Tư vấn thiết kế quản trị mô hình điều hành doanh nghiệp

20/06/2021
Hồ Thị Quyên
Hồ Thị Quyên

Để đưa ra tư vấn pháp luật sát sao về loại đặc thù trong quản lý nội bộ doanh nghiệp. Vậy thiết kế mô hình quản trị doanh nghiệp như thế nào?

hội đồng xét xử Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Thiết kế mới mô hình tổ chức quản trị điều hành doanh nghiệp

Ở bước này, Luật sư cần vận dụng các kiến thức của mình về các mô hình tổ chức quản trị điều hành và quản lý nội bộ doanh nghiệp để xây dựng một mô hình thích hợp với doanh nghiệp khách hàng. Khi xây dựng mô hình, Luật sư nghiên cứu và tham khảo mô hình quản trị điều hành của các doanh nghiệp khác cùng quy mô hoạt động, hình thức sở hữu, kết cấu giữa các doanh nghiệp thành viên và quan hệ giữa công ty con và công ty mẹ (đối với tập đoàn). Cũng có thể tham khảo mô hình tổ chức quản trị điều hành doanh nghiệp của các doanh nghiệp/tập đoàn thành công trên thế giới.(đọc về: tổng đài tư vấn giao thông đường bộ)

Luật sư lưu ý dù là tư vấn về quản lý nội bộ cho tập đoàn kinh tế hay tư vấn cho công ty đơn lẻ, Luật sư vẫn cần tuân theo mô hình chung về tổ chức quản trị điều hành quy định trong Luật Doanh nghiệp chúng ta thấy có quy định mang tính tùy nghỉ, nhưng cũng có quy định mang tinh bắt buộc. Nhìn chung về tổ chức quản trị điều là nghiệp đối với từng loại hình doanh nghiệp. Trong các quy định chức quản trị điều hành doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp - thấy có quy định mang tính tùy nghi, nhưng cũng có quy định tính bắt buộc. Nhìn chung, doanh nghiệp khong duoc phep thực trái với các quy định về mặt tổ chức quản trị điều hành trong Doanh nghiệp, trừ trường hợp một số quy định mang tính chó nghi cho phép doanh nghiệp được tự quyết định mô hình tổ chức, trị điều hành. Ví dụ, theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014, một trong những điểm mới là đã cho phép công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình hai cấp học ba cấp sau đây (trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán, quy định khác):

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

 - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Trong trường hợp này doanh nghiệp được tự do lựa chọn một trong hai mô hình trên sao cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình.

Một quy định mang tính tùy nghi khác cũng cần lưu ý khi từ cho doanh nghiệp về quản trị điều hành, đấy là những quy định nghỉ nhưng có hạn chế nhất định. Ví dụ, Điều 141 Luật Doanh nghiệp - quy định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có động dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ

quy đang có hạn chế nhất , điều hành, đất cần lưu ý khi tư vấn đông dự họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ 

thể do Điều lệ công ty quy định. Quy định này cho phép các doanh nghiệp được quy định một tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt được khác với tỷ lệ 51% trên nhưng không được thấp hơn 51%.(tìm hiểu về: tư vấn sở hữu trí tuệ)

Trong khi đó các quy định mang tính bắt buộc khác như quy định tại khoản 2 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp. Đối với những quy định này doanh nghiệp không có quyền lựa chọn. 

Công bố và đề xuất thiết kế mô hình quản trị mới, lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và đại diện người lao động

Sau khi đã đưa ra mô hình tổ chức quản trị phù hợp, Luật sư gửi cho các chức danh quản trị điều hành trong công ty sản phẩm mô hình tổ chức quản trị điều hành của mình cùng với thuyết minh. Thông thường, Luật sư gửi trước bản dự thảo cho các chức danh này để họ có thời gian đọc trước và chuẩn bị ý kiến đóng góp. Sau đó Luật sư tổ chức một buổi họp, tại đó Luật sư thuyết trình mô hình cơ cấu quản trị điều hành của công ty, tiếp nhận các ý kiến phản hồi và trả lời các câu hỏi của các thành viên trong ban quản trị điều hành về mô hình tổ chức quản trị mới. Luật sư cần trực tiếp hoặc yêu cầu một người khác (Luật sư đồng nghiệp) ghi biên bản cuộc họp. Kết thúc buổi họp Luật sư tiếp tục hoàn thiện bản thảo trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp và sau đó hoàn thiện, chuyển giao sản phẩm cho doanh nghiệp cùng với bộ quy chế quản trị điều hành.

 Hoàn thiện và soạn thảo các quy chế quản trị điều hành

Sau khi đã hoàn thiện mô hình tổ chức quản trị điều hành, Luật sự chuyển sang giai đoạn soạn thảo các văn bản về quản lý nội bộ. Các văn bản phải thể hiện được nội dung của mô hình cơ cấu quản trị điều hành. Các văn bản quản lý nội bộ là khung pháp chế trong nội bộ của doanh nghiệp, tất cả các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp giữa người lao động với người lao động, giữa người lao động và ban quản trị điều hành và giữa ban quản trị điều hành với nhau đều được(quan tâm tới: dịch vụ tư vấn doanh nghiệp)

điều chỉnh bởi các quy chế quản trị điều hành này. Trong khi soạn thảo các  quy chế này, Luật sư luôn luôn cần lấy các văn bản pháp luật Và hướng dẫn để làm chuẩn và không được đưa ra các quy định Với quy định của pháp luật hiện hành (xem thêm Mục 2 - Tư vấn soạn Văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp dưới đây).

Dưới đây là một ví dụ về việc thực hành kỹ năng tư vấn thiết hình quản trị điều hành cho doanh nghiệp. Khách hàng yêu cầu cô, luật tư vấn thực hiện dự án “Lập đề án xây dựng cơ cấu tổ chức. động kinh doanh". Sau khi tiếp xúc và nhận yêu cầu tư vấn từ khi hàng, Luật sư lập bảng mô tả công việc sẽ thực hiện (là bảng mô tả d. đây) gửi khách hàng. Đọc bảng mô tả công việc chúng ta sẽ thấy có bước thực hiện công việc tư vấn của Luật sư sau khi thỏa thuận và hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý với khách hàng.

Kỹ năng trình bày tình tiết, sự kiện của vụ án khi tham gia phần thủ tục hỏi tại phiên tòa

Đại diện của Luật sư trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1.  Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Tư vấn thiết kế quản trị mô hình điều hành doanh nghiệp

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.06040 sec| 922.367 kb