Dịch vụ thư ký pháp lý thuê ngoài

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Nhưng trước hết, bạn cần là một Luật sư tử tế".

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ thư ký pháp lý thuê ngoài

Dịch vụ thư ký pháp lý của Công ty Luật TNHH Everest do các chuyên gia pháp lý (trình độ cử nhân luật) cung cấp, với sự giám sát và hướng dẫn của các luật sư, ứng dụng công nghệ pháp lý (lawtech), sẽ giúp khách hàng có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp thực hiện công việc thư ký hành chính, pháp chế doanh nghiệp, hoặc trợ lý điều hành với chi phí hợp lý.

Thư ký ở cấp dộ cơ bản nhất người đánh máy hoặc viết tốc ký và đảm nhiệm một số công việc hành chính. Những thư ký có kinh nghiệm, thường có thể đảm nhận những công việc như: quản lý văn thư, lưu trữ, kế toán, tài chính, thay mặt lãnh đạo giao dịch với đối tác, khách hàng... Ở cấp độ cao cấp, thư ký là vị trí quản lý trong doanh nghiệp, ví dụ như thư ký công ty là chức danh quản lý, hỗ trợ cho hội đồng thành viên, hoặc hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp.

Liên hệ

ƯU ĐIỂM CỦA THƯ KÝ PHÁP LÝ

Kỹ năng đa nhiệm
Kỹ năng đa nhiệm
Ngoài kiến thức pháp lý, cử nhân luật có ưu thế vượt trội về kiến thức kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội và kỹ năng mềm như: làm việc nhóm, tổ chức công việc, soạn thảo văn bản, giao tiếp, thuyết trình.
Bảo mật và riêng tư
Bảo mật và riêng tư
Mỗi doanh nghiệp đều có những bí mật riêng. Với dịch vụ thư ký pháp lý, bạn hoàn toàn yên tâm, bởi tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cơ bản của người hành nghề luật.
Luật dùng để quản trị
Luật dùng để quản trị
Nhiều người cho rằng, luật chỉ sử dụng khi xảy ra sự cố pháp lý. Thực ra, pháp luật ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị. Một thư ký am hiểu pháp luật sẽ hỗ trợ lãnh đạo hiệu quả hơn trong quản trị.

I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA THƯ KÝ

Thư ký (Hán tự: 書記) nghĩa là người giữ việc viết lách ghi chép, được ghép bởi hai từ: thư (書) là: sách, thư tín; ký (記) là: ghi chép, biên chép.

Thư ký (secretary) là thuật ngữ chỉ nghề có nguồn gốc từ từ tiếng Latin: secernere nghĩa là "phân biệt" hoặc "tách biệt", hay secretum (thụ động) có nghĩa là "đã được tách biệt", với hàm ý là: điều gì đó rtêng tư hoặc bí mật (tiếng Anh: secret). Do đó, thời trung cổ, thư ký là người giám sát công việc kinh doanh một cách bí mật, thường là cho một cá nhân có quyền lực như nhà vua, giáo hoàng... Ngày nay, nhiệm vụ của một thư ký đa dang hơn rất nhiều, nhưng vẫn có thể bao gồm việc xử lý thông tin bí mật.

Tùy thuộc vào tính chất và quy mô của công ty, nhiệm vụ của thư ký có thể khác nhau, nhưng thường sẽ là: quản lý ngân sách, ghi sổ, trả lời các cuộc gọi điện thoại, xử lý khách truy cập, duy trì website, sắp xếp chuyến đi, lập kế hoạch sự kiện và chuẩn bị báo cáo chi phí.

Thư ký cũng có thể quản lý tất cả các chi tiết hành chính trong việc điều hành một hội nghị hoặc cuộc họp cấp cao và chịu trách nhiệm sắp xếp việc phục vụ ăn uống cho cuộc họp ăn trưa. Thông thường các giám đốc điều hành sẽ yêu cầu trợ lý của họ ghi biên bản các cuộc họp và chuẩn bị tài liệu cuộc họp để xem xét. Ngoài biên bản, thư ký có thể chịu trách nhiệm lưu giữ tất cả các hồ sơ chính thức của công ty. Thư ký cũng được coi là người quản lý văn phòng (office manager).

Thư ký hành chính (trợ lý hành chính) là một thuật ngữ chung, không nhất thiết chỉ là người trực tiếp giúp việc cho lãnh đạo. Thư ký khi đó là người chủ chốt trong mọi công việc hành chính và thường được gọi là “người gác cổng” (gatekeeper).

Thư ký còn là chức danh thường được sử dụng trong các tổ chức để chỉ một người có quyền hạn, quyền lực hoặc tầm quan trọng nhất định trong tổ chức. Thư ký thông báo các sự kiện quan trọng và truyền đạt tới tổ chức. Ở một số quốc gia, chẳng hạn như Hoa Kỳ, thuật ngữ thư ký được sử dụng để chỉ người nắm giữ chức vụ cấp nội các. Trong một hiệp hội, thư ký là người có quyền lực thứ ba sau chủ tịch và phó chủ tịch.

Một số chức danh có công việc được mô tả gần giống hoặc tương tự với công việc của thư ký truyền thống như: điều phối viên văn phòng (office coordinator), chuyên viên hành chính (administrative professional), chuyên môn hành chính (administrative professional), trợ lý hành chính (administrative assistant), trợ lý điều hành (executive assistant), nhân viên hành chính (administrative officer), chuyên viên hỗ trợ hành chính (administrative support specialist), thư ký (clerk), trợ lý quản lý (management assistant), thư ký văn phòng (office secretary), trợ lý chương trình (program assistant), trợ lý dự án (project assistant), trợ lý cá nhân (personal aid), thư ký riêng hoặc trợ lý riêng (personal secretary, or personal assistant).

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động của Công ty Luật TNHH Everest

II- TRỢ LÝ ĐIỀU HÀNH

Trợ lý điều hành hay trợ lý quản lý (executive assistant) là một vị trí cấp cao trong hệ thống phân cấp hành chính, do đó sẽ có điểm khác biệt căn bản so với công việc của thư ký hành chính hay trợ lý hành chính. Trợ lý điều hành làm việc cho giám đốc điều hành của công ty và có quyền đưa ra các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến định hướng của các tổ chức đó. Như vậy, trợ lý điều hành đóng một vai trò trong việc ra quyết định và thiết lập chính sách.

Trợ lý điều hành thực hiện các vai trò thông thường là quản lý thư từ, chuẩn bị nghiên cứu và liên lạc, thường là với một hoặc nhiều trợ lý hành chính hoặc trợ lý lập kế hoạch báo cáo cho họ. Trợ lý điều hành cũng đóng vai trò là "người gác cổng", hiểu ở các mức độ khác nhau các yêu cầu của giám đốc điều hành và với khả năng thông qua sự hiểu biết này để quyết định những sự kiện, cuộc họp, hội nghị từ xa hoặc e-mail nào được lên lịch phù hợp nhất để phân bổ công việc của giám đốc điều hành. thời gian.

Đôi khi, trợ lý điều hành có thể đóng vai trò là người đại diện cho giám đốc điều hành. Họ đại diện theo ủy quyền của giám đốc tham gia các cuộc họp hoặc liên lạc và quản lý dự án khi giám đốc vắng mặt. Trợ lý điều hành khác với trợ lý hành chính (một công việc thường là một phần trong con đường sự nghiệp của trợ lý điều hành) ở chỗ họ được yêu cầu phải có mức độ nhạy bén trong kinh doanh cao hơn, có khả năng quản lý dự án cũng như có khả năng để gây ảnh hưởng đến người khác thay mặt cho người điều hành.

Trợ lý điều hành là vị trí quản lý, thường yêu cầu người đảm nhiệm công việc này phải có bằng cử nhân và phải có kiến ​​thức chuyên môn về một lĩnh vực cụ thể. 

Xem thêm: Thư ký (secretary)

IV- THƯ KÝ CÔNG TY

Thư ký Công ty (Company secretary) là một vị trí cấp cao trong quản trị doanh nghiệp của các tổ chức, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ các yêu cầu luật định và quy định. Vị trí này không thể thiếu đối với hoạt động hiệu quả của các tập đoàn. Thư ký Công ty đóng vai trò là người giám sát sự tuân thủ, người hỗ trợ liên lạc giữa ban giám đốc và các bên liên quan khác, đồng thời là người giám sát hồ sơ công ty.

Mặc dù tên là "thư ký", nhưng vai trò của thư ký công ty không phải là văn thư hay thư ký. Thư ký công ty đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan, đồng thời thông báo cho các thành viên hội đồng quản trị về trách nhiệm pháp lý của họ.

Ở nhiều quốc gia, luật pháp yêu cầu các công ty tư nhân phải bổ nhiệm một người làm thư ký công ty và người này sẽ là thành viên hội đồng quản trị cấp cao hoặc thành viên ban quản lý cấp cao.

Thư ký công ty trong tất cả các lĩnh vực có trách nhiệm cấp cao bao gồm cơ cấu và cơ chế quản trị, ứng xử của công ty trong môi trường pháp lý của tổ chức, các cuộc họp hội đồng quản trị, cổ đông và người được ủy thác, tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định và niêm yết, đào tạo và giới thiệu những người không điều hành và người được ủy thác, liên hệ với các cơ quan quản lý và bên ngoài, báo cáo cho các cổ đông/người được ủy thác, quản lý phúc lợi của nhân viên như lương hưu và các chương trình chia sẻ cho nhân viên, quản lý và tổ chức bảo hiểm, đàm phán hợp đồng, quản lý rủi ro, quản lý và tổ chức tài sản cũng như giải thích các tài khoản tài chính.

Thư ký công ty là nguồn tư vấn chính về hoạt động kinh doanh và điều này có thể bao gồm mọi lĩnh vực, từ tư vấn pháp lý về xung đột lợi ích, thông qua tư vấn kế toán về báo cáo tài chính, đến việc phát triển chiến lược và kế hoạch của công ty.

Tại VIệt Nam, theo quy định của Luật doanh nghiệp: đối với công ty cổ phần, khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ: Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp; hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty (Điều 156).

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

V- DỊCH VỤ THƯ KÝ PHÁP LÝ THUÊ NGOÀI

Thư ký pháp lý (Legal Secretary), là chuyên gia pháp lý, có trình độ cử nhân luật (nhưng chưa phải luật sư),  do đó có những khác biệt so với thư ký truyền thống. Ngoài nhiệm vụ của một thư ký tiêu chuẩn (thư ký hành chính), thư ký pháp lý có thể thực hiện các nhiệm vụ pháp chế doanh nghiệp (cấp độ đơn giản).

Đặc biệt với chức năng pháp chế doanh nghiệp: đây là chức năng không thể thiếu của một doanh nghiệp. Ước tính, tới hơn 90% doanh nghiệp Việt Nam không có Bộ phận pháp chế chuyên nghiệp. Người quản lý doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống các quy định, quy chế, quy trình, sẽ lãng phí thời gian, tiềm ấn rủi ro khi hiểu biết pháp luật không đầy đủ. 

Dịch vụ thuê ngoài, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí khi chỉ trả phí trên thời gian thực cung cấp dịch vụ. Hơn nữa doanh nghiệp sẽ không mất chi phí quản lý nhân sự. Do đó sử dụng dịch vụ Thư ký pháp lý là giải pháp hiệu quả, đạt mục tiêu nhân sự 'tinh', 'gọn'.

- Các tiêu chuẩn của một thư ký pháp lý:

◦ Kỹ năng xã hội: Thư ký pháp lý sẽ thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, đối tác. Họ cần phải có kỹ năng giao tiếp, khả năng chăm sóc khách hàng, trả lời các truy vấn một cách chuyên nghiệp và tự tin.

◦ Kỹ năng sắp xếp công việc: Thư ký pháp lý thường phải làm việc, trao đổi với các chuyên gia. Họ cần biết cách tổ chức cũng như sắp xếp công việc để quản lý bộ phận của mình một cách hiệu quả. 

◦ Kỹ năng phiên âm: Kỹ năng này là nền tảng cơ bản để trở thành thư ký. Thư ký pháp lý cần có tốc độ đánh máy nhanh, kỹ năng nghe, hiểu, viết tốt. 

◦ Chú ý đến chi tiết: Thư ký pháp lý thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến luật pháp. Chú ý các chi tiết nhỏ, từ soạn thảo, hiệu đính văn bản, lên lịch cho các hội nghị... đều là kỹ năng rất quan trọng. 

◦ Kỹ năng làm việc nhóm: Thư ký pháp lý cần hợp tác với đối tác, khách hàng, các bên liên quan để cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả. Thư ký pháp lý làm việc hiệu quả nhất là người có thể làm việc với đồng nghiệp và hợp tác với bên thứ ba để hoàn thành nhiệm vụ.

◦ Kỹ năng nghiên cứu: Thư ký pháp lý phải có kỹ năng nghiên cứu xuất sắc để thu thập thông tin khách hàng, tìm giải pháp, nghiên cứu sự cạnh tranh và xác định vị trí nhân chứng chuyên môn.

◦ Kỹ năng đa nhiệm: Thư ký pháp lý cần có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc và quản lý khối lượng công việc ngày càng nhiều. Kỹ năng đa nhiệm giúp họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

- Gói dịch vụ thư ký pháp lý từ xa (tham khảo):

[1] Gói tiết kiệm (Economy): 08 giờ làm việc của chuyên viên, phí: 1.632.000 đồng/tháng,

[2] Gói cơ bản (Standard): 16 giờ làm việc của chuyên viên, phí: 3.072.000 đồng/tháng,

[3] Gói nâng cao (Premium): 32 giờ làm việc của chuyên viên, phí: 7.560.000 đồng/tháng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài

Hỏi đáp về Dịch vụ thư ký pháp lý thuê ngoài

Có. 
Về cơ bản, Thư ký pháp lý là nhân viên làm việc bán thời gian. Thư ký pháp lý chủ động xử lý các công việc từ xa. Thông thường, Công ty và Khách hàng thỏa thuận khoảng thời gian làm việc cố định Thư ký pháp lý phải có mặt tại địa điểm của Khách hàng để giải quyết công việc.

 

Thư ký pháp lý làm việc ở hai địa điểm: Công ty Luật và địa điểm của Khách hàng.
Thông thường, Thư ký pháp lý làm việc trực tiếp tại văn phòng Công ty Luật và xử lý công việc từ xa. Trường hợp phát sinh công việc cần Thư ký pháp lý phải có mặt để xử lý, Thư ký pháp lý có mặt.

 

Thư ký pháp lý làm việc bán thời gian. Thời lượng làm việc tùy thuộc vào khối lượng và phạm vi công việc khách hàng yêu cầu, ví dụ 1h/ngày, 2h/ngày….

Dịch vụ Thư ký pháp lý được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành và hoạt động của các doanh nghiệp. Với kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ký năng mềm được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, Thư ký pháp lý mang lại giải pháp đa dạng cho ban giám đốc, doanh nghiệp

Thư ký pháp luật đều là các cử nhân ngành luật, tốt nghiệp các cơ sở đào tạo luật uy tín trên cả nước như: Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học ngoại thương,…

Ngoài ra, Thư ký pháp lý được đào tạo các ‘kỹ năng mềm’: (1) kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống; (2) kỹ năng làm việc nhóm; (3) kỹ năng soạn thảo văn bản; (4) kỹ năng tổ chức công việc, xây dựng kế hoạch; (5) kỹ năng quản lý thời gian; (6) kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp; (7) tư duy phản biện; (8) tin học văn phòng, văn thư, hành chính; (9) Tiếng Anh; (10) kỹ năng chăm sóc khách hàng….đảm bảo thực hiện công việc chuyên nghiệp.

Thư ký pháp lý là người chuyên thực hiện, chịu trách nhiệm cho các công việc liên quan đến các công tác pháp chế trong doanh nghiệp, hỗ trợ giám đốc việc quản lý và điều hành công việc trong văn phòng.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Bước
1
Tiếp cận khách hàng
Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, đánh giá năng lực hành chính và pháp chế của doanh nghiệp, từ đó đề xuất gói dịch vụ phù hợp.
Bước
2
Nghiên cứu nhu cầu
Phỏng vấn lãnh đạo để hiểu về mục tiêu, định hướng phát triển, các vướng mắc của doanh nghiệp cần giải quyết.
Bước
3
Chuẩn hóa hồ sơ pháp lý
Chuẩn hóa hồ sơ pháp lý, đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp và quy định pháp luật.
Bước
4
Các hỗ trợ về hành chính
Chủ động đề xuất phương thức sử dụng dịch vụ hiệu quả nghiệp vụ thư ký.
Bước
5
Đánh giá, điều chỉnh dịch vụ
Định kỳ hàng quý, chúng tôi sẽ đánh giá lại để điều chỉnh, hoàn thiện các vấn đề pháp chế cho doanh nghiệp.
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Là sự lựa chọn số 1

Đồng hành cùng Everest, bạn sẽ thấy an tâm dù bạn là doanh nghiệp lớn hay nhỏ

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THƯ KÝ PHÁP LÝ:
  • Công ty khởi nghiệp (Start-up), nhân sự tinh, gọn,
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ, ngân sách hạn chế,
  • Doanh nghiệp nhỏ chưa có bộ phận pháp chế, 
  • Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam,
  • Doanh nghiệp cần thư ký, pháp chế tạm thời để thay thế nhân viên nghỉ việc hoặc bổ sung cho dự án. 
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THƯ KÝ PHÁP LÝ:
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI

Nhân sự chuyên nghiệp
Nhân sự chuyên nghiệp
Bạn cần cộng sự làm việc bán thời gian, online, hay một đội nhóm chuyên nghiệp để xử lý gấp một dự án quan trọng. Bài toán này có thể giải một cách dễ dàng với dịch vụ thư ký pháp lý thuê ngoài.
Đối tác và mạng lưới
Đối tác và mạng lưới
Mạng lưới chi nhánh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và hệ thống đối tác và đại lý tại nhiều địa phương tại Việt Nam, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và lựa chọn sử dụng nhiều dịch vụ của chúng tôi.
Ứng dụng công nghệ luật
Ứng dụng công nghệ luật
Công nghệ luật (Lawtech), mang lại cho chúng tôi có lợi thế vượt trội: bảo mật thông tin, tiếp cận tài liệu, giao kết hợp đồng, cung cấp dịch vụ trực tuyến, đặc biệt khả năng cung cấp dịch vụ nhanh và chi phi hợp lý.

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Doanh nghiệp đào tạo võ thuật chuyên nghiệp
Doanh nghiệp đào tạo võ thuật chuyên nghiệp
Đúng là dịch vụ 2 trong 1, chỉ một bạn chuyên viên thôi mà giúp chúng tôi giải quyết được hai công việc thư ký và pháp chế. Các luật sư cũng rất nhiệt tình hỗ trợ khi bạn chuyên viên làm việc với chúng tôi. Một dịch vụ đáng để dùng thử
Công ty cổ phần thú y xanh Việt Nam
Công ty cổ phần thú y xanh Việt Nam
Doanh nghiệp đang đau đầu vì bạn pháp chế mới nghỉ, mà tuyển người mới thì lại mất thời gian làm quen công việc. May sao được chị khách giới thiệu cho dịch vụ của Everest, đúng là vừa rẻ vừa tiện. Chi phí chỉ bằng một nửa so với khi trả cho bạn pháp chế trước, mà còn được luật sư tư vấn cho. Chúng tôi rất yên tâm khi sử dụng dịch vụ của Everest
Oh! Jui chuỗi nước ép hoa quả copy
Oh! Jui chuỗi nước ép hoa quả copy
Vừa có cô thư ký, lại vừa có bạn giải quyết công việc pháp chế, việc quản trị doanh nghiệp cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mà chi phí lại rất hợp lý. Thấy tiếc vì không biết đến dịch vụ của Everest sớm hơn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam
Chương trình khuyến mãi giảm giá 10% trên tất cả các dịch của Everest

Áp dụng đối với khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi

3.8 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Dịch vụ thư ký pháp lý thuê ngoài

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
2.21964 sec| 1191.859 kb