Phân tích PEST (PEST Analysis)

"Hãy làm tất cả những gì có thể để chuyến bay của cuộc đời bạn vươn xa và cao. Hầu hết chúng ta đều nắm giữ vận mệnh của mình trong tay" (Diễn văn "Đã sẵn sàng để cất cánh").

Francis J. Aguilar, 1932 - 2013, học giả, Mỹ

Phân tích PEST (PEST Analysis)

Phân tích PEST (PEST Analysis) nghiên cứu các tác động của bốn (04) yếu tố trong môi trường vĩ mô, bao gồm: Chính trị (Political), Kinh tế (Economic), Văn hóa - Xã hội (Socio-Cultural) và Công nghệ (Technological). Đây là các yếu tố yếu tố bên ngoài của doanh nghiệp và ngành, nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành kinh tế.

Francis Joseph Aguilar (1932-2013, Học giả lập kế hoạch chiến lược, người Mỹ) phát triển Phân tích PEST vào năm 1967, như một Khung Quét môi trường (Environmental Scanning Framework). Ban đầu, các công cụ và kỹ thuật trong phân tích môi trường vĩ mô ở bốn (04) có tên ETPS (Economic, Technological, Political, and Social environment). Sau đó, Arnold Brown xây dựng lại thành STEP (Strategic Trend Evaluation Process), mang ý nghĩa về cách thức đánh giá các xu hướng mang tính chiến lược.

 

Liên hệ

I- BỐN YẾU TỐ TRONG PHÂN TÍCH PEST

1- Các yếu tố chính trị (Political)

Liên quan đến cách chính phủ can thiệp vào nền kinh tế. Cụ thể, các yếu tố chính trị có các lĩnh vực bao gồm chính sách thuế, Luật Lao động, Luật Môi trường, hạn chế thương mại, thuế quan và ổn định chính trị. Các yếu tố chính trị cũng có thể bao gồm: hàng hóa và dịch vụ mà Chính phủ muốn cung cấp hoặc được cung cấp (hàng hóa chất lượng) và những hàng hóa và dịch vụ mà Chính phủ không muốn cung cấp (hàng hóa kém chất lượng hoặc hàng kém chất lượng). Mặt khác, Chính phủ có tác động lớn đến sức khỏe, giáo dục và cơ sở hạ tầng của một quốc gia. 

2- Các yếu tố kinh tế (Economic)

Bao gồm tăng trưởng kinh tế, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ lạm phát và lãi suất . Những yếu tố này có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách thức hoạt động của một doanh nghiệp. Ví dụ: lãi suất ảnh hưởng đến chi phí vốn của một công ty; và: Do đó ảnh hưởng đến mức độ phát triển và mở rộng của một doanh nghiệp.

3- Các yếu tố xã hội (Social)

Bao gồm các khía cạnh văn hóa và ý thức về sức khỏe, tỷ lệ tăng dân số, phân bổ độ tuổi, thái độ nghề nghiệp và sự nhấn mạnh về an toàn. Xu hướng cao trong các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến nhu cầu về sản phẩm của công ty và cách thức hoạt động của công ty đó. Ví dụ: dân số già có thể ngụ ý lực lượng lao động nhỏ hơn và ít sẵn sàng hơn (do đó làm tăng chi phí lao động). Hơn nữa, các công ty có thể thay đổi các chiến lược quản lý khác nhau để thích ứng với các xu hướng xã hội do điều này gây ra (chẳng hạn như tuyển dụng lao động lớn tuổi). 

4- Các yếu tố công nghệ (Technological)

Bao gồm các khía cạnh công nghệ như: R&D (Nghiên cứu & Phát triển), Tự động hóa, Khuyến khích công nghệ và Tốc độ thay đổi công nghệ. Những điều này có thể xác định các rào cản gia nhập , mức sản xuất hiệu quả tối thiểu và ảnh hưởng đến các quyết định thuê ngoài . Hơn nữa, sự thay đổi công nghệ sẽ ảnh hưởng đến chi phí, chất lượng và dẫn đến sự đổi mới.

Xem thêm: Pháp lý tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

II- CÁC BIẾN THỂ XÂY DỰNG TRÊN KHUNG PEST

Các biến thể xây dựng trên khung PEST bao gồm: PESTEL hoặc PESTLE, DESTEP, SPELIT, PMESII-PT, STEER, TELOS.

PESTEL hoặc PESTLE - Bổ sung các yếu tố: Pháp lý (Legal) và Môi trường (Environmental). Các yếu tố pháp lý bao gồm Luật phân biệt đối xử, Luật người tiêu dùng, Luật chống độc quyền, Luật việc làm và Luật sức khỏe và an toàn, có thể ảnh hưởng đến cách thức hoạt động, chi phí và nhu cầu đối với sản phẩm của công ty. Các yếu tố môi trường bao gồm: các khía cạnh sinh thái và môi trường như thời tiết, khí hậu và biến đổi khí hậu, đặc biệt có thể ảnh hưởng đến các ngành như du lịch, nông nghiệp và bảo hiểm. Ví dụ: nhận thức ngày càng tăng về các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của các công ty và các sản phẩm mà họ cung cấp, cả việc tạo ra thị trường mới và làm suy giảm hoặc phá hủy những thị trường hiện có.

Phân tích PESTLE là một trong những mô hình được áp dụng thường xuyên nhất trong việc đánh giá môi trường kinh doanh bên ngoài rất năng động. Nó được sử dụng như một phương pháp trong nghiên cứu do tính hữu ích của nó. Ví dụ: ngày càng có nhiều nghiên cứu áp dụng công cụ phân tích này trong các dự án bền vững khác nhau, bao gồm đánh giá các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến các quyết định quản lý vùng ven biển và nguồn nước ngọt, phát triển các tòa nhà bền vững, giải pháp năng lượng bền vững và giao thông vận tải. 

ETFS - các yếu tố: Kinh tế, Kỹ thuật, Chính trị và Xã hội (Economic, Technical, Political and Social factors).

SLEPT - bổ sung yếu tố: Pháp luật (Legal). 

STEPE - bổ sung yếu tố: Sinh thái (Ecological). 

STEEPLE và STEEPLED, đôi khi được hiển thị dưới dạng PESTLEE - bổ sung thêm các yếu tố Đạo đức và Nhân khẩu học (Ethics and Demographic). Các yếu tố nhân khẩu học bao gồm giới tính, tuổi tác, dân tộc, kiến ​​thức về ngôn ngữ, tình trạng khuyết tật, khả năng di chuyển, quyền sở hữu nhà ở, tình trạng việc làm, tín ngưỡng hoặc thực hành tôn giáo, văn hóa và truyền thống, mức sống và mức thu nhập. 

DESTEP - bổ sung thêm các yếu tố Nhân khẩu học và Sinh thái (Demographic and Ecological).

SPELIT - bổ sung các yếu tố Pháp lý và Liên văn hóa (Legal and Intercultural). Các yếu tố Liên văn hóa xem xét sự hợp tác trong bối cảnh toàn cầu. Các yếu tố khác của Ma trận Quyền lực SPELIT bao gồm môi trường Đạo đức, Giáo dục, Thể chất, Tôn giáo và An ninh.

PMESII-PT - một dạng Phân tích Môi trường xem xét các khía cạnh: Chính trị, Quân sự, Kinh tế, Xã hội, Thông tin, Cơ sở hạ tầng, Môi trường vật chất và Thời gian trong bối cảnh quân sự (Political, Military, Economic, Social, Information, Infrastructure, Physical environment and Time aspects in a Military context). 

STEER - xem xét các yếu tố: Văn hóa Xã hội, Công nghệ, Kinh tế, Sinh thái và Quy định (Sociocultural, Technological, Economic, Ecological, and Regulatory), nhưng không bao gồm cụ thể các yếu tố Chính trị (Political). 

TELOS - xem xét các yếu tố: Kỹ thuật, Kinh tế, Pháp lý, Hoạt động và Lập kế hoạch (Technical, Economic, Legal, Operational, and Scheduling factors). 

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về Sáp nhập và Mua lại doanh nghiệp (M&A) của Công ty Luật TNHH Everest

III- KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CÁC YẾU TỐ PEST

Các yếu tố của mô hình sẽ có tầm quan trọng khác nhau đối với một công ty nhất định dựa trên ngành công nghiệp và hàng hóa mà công ty sản xuất. Ví dụ: người tiêu dùng và B2B các công ty có xu hướng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố xã hội, trong khi một nhà thầu quốc phòng toàn cầu sẽ có xu hướng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố chính trị.

Ngoài ra, các yếu tố có nhiều khả năng thay đổi trong tương lai hoặc phù hợp hơn với một công ty nhất định sẽ có tầm quan trọng lớn hơn. Ví dụ: một công ty đã vay nợ nhiều sẽ cần tập trung nhiều hơn vào các yếu tố kinh tế (đặc biệt là lãi suất). Hơn nữa, các công ty tập đoàn sản xuất nhiều loại sản phẩm (chẳng hạn như Sony, Disney hoặc BP) có thể thấy hữu ích hơn khi phân tích từng bộ phận trong công ty của mình bằng mô hình PESTEL, do đó tập trung vào các yếu tố cụ thể liên quan đến bộ phận đó. một bộ phận. Một công ty cũng có thể muốn phân chia các yếu tố thành mức độ phù hợp về mặt địa lý, chẳng hạn như địa phương, quốc gia và toàn cầu.

IV- HẠN CHẾ CỦA PHÂN TÍCH PEST

Trong khi Phân tích PEST được sử dụng rộng rãi trong thực tiễn kinh doanh. Các nhà phê bình cho rằng: PESTY có những hạn chế. Phân tích PEST có thể hữu ích để giải thích những thay đổi của thị trường trong quá khứ, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp để dự đoán hoặc thấy trước những thay đổi sắp tới của thị trường. Lý do là, Phân tích PEST đưa ra nhiều loại danh mục có thể đơn giản đến mức dễ đánh lừa vì chúng thiếu các tiêu chí cụ thể về chính xác những gì xúc tác cho sự gián đoạn. Nói cách khác, Phân tích PEST không đưa ra hướng dẫn về những gì cần nhấn mạnh và những gì không nên nhấn mạnh trong các danh mục. Kết quả là, các công ty có thể bị che mắt bởi những gián đoạn không thể được xác định rõ ràng trong các danh mục.

Xem thêm: Dich vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

Phạm Nhật Thăng - điều phối marketing online của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
FRANCIS JOSEPH AGUILAR:
  • Francis Joseph Aguilar, 1932-2013, Giáo sư danh dự của Trường Kinh doanh Harvard (HBS), là một học giả người Mỹ về lập kế hoạch chiến lược và quản lý chung . Ông gia nhập khoa Kinh doanh Harvard vào năm 1964 và trở thành Giáo sư chính thức tại đây vào năm 1971. Francis Joseph Aguilar từng là Cố vấn cho nhiều công ty, Thành viên Hội đồng quản trị của Dynamic Research Corporation và Đại học Bentley.
  • Các ấn phẩm của Francis Joseph Aguilar, gồm: Scanning the Business Environment (1967), European Problems in General Management (với Edmund P. Learned và Robert CK Kaltz, 1963), General Managers in Action (1988, 1992).
  • Phân tích PEST được phát triển vào năm 1967 bởi Aguilar, như một Khung Quét môi trường (Environmental Scanning Framework). Quét môi trường được định nghĩa: "nghiên cứu và giải thích các sự kiện và xu hướng chính trị , kinh tế , xã hội và công nghệ có ảnh hưởng đến một doanh nghiệp , một ngành hoặc thậm chí là toàn bộ thị trường ".
FRANCIS JOSEPH AGUILAR:
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
3.8 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Phân tích PEST (PEST Analysis)

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.57972 sec| 1117.406 kb