Cơ cấu, mô hình tổ chức và quản lý công ty

15/09/2022
Everest Law Firm
Everest Law Firm
Cơ cấu tổ chức quản lý của mỗi công ty được thể hiện trên thực tế thông qua quy định về cơ cấu tổ chức quản lý trong Điều lệ công ty. Tuy nhiên, không phải trong mọi doanh nghiệp thì quy định về cơ cấu tổ chức quản lý cũng được quy định rõ ràng, chi tiết trong Điều lệ công ty. Sau đây Luật Everest xin chia sẻ tới quý bạn đọc để làm rõ hơn về vấn đề này.

Tất tần tật thông tin về ngành luật trong tương lai

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ được tổ chức và hoạt động theo một trong hai mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc( Tổng giám đốc) hoặc Hội đồng thành viên, Giám đốc( Tổng giám đốc). Đối với công ty có chủ sở hữu là doanh nghiệp nhà nước thì phải thành lập Ban kiểm soát.

Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ có Chủ tịch công ty, Giám đốc( Tổng giám đốc).

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc( Tổng giám đốc). Nếu công ty là doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điều 88 Luật doanh nghiệp 2020 thì phải thành lập Ban kiểm soát.

“Điều 88. Doanh nghiệp nhà nước

1. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

2. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

3. Công ty cổ phần:

Công ty cổ phần được tổ chức và hoạt động theo hai mô hình:

(i) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc (Tổng giám đốc). Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát; Bản thân mô hình này có 2 mô hình nhỏ, phụ thuộc vào số lượng có đông, loại cổ đông, phải có hoặc không có Ban kiểm soát. Về việc công ty có hoặc không có Ban kiểm soát cần phải dược quy định rõ ràng trong Điều lệ công ty.

(ii) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc). Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527 E-mail: info@everest.org.vn.
0 bình luận, đánh giá về Cơ cấu, mô hình tổ chức và quản lý công ty

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.14900 sec| 953.609 kb