Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài là bao lâu?

07/01/2023
Đỗ Đăng An
Đỗ Đăng An
Theo quy định pháp luật đây là một loại thuế kinh doanh mà tổ chức và cá nhân kinh doanh thường xuyên hoặc buôn từng chuyến hàng đều phải nộp. Vậy khi nào thì hết hạn nộp hồ sơ khai lệ phí này.

Lệ phí môn bài là gì? Đối tượng nào phải nộp lệ phí môn bài? Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài là bao lâu? Theo quy định pháp luật đây là một loại thuế kinh doanh mà tổ chức và cá nhân kinh doanh thường xuyên hoặc buôn từng chuyến hàng đều phải nộp. Vậy khi nào thì hết hạn nộp hồ sơ khai lệ phí này. Cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây của chúng tôi.

1- Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài
 • Nghị định số 22/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ Quy định về lệ phí môn bài.
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

2- Lệ phí môn bài là gì?

Thuật ngữ lệ phí môn bài là thuật ngữ được sử dụng thay thế cho “thuế môn bài” trước đây trong các văn bản pháp luật Nhà nước từ 01/01/2017. Dùng để thể hiện một loại thuế trực thu do cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện nghĩa vụ nộp hàng năm dựa trên cơ sở là vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, doanh thu cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Đây là một khoản thu thuộc ngân sách nhà nước theo năm.

3- Ai phải nộp lệ phí môn bài?

Tổng hợp các quy định từ hai Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, hiện nay những đối tượng phải thực hiện khai và nộp lệ phí môn bài gồm các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (trừ những đối tượng được miễn lệ phí môn bài theo quy định):

 • Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP (nếu có).
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư

4- Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước khai theo năm nên hình thức khai lệ phí thực hiện:

 • Với doanh nghiệp, khai lệ phí môn bài khi thuộc một trong những trường hợp:

(1) Doanh nghiệp mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh).

(2) Doanh nghiệp có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

(3) Doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(4) Doanh nghiệp có thay đổi về vốn.

Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí của nhóm đối tượng này như sau: Đối với các trường hợp (1), (2) và (3) ở trên thời hạn khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với trường hợp (4) còn lại thời hạn khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi của doanh nghiệp.

 • Với hộ kinh doanh, (căn cứ Điều 13 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế) không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Với đối tượng này cơ quan thuế sẽ căn cứ vào hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nôp và sẽ thông báo đến người nộp lệ phí môn bài thực hiện việc nộp.

Cụ thể quy định của pháp luật như sau:

Điều 10. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công

Người nộp thuế thực hiện quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế. Đối với thời hạn nộp hồ sơ khai của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế được thực hiện như sau:

1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này…”

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý từ xa.

5- Thủ tục khai nộp lệ phí môn bài

[1] Hồ sơ khai lệ phí môn bài

Theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC quy định về hồ sơ khai lệ phí môn bài bao gồm:

 • Thứ nhất, tờ khai lệ phí môn bài theo Mẫu hiện hành (Mẫu số 01/LPMB- Phụ ục II ban hành kèm theo Thông tư).
 • Thứ hai, giấy ủy quyền trong trường hợp người nộp tờ khai không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

[2] Nơi nộp tờ khai lệ phí

Về địa điểm nộp tờ khai lệ phí môn bài được quy định như sau: Địa điểm nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh thì địa điểm nộp tại địa bàn nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết về vấn đề Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài là bao lâu? Mong rằng bài viết sẽ giúp độc giả biết thêm những thông tin pháp luật hữu ích.

6- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

(i) Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(ii) Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

(iii) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn...

0 bình luận, đánh giá về Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài là bao lâu?

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.17452 sec| 969.43 kb