hệ thống quản lý hàng ngày: các bước quản lý được đặt ở cấp quản lý cùng với các đánh giá và báo cáo hàng ngày để cung cấp thông tin về kết quả. Hệ thống quản lý hàng ngày, Ngoài những lợi thế và cơ hội để đáp ứng sự liên kết của các mục tiêu.

4- Phong cách của Coca-Cola

Coke Society: hướng tới và truyền cảm hứng, thể hiện sự đoàn kết. “Một doanh nghiệp - Một đội ngũ. Một đội. Một tình yêu. Một tình yêu. Là một doanh nghiệp” ("One Business - One Team. One Team. One Love. One Love. As One Business”), nhân viên được cung cấp các cơ hội học tập nhanh chóng và phù hợp vì lợi ích lớn hơn của Coca-Cola. Một nhóm liên kết với quan hệ đối tác phát triển việc làm. One Love vượt ra ngoài danh mục đầu tư của thương hiệu đến tính bền vững, hỗ trợ cộng đồng cũng như bảo tồn và an ninh trái đất.

5- Nhân viên tại Coca-Cola

Chiến lược kinh doanh được chuẩn hóa về tuyển dụng và giữ chân. Tạo điều kiện thuận lợi cho con đường công việc. Các hệ thống để cải thiện hiệu suất được kiểm soát tốt nhất. Do vai trò của một số nhân viên còn tồn tại một cách đơn lẻ, nên thực hiện các hoạt động để thúc đẩy sự sáng tạo và thu hút sự tham gia của nhân viên. Quyền sở hữu cổ phần của Coca-Cola khuyến khích tài chính khuyến khích người lao động ủng hộ công ty.

6- Kỹ năng của nhân viên Coca-Cola

Tầm nhìn 2021 kêu gọi các phương pháp tiếp cận sáng tạo để đạt được mục tiêu, đặc biệt liên quan đến nội dung sản phẩm (sở thích mới, xu hướng chăm sóc sức khỏe), đổi mới về số lượng và hiệu quả. Các mục tiêu giải thích các hoạt động chính mà Coca-Cola sẽ thực hiện và những gì nên được thực hiện ở mỗi giai đoạn. Về chiến lược, tâm huyết đầu tư đổi mới chất lượng sản phẩm, khối lượng (bao bì mới tăng tối thiểu 10% khối lượng) và hiệu quả.

7- Giá trị chia sẻ tại Coca-Cola

Coca-Cola hệ thống doanh thu từ năm 2010 đến năm 2020 thông qua việc sản xuất đồ uống mới, đáp ứng thị hiếu đang thay đổi của người tiêu dùng bằng cách thực hiện kế hoạch phù hợp với Giấc mơ 6P: Lợi nhuận, Con người, Danh mục đầu tư, Đối tác, Hành tinh, Năng suất (Profit, People, Portfolio, Partners, Planet, Productivity).

8- Tổng kết

Coca-Cola luôn điều chỉnh chiến lược của mình theo kết quả của Khuôn khổ 7S của McKinsey. Các khái niệm, giá trị và kỹ năng được tạo ra trong văn hóa doanh nghiệp của Coca-Cola. Quản trị chiến lược của Coca-Cola đã tuân theo một cơ chế hiệu quả như Mô hình 7S của McKinsey. Đó là lý do tại sao Coca-Cola vẫn được xác định là một trong những thương hiệu tốt nhất thế giới.

Xem thêm: Thỏa thuận về tiền lương trong hợp đồng lao động

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
MCKINSEY & COMPANY:
  • McKinsey & Company: công ty tư vấn quản lý toàn cầu, thành lập năm 1926 bởi Giáo sư James O. McKinsey (Đại học Chicago), chuyên cung cấp các dịch vụ cho các Tập đoàn, Chính phủ và tổ chức khác. McKinsey là công ty tư vấn quản lý lâu đời nhất và lớn nhất trong "Big Three" (MBB) tính theo doanh thu.
  • McKinsey & Company ban đầu được tổ chức như một Công ty hợp danh, trước khi được tái cơ cấu hợp pháp thành một Tập đoàn tư nhân với cổ phần thuộc sở hữu của các đối tác vào năm 1956.  McKinsey & Company có hệ thống phân cấp phẳng và mỗi thành viên được chỉ định một người cố vấn.
  • Đến năm 2013, McKinsey được mô tả là có Cấu trúc phi tập trung. Theo đó các văn phòng khác nhau hoạt động tương tự nhưng độc lập. Là một công ty toàn cầu, McKinsey không có "Trụ sở chính" truyền thống mà thường là Văn phòng tại trụ sở của Đối tác quản lý.
MCKINSEY & COMPANY:
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.4 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Mô hình 7S của McKinsey

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.36288 sec| 1141.258 kb