Nhứng bước đầu tổ chức cuộc họp thường niên

21/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

 

Để tổ chức cuộc hợp thường niên không những phải chuẩn bị về nội dung cũng như hình thức. sau đây là các bước chuẩn bị họp thường niên.

 

 

năng lực hành nghề Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Ban hành quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông Hội đồng thành viên.

 

 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 (Điều 58 và Điều 136) Hội đồng thành viên trong công ty TNHH và Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần phải được triệu tập họp ít nhất một lần/1 năm. Đối với công ty TNHH, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc nhóm thành viên có ít nhất 10% vốn điều lệ có thẩm quyền triệu tập cuộc họp (khoản 8 Điều 50 và Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2014), đôi với công ty cổ phần, Hội đồng quản trị có thẩm quyền triệu tập cuộc họp hoặc nhóm cổ đông đại diện tối thiểu 10% vốn điều lệ có thẩm quyền yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp.(xem thêm: tư vấn pháp luật đầu tư)

 

 

Để có thể triệu tập cuộc họp, Hội đồng quản trị và Hội đồng thành viên phải ban hành và công bố quyết định triệu tập cuộc họp. Trên cơ sở quyết định này, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên thành lập Ban tổ chức cuộc họp và lập danh sách đại biểu có quyền dự họp. Chu đáo chuẩn bị họp thường niên

 

 

Lập danh sách đại biểu có quyền dự họp

 

 

Ban tổ chức cuộc họp phải làm việc với Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên để chuẩn bị danh sách cổ đông/thành viên đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng 30 ngày, trước ngày bắt đầu tiến hành cuộc họp, nếu Điều lệ công ty không quy định một thời hạn ngắn hơn. Đối với công ty cổ phần lưu ý các cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại không được tham dự cuộc họp Đại hội | đồng cổ đông. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời

 

 

gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại

 

 

họp Thường niên hoặc cuộc họp bất thường. Luật sư cần tư vấn cho doanh nghiệp chuẩn bị kỹ lưỡng để tiến hành cuộc họp theo đúng yêu cầu của pháp luật, bảo đảm tính chất pháp lý cao đối với các cuộc họp, tránh gây tranh chấp sau này trong quá trình thực hiện các nghị quyết của cuộc họp. Thông thường, để tư vấn cho doanh nghiệp chuẩn bị và tiến hành cuộc họp Đại hội cổ đông/ Hội đồng thành viên, luật sư cần thực hiện các bước sau.

 

 

Mời họp là bước chuẩn bị họp thường niên quan trọng

 

 

Phương thức mời họp là việc quan trọng ảnh hưởng đến. pháp của cuộc họp. Ban tổ chức phải gửi thông báo mời , phương thức bảo đảm (các phương thức quy định tại Điều lệ cổ đông/thành viên có quyền dự họp. Ban tổ chức phải mời đúng địa chỉ các cổ động/thành viên đã cung cấp và tự xác nh. chỉ liên lạc của họ để công ty gửi thông báo các giấy tờ gì Trong trường hợp không có địa chỉ hoặc có nghi vấn về địa - các cổ đông/thành viên, Ban tổ chức phải xác nhận lại với họ ở gửi giấy mời.(tìm hiểu: dịch vụ ly hôn)

 

 

Trong trường hợp cổ đông chứng minh được rằng không nhận được giấy mời do gửi sai địa chỉ sẽ dẫn tới hậu quả là hợp pháp của cuộc họp sẽ bị xem xét, vì như vậy là doanh nghiệp có vi phạm đến quyền dự họp của các cổ đông/thành viên. Thông báo phải được gửi chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (đối với công ty cổ phần - Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014) và 7 ngày làm việc (đối với công ty TNHH - Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2014).

 

 

Kèm theo thông báo phải có các tài liệu liên quan đến nội dung họp và mẫu giấy uỷ quyền, phiếu biểu quyết, một số tài liệu khác như báo cáo kết quả kinh doanh trong năm tài chính, phương hướng hoạt động trong năm tới... Các Luật sư cần lưu ý về việc gửi thông báo mời họp đến các cổ đông có quyền biểu quyết tại danh sách cổ đông đã chết

 

 

khi triệu tập. Sau khi chương trình họp đã gửi đi thì chỉ có Đại hội đồng cổ đông /Hội đồng thành viên mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp. Ban tổ chức cán thể hiện rõ việc khuyến khích cổ đông đăng ký dự họp sớm đó động chuẩn bị địa điểm phù hợp trong thư mời.

 

 

Luật sư có thể tư vấn cho Ban tổ chức mời thêm khách mời tham dự cuộc họp. Khách mời có thể là cơ quan báo chí (nếu có ý khách mời bắt buộc là cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát họp đối với trường hợp cổ động/nhóm cổ đông hoặc nhóm thần triệu tập cuộc họp. Luật sư lưu ý, kinh nghiệm cho thấy, tại có việc bố trí sắp xếp chỗ ngồi của khách mời và đại biểu cũng rất quan

 

 

trọng. Việc bố trí các khách mời và đại biểu ngồi tách biệt nhau là rất hợp lý, để thuận tiện cho việc tiến hành bầu, thu, phát phiếu..., các đại 1 cổ đông/thành viên cũng nên được bố trí ngồi phân biệt với các Tiểu là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông/thành viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

 

0 bình luận, đánh giá về Nhứng bước đầu tổ chức cuộc họp thường niên

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18998 sec| 953.695 kb