Mức phạt tù bố đẻ hiếp dâm con gái dưới 13 tuổi

02/04/2023
Tội hiếp dâm được quy định là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc dùng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với nạn nhân trái ý muốn của họ. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, được quy định tại điều 142 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

1- Hiếp dâm là gì? 

Theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi 2017), người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Trong đó:

- Giao cấu là hành vi xâm nhập của bộ phận sinh dục nam vào bộ phận sinh dục nữ, với bất kỳ mức độ xâm nhập nào.

- Hành vi quan hệ tình dục khác là hành vi của những người cùng giới tính hay khác giới tính sử dụng bộ phận sinh dục nam, bộ phận khác trên cơ thể (ví dụ: ngón tay, ngón chân, lưỡi...), dụng cụ tình dục xâm nhập vào bộ phận sinh dục nữ, miệng, hậu môn của người khác với bất kỳ mức độ xâm nhập nào, bao gồm một trong các hành vi sau đây:

+ Đưa bộ phận sinh dục nam xâm nhập vào miệng, hậu môn của người khác;

+ Dùng bộ phận khác trên cơ thể (ví dụ: ngón tay, ngón chân, lưỡi...), dụng cụ tình dục xâm nhập vào bộ phận sinh dục nữ, hậu môn của người khác.

- Dụng cụ tình dục là những dụng cụ được sản xuất chuyên dùng cho hoạt động tình dục (ví dụ: dương vật giả, âm hộ giả, âm đạo giả...) hoặc những đồ vật khác nhưng được sử dụng cho hoạt động tình dục.

- Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân là việc người phạm tội lợi dụng tình trạng người bị hại lâm vào một trong những hoàn cảnh sau đây để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác:

+ Ngưòi bị hại không thể chống cự được (ví dụ: người bị hại bị tai nạn, bị ngất, bị trói, bị khuyết tật... dẫn đến không thể chống cự được);

+ Người bị hại bị hạn chế hoặc bị mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi (ví dụ: người bị hại bị say rượu, bia, thuốc ngủ, thuốc gây mê, ma túy, thuốc an thần, thuốc kích thích, các chất kích thích khác, bị bệnh tâm thần hoặc bị bệnh khác... dẫn đến hạn chế hoặc mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi).

- Thủ đoạn khác bao gồm các thủ đoạn như:

+ Đầu độc nạn nhân;

+ Cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích mạnh khác làm nạn nhân lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác;

+ Hứa hẹn cho tốt nghiệp, cho đi học, đi thi đấu, đi biểu diễn ở nước ngoài để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

- Trái với ý muốn của nạn nhân là người bị hại không đồng ý, phó mặc hoặc không có khả năng biểu lộ ý chí của mình đối với hành vi quan hệ tình dục cố ý của người phạm tội.

2- Cấu thành tội hiếp dâm 

Về mặt Khách thể:

Tội phạm này xâm phạm trực tiếp tới sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác. Hành vi của tội phạm không chỉ được thể hiện bởi hành vi giao cấu mà còn ở các hành vi quan hệ tình dục khác. Theo quy định mới thì nam giới có thể trở thành nạn nhân của tội hiếp dâm trong các trường hợp thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn của nạn nhân

Về mặt Khách quan:

Mặt khách quan của tội hiếp dâm được thể hiện qua một trong các hành vi dấu hiệu sau đây

– Có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực. Việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực là nhằm uy hiếp vô hiệu hóa khả năng kháng cự của nạn nhân để giao cấu với họ  Nhưng không được sự chấp thuận của họ (tức là trái ý muốn với họ).

– Có hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu với lại nhân trái ý muốn của họ.

Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân được hiểu là tình trạng lạm nhân có những nhược điểm về thể chất hoặc tinh thần không có khả năng kháng cự lại việc giao cấu của người phạm tội. Trong trường hợp này người phạm tội không nhất thiết phải sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực vẫn có thể giao cấu được với lại nhân nhưng trái với ý muốn của nạn nhân.

– Có hành vi dùng thủ đoạn khác để giao cấu với nạn nhân. Được hiểu là các thủ đoạn ngoài các hành vi nêu trên của chính người phạm tội thực hiện làm cho nạn nhân không biết hoặc rơi vào tình trạng không có khả năng nhận thức tạm thời như cho bệnh nhân uống thuốc mê, thuốc kích dục, cho uống rượu say… để giao cấu với nạn nhân mà không được sự đồng ý của họ.

– Có hành vi quan hệ tình dục khác.

Một số lưu ý:

  • Người bị hại là người từ đủ 16 tuổi trở lên trường hợp người bị hại dưới 16 tuổi thì không cấu thành tội này mà cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

  • Trường hợp hiếp dâm mà kèm theo việc giết nạn nhân hoặc gây thương tích cho nạn nhân với mức độ tương thích nhất định thì người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người hoặc tội cố ý gây thương tích Hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

  • Mọi trường hợp giao cấu với người dưới 13 tuổi đều bị coi là hành vi hiếp dâm (tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi).

Về mặt Chủ quan:

 Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Người đó biết hành vi của mình là sai trái và trái ý muốn của nạn nhân nhưng vẫn thực hiện, để thỏa mãn ham muốn của bản thân.

Về mặt Chủ thể:

Là bất kỳ người nào có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và năng lực trách nhiệm hình sự. Theo quy định của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì người thực hiện hành vi phạm tội có thể là nam giới hoặc nữ giới.

3- Hình phạt đối với tội hiếp dâm trẻ em

Điều 142 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về hình phạt tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi như sau:

- Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

+ Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

+ Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

+ Có tính chất loạn luân;

+ Làm nạn nhân có thai;

+ Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

+ Có tổ chức;

+ Nhiều người hiếp một người;

+ Đối với người dưới 10 tuổi;

+ Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

+ Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4- Luật sư tư vấn: Bố đẻ hiếp dâm con gái mới 13 tuổi, mức phạt tù bao nhiêu năm?

Hành vi hiếp dâm là hành vi người phạm tội dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu trái ý muốn của họ. Như vậy,người bốị đã có hành vi đe doạ con gái nhằm ép buộc con gái chị phải thực hiện hành vi giao cấu với hắn, mà bé gái năm nay mới 13 tuổi, nên hành vi của người bố cấu thành tội hiếp dâm trẻ em. Hơn nữa, người bố đã có hành vi hiếp dâm với chính người con gái của mình, thuộc trường hợp phạm tội có “tính chất loạn luân”, do đó, sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm trẻ em theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 112 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

0 bình luận, đánh giá về Mức phạt tù bố đẻ hiếp dâm con gái dưới 13 tuổi

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.28018 sec| 981.758 kb