Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

24/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định bằng tổng doanh thu không phân biệt phát sinh. Vậy xác định thu nhập chịu thuế như thế nào?

 

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

Thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế được xác định bằng tổng doanh thu không phân biệt phát sinh trong nước hay ở ngoài trừ các khoản chi phí được trừ, công với các khoản thu nhập chịu thuế khác

 

 

Theo điều  thông tư số 96/2015/TT-BTC, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định theo công thức sau:

 

 

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

 

 

Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

 

 

thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

 

 

Thuế TNDN được tính theo công thức sau:

 

 

Tế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ) x Thuế suất thuế TNDN

 

 

Người nộp thuế phải lập tờ khai quyết, năm trong đó thể hiện các khoản điều chỉnh giữa đích kế toán và thu nhập chịu thuế cho mục đích tính kế toán và thu nhập chịu thuế cho mục đích tính thuế

 

 

Các khoản chi không được trừ và được trừ 

 

 

Các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên và không thuộc danh sách các khoản chỉ không được trừ, sẽ được trừ cho mục đích tính thuế TNDN

 

 

Một số ví dụ về các khoản chi không được trừ bao gồm: 

 

 

- Chi khấu hao tài sản cố định vượt mức quy định hiện hành;

 

 

- Tiền lương, tiền công cho người lao động thực tế không chi trả hoặc không được quy định cụ thể trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể;

 

 

- Phúc lợi nhân viên (bao gồm một số phúc lợi cung cấp cho thân nhân của nhân viên) vượt mức một tháng lương bình quân;

 

 

- Các khoản trích lập quỹ nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ không theo quy định hiện hành;

 

 

- Khoản trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (trừ trường hợp doanh nghiệp không thuộc diện bắt buộc tham gia bao nghiệp theo quy định của pháp luật được phép trích lập quỹ mất dự phòng trợ cấp mất việc làm) và các khoản chi trả trợ cấp mất vì người lao động vượt quá quy định của Bộ luật Lao động.

 

 

Chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bố sng trú tại Việt Nam vượt mức chi phí phân bổ theo doanh thu trong kỳ;

 

 

- Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp, 

 

 

Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh cho các đối tượng không phải là tổ chức kinh tế hoặc tổ chức tín dụng, vượt quá 1.5 lần mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay

 

 

- Các khoản trích, lập và sử dụng dự phòng như dự phòng giảm kho, nợ khó đòi, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, bảo hành sản phẩm, hàng hóa hoặc công trình xây lắp không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng

 

 

- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản tiền tệ có gốc ngoại tệ trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả cuối kỳ tính thuế

 

 

- Các khoản chi tài trợ, ngoại trừ những khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai hoặc làm nhà tình nghĩa cho nghèo có đủ hồ sơ xác định theo quy định;

 

 

- Các khoản tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp;

 

 

- Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện;

 

 

- Khoản chi liên quan trực tiếp đến phát hành, mua hoặc bán cổ phiếu;

 

 

- Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế, thuế TNDN và thuế thu nhập cá nhân.

 

 

Từ năm 2015, mức khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mãi đã được bãi bỏ. chứng khoán và xổ số K các khoản chi được trừ khi

 

 

Với một số công ty như các công ty bảo hiểm, kinh doanh "Oan và xổ số kiến thiết, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN.

 

 

Các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trước khi tính thuế TNDN, Tuy nhiên cũng cần thỏa mãn một điều kiện theo quy định để được trừ.

 

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.32470 sec| 914.305 kb