Môi trường pháp lý tại Việt Nam

01/01/2023
Môi trường pháp lý là gì? Môi trường pháp lý tiếng Anh là gì? Môi trường pháp lý tại Việt Nam? Vai trò của môi trường pháp lý?

Môi trường pháp lý chính là tổng hợp những quy định của pháp luật liên quan tới một lĩnh vực nào đó mà chủ thể hiện lĩnh vực đó có các quyền và lợi ích được pháp luật bảo vệ.

1- Môi trường pháp lý là gì?

Chắc hẳn chúng ta đã nghe rất nhiều tới thuật ngữ môi trường pháp lý đây chính là tổng hợp các quy định pháp luật liên quan đến một lĩnh vực bất kỳ mà chủ thể thực hiện lĩnh vực đó có các quyền và lợi ích được pháp luật bảo vệ đồng thời cũng có các nghĩa vụ kèm theo.

Hiện nay theo các tài liệu cho thấy chưa có một định nào định nghĩa cụ thể về cụm từ môi trường pháp lý là gì? nhưng trên thực tế chúng ta lại sử dụng thuật ngữ này rất nhiều. Môi trường là tập hợp các yếu tố có mối liên kết chặt chẽ với nhau khi thực hiện một hoạt động bất kỳ. Pháp lý chính là những lý lẽ, lẽ phải được quy định trong các quy phạm pháp luật.

Từng hoạt động của cá nhân, tổ chức đều được quản lý, kiểm soát bằng các quy định pháp luật. Nếu như không có quy định của pháp luật thì con người sẽ được tự do tự tại nhưng nguy hiểm cũng sẽ luôn rình rập. Pháp luật ra đời để bình ổn cuộc sống của loài người.

Ngay từ thời cổ đại, con người đã sống dựa trên những quy tắc, luật làng,… Và pháp luật đã đưa con người đến với một cuộc sống văn minh hơn, hiện đại hơn, cùng nhau phát triển.

Môi trường pháp lý đóng vai trò rất quan trọng bởi giả dụ nếu như không có một môi trường pháp lý vững chắc thì chắc chắn bất kỳ hoạt động nào của con người cũng sẽ gặp những xung đột. Ví dụ về môi trường pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

Môi trường pháp lý trong hoạt động kinh doanh bao gồm những quy định pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật và hiệu quả hoạt động của tổ chức thực hiện các quy định đó.

Môi trường pháp lý kinh doanh quy định khi chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh thì phải tuân thủ các quy định về thành lập doanh nghiệp, về hoạt động ký kết hợp đồng, tham gia thị trường, đầu tư, cạnh tranh, về việc sử dụng người lao động, giải thể, phá sản, giải quyết tranh chấp phát sinh.

2- Môi trường pháp lý tại Việt Nam

Trong thực tế hiện nay tại hội XIII của Đảng xác định, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Văn kiện cũng nhấn mạnh “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Từ đó, đặt ra yêu cầu “Đảng và Nhà nước ban hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật tạo nền tảng chính trị, pháp lý, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân”.

Quán triệt quan điểm này, thời gian qua, ngành Tư pháp đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Chính phủ, Quốc hội, chính quyền các cấp thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng; góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, năm 2021, các vấn đề pháp lý phát sinh do dịch COVID-19 cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện, thích ứng với tình hình mới là một trong những nhiệm vụ đặt lên vai ngành Tư pháp những trách nhiệm rất nặng nề.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nguồn lực, ngành đã kịp thời phối hợp với các cơ quan tham mưu Chính phủ, chính quyền các cấp xây dựng, hoàn thiện các văn bản liên quan đến phòng, chống dịch; các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị tác động bởi dịch bệnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, những kết quả của ngành đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Nhấn mạnh thời gian tới, đòi hỏi của nhân dân, của thực tiễn sẽ cao hơn về môi trường pháp lý, Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, Bộ, ngành Tư pháp phải chuẩn bị tâm thế để chuẩn bị, thực hiện nhiệm vụ năm 2022 tốt hơn năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong bối cảnh chúng ta xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, môi trường pháp lý phải hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển, khắc phục các bất cập, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tình hình mới.

Ngoài ra còn các quy định về thuế, đất đai, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm,… Nếu như doanh nghiệp không hoạt động trong một môi trường pháp lý bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh thì quyền và lợi ích của chính doanh nghiệp đó và của các chủ thể khác cũng không được đảm bảo, các phát sinh, mâu thuẫn xảy ra cũng không được giải quyết.

Sẽ có các chủ thể khác sản xuất hàng nhái, sử dụng thương hiệu, lợi dụng doanh nghiệp đó để làm ăn bất chính, gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp. Ngoài ra, hoạt động trong một môi trường pháp lý an toàn chính là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và nhà nước.

Để có một môi trường pháp lý vững chắc, các nhà làm luật cũng mất rất nhiều thời gian, thậm chí trải qua nhiều năm liền khi đưa luật vào áp dụng mới có thể có những hành lang pháp lý ổn định đảm bảo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức.

Chính vì vậy, khi tham gia bất kỳ hoạt động nào, Quý Khách hàng hãy tìm hiểu môi trường pháp lý của hoạt động đó để được đảm bảo về quyền và lợi ích của mình.

3- Vai trò của môi trường pháp lý:

Môi trường pháp lý như chúng tôi đã trình bày như trên thì đây là một trong những vấn đề rất quan trọng, bởi từng hoạt động của cá nhân, tổ chức đều được quản lý, kiểm soát bằng các quy định pháp luật. Nếu như không có quy định của pháp luật thì con người sẽ được tự do tự tại nhưng nguy hiểm cũng sẽ luôn rình rập. Pháp luật ra đời để bình ổn cuộc sống của loài người.

Không chỉ trong thời nay chúng ta mới quan tâm tới môi trường pháp lý mà ngay từ thời cổ đại, con người đã sống dựa trên những quy tắc, luật làng,… Và pháp luật đã đưa con người đến với một cuộc sống văn minh hơn, hiện đại hơn, cùng nhau phát triển.

Nếu như không có một môi trường pháp lý vững chắc thì chắc chắn bất kỳ hoạt động nào của con người cũng sẽ gặp những xung đột. Ví dụ về môi trường pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

Môi trường pháp lý trong hoạt động kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực nó sẽ bao gồm những quy định pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật và hiệu quả hoạt động của tổ chức thực hiện các quy định đó.

Môi trường pháp lý kinh doanh quy định khi chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh thì phải tuân thủ các quy định về thành lập doanh nghiệp, về hoạt động ký kết hợp đồng, tham gia thị trường, đầu tư, cạnh tranh, về việc sử dụng người lao động, giải thể, phá sản, giải quyết tranh chấp phát sinh.

Ngoài ra môi trường pháp lý thông qua các văn bản pháp luật ta thấy có các quy định về thuế, đất đai, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm,… Nếu như doanh nghiệp không hoạt động trong một môi trường pháp lý bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh thì quyền và lợi ích của chính doanh nghiệp đó và của các chủ thể khác cũng không được đảm bảo, các phát sinh, mâu thuẫn xảy ra cũng không được giải quyết.

Sẽ có các chủ thể khác sản xuất hàng nhái, sử dụng thương hiệu, lợi dụng doanh nghiệp đó để làm ăn bất chính, gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp. Ngoài ra, hoạt động trong một môi trường pháp lý an toàn chính là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và nhà nước.

Để có một môi trường pháp lý vững chắc, các nhà làm luật cũng mất rất nhiều thời gian, thậm chí trải qua nhiều năm liền khi đưa luật vào áp dụng mới có thể có những hành lang pháp lý ổn định đảm bảo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức.

Chính vì vậy, khi tham gia bất kỳ hoạt động nào, Quý Khách hàng hãy tìm hiểu môi trường pháp lý của hoạt động đó để được đảm bảo về quyền và lợi ích của mình.

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  • Bài viết trong lĩnh vực pháp …. được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  • Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

  • Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Môi trường pháp lý tại Việt Nam

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18266 sec| 964.953 kb