Kỹ năng của luật sư: Tra cứu điều ước quốc tế

"Luật pháp là mạng nhện mà ruồi lớn thì bay qua còn ruồi con thì mắc kẹt"

Honoré de Balzac, 1799 - 1850, nhà văn, bậc thầy của tiểu thuyết hiện thực Pháp

Kỹ năng của luật sư: Tra cứu điều ước quốc tế

Điều ước quốc tế là thỏa thuận được ký kết giữa các quốc gia, và các tổ chức quốc tế dưới hình thức văn bản, được thể hiện trong một hay nhiều văn bản và được điều chỉnh bởi luật quốc tế.

Luật sư phải thực sự hiểu biết lĩnh vực pháp luật quốc tế mà họ cần nghiên cứu. Các kiến thức pháp luật quốc tế của lĩnh vực tra cứu là cơ sở nền tảng quan trọng để luật sư có thể tra cứu đúng và hiệu quả; 

Luật sư phải có định hướng tra cứu. Việc tra cứu có thể chỉ cần đạt mục đích tiếp cận thông tin văn bản thuần túy như một điều khoản của điều ước quốc tế. Điều này đơn giản bởi lẽ có rất nhiều nguồn tài liệu dạng văn bản in và cơ sở dữ liệu chứa đựng các loại điều ước quốc tế.

Liên hệ

I- TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết nước ngoài, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác.

Các điều ước quốc tế có thể phân loại thành điều ước quốc tế song phương, điều ước quốc tế đa phương. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, luật quốc tế ngày càng trở nên quan trọng đối với quan hệ công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế. Trong xu hướng đó đòi hỏi các luật sư cần phải hiểu và thông thạo các kỹ năng tra cứu các điều ước quốc tế.

Việc tra cứu điều ước quốc tế có liên quan mật thiết đến việc công bố điều ước quốc tế. Các điều ước quốc tế được công khai và mọi quốc gia đều có thể tiếp cận bằng các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga,Trung Quốc,...

Để có thể tra cứu các điều ước quốc tế hiệu quả, luật sư cần lưu ý những vấn đề sau:

Thứ nhất, luật sư phải thực sự hiểu biết lĩnh vực pháp luật quốc tế mà họ cần nghiên cứu. Các kiến thức pháp luật quốc tế của lĩnh vực tra cứu là cơ sở nền tảng quan trọng để luật sư có thể tra cứu đúng và hiệu quả.

Thứ hai, luật sư phải có định hướng tra cứu. Việc tra cứu có thể chỉ cần đạt mục đích tiếp cận thông tin văn bản thuần túy như một điều khoản của điều ước quốc tế. Điều này đơn giản bởi lẽ có rất nhiều nguồn tài liệu dạng văn bản in và cơ sở dữ liệu chứa đựng các loại điều ước quốc tế.

Tùy theo mục đích tra cứu, khi tra cứu các điều ước quốc tế cần bao quát các thông tin cơ bản như: Tên điều ước quốc tế; các thông tin liên quan đến mỗi quốc gia thành viên như: điều khoản bảo lưu (Reservation), thời điểm có hiệu lực cho điều ước quốc tế (Entry to force); thay đổi, bổ sung điều ước quốc tế; và thực tiễn áp dụng điều ước quốc tế qua các án lệ.

Ví dụ:

Tra cứu Công ước Viên năm 1980 của Liên hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG 1980) có thể dễ dàng thực hiện thông qua công cụ tìm kiếm Google. Tuy nhiên, khi yêu cầu tra cứu đặt ra cao hơn như cần phải tìm hiểu hiện nay có bao nhiêu quốc gia tham gia Công ước viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế. 

Nhưng cũng có trường hợp việc tra cứu cần đặt ra mục đích, chuyên sâu như tra cứu nội dung và cách giải thích các điều khoản và cách áp dụng các điều ước quốc tế. Ví dụ, một luật sư Việt Nam cần tra cứu hướng dẫn áp dụng Điều 79 Công ước Viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế. Đây sẽ là một nhiệm vụ tra cứu phức tạp, bởi vì người tra cứu phải biết cơ sở tin cậy của các nguồn tài liệu giải thích cho Điều 79 của Công ước Viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế là những nguồn tài liệu nào: phân tích khoa học pháp lý, bình luận phán quyết trọng tài hay các phán quyết trọng tài giải thích Điều 79 Công ước viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế. Theo khoản 1 Điều 79 Công ước viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế, sự kiện bất khả kháng là một trở ngại nằm ngoài dự liệu của các bên. Hay để hiểu án lệ, các phân tích pháp lý về việc áp dụng Điều 79 Công ước viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế, chúng ta có thể tiếp cận thông tin trên Website Công ước Viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế cho người Việt Nam.

Xem thêm:  Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

II- CÁCH TRA CỨU ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

1- Tra cứu điều ước quốc tế thông qua sách in, công báo quốc tế

Hiện nay, có rất nhiều các điều ước quốc tế thuộc các lĩnh vực khác nhau như Luật thương mại quốc tế, Luật hàng không dân dụng, Luật nhân quyền... được xuất bản trong các ấn phẩm tập hợp.

Các ấn phẩm ở nhiều quốc gia có thể được dịch thuật ra ngôn ngữ quốc gia, ở Việt Nam có nhiều sách đã được phát hành, trong đó có công bố hệ thống những điều ước quốc tế trong một số lĩnh vực. Ví dụ, cuốn sách “Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người” của Trung tâm Nghiên cứu về quyền con người và quyền công dân, Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, năm 2011 (1476 trang).

 Để thuận lợi cho việc tra cứu các thông tin liên quan đến điều ước quốc tế, trong hệ thống xuất bản phẩm ở nước ngoài có nhiều cuốn sách dạng văn bản điều ước, vụ việc và các tài liệu có liên quan. Chẳng hạn, luật gia của Việt Nam có thể tìm hiểu và cập nhật các thông tin về Luật cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU) thông qua cuốn sách “Alison Jones and Brenda Sufira, EU Competition Law Text, cases and materials, Oxford 2014”.

Thuận lợi của việc tra cứu điều ước quốc tế thông qua các ấn phẩm đã được xuất bản và đã được dịch thuật rất thuận tiện cho những luật sư chưa có nhiều kinh nghiệm tra cứu điều ước quốc tế và có trình độ ngoại ngữ hạn chế. Tuy nhiên, điểm hạn chế của kênh thông tin tra cứu qua các loại ấn phẩm tập hợp các điều ước quốc tế theo kênh sách tuyển tập (bản dịch thuật) là sự cập nhật thông tin về điều ước quốc tế có thể không kịp thời. Ngoài ra, những hạn chế về trình độ dịch thuật điều ước quốc tế có thể làm cho nguồn tài liệu điều ước quốc tế cần tra cứu và áp dụng đem lại hiệu quả không cao trong áp dụng thực tiễn cho những mục đích khác nhau.Việc tra cứu các điều ước quốc tế trong các ấn phẩm bằng tiếng Anh, hay các ngôn ngữ quốc tế khác thông qua các ấn phẩm quốc tế là cách rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, các luật sư cần chú ý đến các thông tin cập nhật về điều ước quốc tế.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

2- Tra cứu điều ước quốc tế trực tuyến

Cũng như các hình thức công bố phổ biến với các nguồn luật khác, nguồn luật điều ước quốc tế được công bố phổ biến trên internet.

Ngày nay, với sự phút triền mạnh mẽ của công nghệ thông tin, điều ước quốc tế được công bố công khai và tự do tiếp cận trên Liên hợp quốc (www.un.org) và website của các tổ chức quốc tế.

Về cơ bản, thông qua công cụ tìm kiếm phổ biến như Googlel luật sư Việt Nam có thể tìm kiếm các thông tin tóm tắt và đầy đủ các điều ước quốc tế qua các địa chỉ website khác nhau. Tuy nhiên, yêu cầu về đăng ký (subscription) có thể được đặt là để người tra cứu có thể tiếp cận văn bản đầy đủ (full text) của các điều ước quốc tế.

Ví dụ, sự đòi hỏi đăng ký là bắt buộc khi chúng ta cần tra cứu các văn bản như Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc (General Assembly) hay Hội đồng bảo an (Security Council), Hội đồng Kinh tế Xã hội của Liên hợp quốc.

Các nhà cung cấp dịch vụ văn bản pháp lý như LEXIS (https://www.lexisnexis.com) hay Westlaw (https://www.westlaw.com) cung cấp văn bản đầy đủ của các điều ước quốc tế cho người sử dụng có đăng ký trả phí hàng năm hay theo hạn định thời gian.

Việc tra cứu trực tuyến điều ước quốc tế không nên hiểu đơn thuần là sự tìm kiếm văn bản điều ước quốc tế. Việc tra cứu nên được hiểu mở rộng tới những thông tin quan trọng về điều ước quốc tế như các bài báo, bài viết, bài bình luận, các án lệ của các thiết chế giải quyết tranh chấp liên quan đến điều ước quốc tế. Các nguyên tắc cơ bản của điều ước quốc tế có thể được giải thích thông qua các nguồn án lệ. Sự tiếp cận đơn thuần nội dung của điều ước quốc tế có thể không thỏa mãn mục đích tìm kiếm thông tin của mỗi luật sư. Những bài bình luận khoa học, các án lệ là nguồn tài liệu hữu ích để các luật sư mở rộng hiểu biết về nội dung của điều ước quốc tế cần tra cửu.

Ví dụ 01:

Tra cứu điều ước quốc tế trên website của Tổ chức  Thương mại thế giới (WT0): https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#General

Học viên có thể tra cứu mở rộng thông tin về các văn bản liên quan đến Hiệp định GATT theo số văn bản, theo thời gian, theo nội dung tiêu đề trên địa chỉ website của WT0: https://docs.wto.org/ gattdocs/q/l996_00.htm

Ví dụ 02:

Cách đọc các thông tin tra cứu được.

U.N. Convention on contract for the int’l Sale of Good, April, 11, 1980 art 7, U.N. Doc.A/Conf 97/18 (1980). Điều này được giải thích là Văn bản pháp lý đã viện dẫn đến Điều 7 Công ước Viên của Liên hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980. Khi một điều ước quốc tế đã được Quốc hội phê chuẩn thì điều ước quốc tế này sẽ được gắn với số hiệu theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ

Ví dụ 03:

U.N. Convention on contract for the int’l Sale of Good, April,11, 1980 art 7,U.N. Doc.A/Conf 97/18 (1980), reprinted at 15 U.S.C App.53 (2002). Điều này có nghĩa là Công ước Viên của Liên hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 đã được in lại trong Tập 15 của Bộ luật Hoa Kỳ năm 2002.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về nhượng quyền thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp (nguồn tham khảo: Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài tòa án của luật sư - Học viện Tư pháp và một số nguồn khác)

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
3.5 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Kỹ năng của luật sư: Tra cứu điều ước quốc tế

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
3.49243 sec| 1126.461 kb