Trang chủ » Đặc thù về thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam phần bốn

Đặc thù về thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam phần bốn

Có thể thấy, phạm vi hành nghề tư vấn pháp luật của luật sư hiện nay là rất rộng và lợi ích mà nghề luật sư mang lại cho khách hàng nói riêng và xã hội nói chung là rất lớn. Điều này khiến cho nghề luật sư trở thành một trong những nghề cao quý và được nhiều người kính trọng. Tuy nhiên thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam cũng có một số đặc thù riêng như sau:

Tính đặc thù
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Thứ sáu, thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam có đặc thù chịu sự điều tiết của cơ chế thị trường, các quy định pháp luật và quy tắc đạo đức, ứng xử nghề luật sư

Hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư, hiểu một cách khái quát là việc luật sư cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Với bản chất là cung ứng dịch vụ, hoạt động tư vấn pháp luật và thị trường tư vấn ly luật tại Việt Nam cũng chịu sự điều tiết của cơ chế thị trường như cầu lĩnh vực dịch vụ khác trong nền kinh tế.

Cơ chế thị trường được hiểu là tổng thể các yếu tố có liên quan đến thị truờng, bao gồm cung, cầu, giá cả cùng các mối quan hệ cơ bản vận động dưới sự điều tiết của các quy luật thị trường trong môi trường cạnh tranh nhằm hướng đến mục tiêu lợi nhuận. Sự chi phối của cơ chế thị trường đối với hoạt động tư vấn pháp luật của luật st và thị trường tư vấn pháp luật tại Việt Nam thể hiện ở những điểm sau:

– Mặc dù được xem như là một nghề cao quý, mang tính nhân văn cao và nghề luật sư nói chung và hoạt động tư vấn pháp luật nó riêng về bản chất vẫn mang tính dịch vụ để phục vụ khách hàng. Trên phương diện là dịch vụ, công việc của luật sư phải thỏa mãn được mong đợi của khách hàng và làm khách hàng hài lòng thì khách hàng mới tiếp tục sử dụng dịch vụ và trả thù lao cho luật sư. Trong bối cảnh số lượng các tổ chức tư vấn pháp luật tại thị trường Việt Nam ngày càng tăng, sự cạnh tranh giữa các tổ chức tư vấn pháp luật nhằm giữ Và thu hút khách hàng cũng vì vậy mà càng trở nên mạnh mẽ, sôi động và chuyên nghiệp hơn. Cách thức cạnh tranh không chỉ dừng lại ở việc đưa ra mức phí dịch vụ hấp dẫn mà các tổ chức tư vấn pháp luật có phải đắp trong các yêu cầu, đòi hỏi ngày càng khắt khe của khách hàng. Chẳng hạn như phải giải quyết công việc khách hàng trong thời giam ngắn theo thỏa thuận, làm việc ngoài giờ hành chính, chấp nhận giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp để làm hài lòng khách hàng. Bên cạnh đó, các tổ chức tư vấn phải thường xuyên có các hoạt động chuyên môn và xã hội nhằm quảng bá và nâng cao thương hiệu, uy tín cho tổ chức và luật sư.

– Dưới tác động của cơ chế thị trường, sự thay đổi về nhu cầu của khách hàng đối với từng lĩnh vực cụ thể cũng dẫn đến sự gia tăng về số lượng các luật sư trong những lĩnh vực đó. Trước đây, khi nền kinh tế của Việt Nam chưa phát triển, các luật sư tư vấn pháp luật thường tập trung nhiều ở các lĩnh vực truyền thống như dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động và các giao dịch kinh doanh, thương mại. Tuy nhiên, hiện nay khi nhiều lĩnh vực mới trong nền kinh tế có bước phát triển mạnh mẽ như tài chính, chứng khoán, thuế, sở hữu trí tuệ, đầu tư, v.v, thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam ngày càng chào đón nhiều luật sư mới tham gia trong các lĩnh vực này.

Tuy nhiên, khác với các thị trường dịch vụ khác, thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam, bên cạnh chịu sự điều tiết của cơ chế thị trường, còn bị ràng buộc và chi phối bởi các tuyên tắc hành nghề luật sự được quy định tại Luật luật sự và Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư của Hội đồng Luật sư toàn quốc. Nguyên nhân xuất phát từ bản chất của nghề luật sư là một nghề đặc thù so với các ngành, nghề khác với mục tiêu cao cả là để giúp đỡ và bảo vệ mọi người, hướng mọi người đến cái thiện và tuân thủ pháp luật nhằm mục đích xây dựng một xã hội công bằng. Chính bởi sự chi phối của các quy định và quy tắc đạo đức này, thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật hoạt động có một số ràng buộc và hạn chế nhất định, chẳng hạn như:

– Trong cơ chế thị trường, giá dịch vụ sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên, “thuận mua vừa bán” để các bên cùng có lợi. Khách hàng có thể thỏa thuận với bên cung cấp dịch vụ về phương thức tính phí và cách thức thanh toán mà khách hàng mong muốn và cảm thấy thỏa đáng nhất. Trên thực tế, rất nhiều khách hàng có thể đề nghị luật sư tính thù lao căn cứ theo kết quả vụ việc, ví dụ như tính trên giá trị giao dịch thành công của khách hàng hoặc chỉ trả thù lao khi vụ việc thành công theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, cách thức tính phí như vậy sẽ không được phép áp dụng trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam. Bởi lẽ, Luật luật sư chỉ quy định cho phép tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thỏa thuận thuận thù lao theo các cách thức: tính theo giờ làm việc của luật sư, thù lao trọn gói, tính theo phần trăm giá trị hợp đồng hoặc dự án hoặc hợp đồng dài hạn với mức thù lao cố định. Ngoài ra, quy định pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư cũng không cho pháp luật sư được cam kết bảo đảm kết quả của vụ việc với mục đích để tính thù lao theo kết quả cam kết.

– Luật sư cũng không được phép cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng trong trường hợp có xung đột lợi ích giữa khách hàng mới với khách hàng hiện tại của tổ chức hành nghề luật sư hoặc giữa khách hàng và luật sư, vợ, chồng, con, cha mẹ, anh em của luật sư trong cùng một vụ việc hoặc trong những vụ việc khác có liên quan đến vụ việc đó. Theo quy định của Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, trong những trường hợp xảy ra xung đột lợi ích như vậy, luật sư và tổ chức hành nghề luật sư phải từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Quy định này là bắt buộc đối với luật sư và tổ chức hành nghề luật sư kể cả trong trường hợp khách hàng rất muốn được tổ chức hành nghề luật sư cung cấp dịch vụ và chấp nhận khả năng xảy ra xung đột lợi ích. Trên thực tế, tại thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật hiện nay, các tổ chức hành nghề luật sư đều đã dần dần hệ thống hóa dữ liệu về khách hàng và vụ việc mà tổ chức hành nghề luật sư đang cung cấp trên hệ thống mạng máy tính để tra cứu về khả năng xung đột lợi ích của khách hàng trước khi chấp nhận cung cấp dịch vụ pháp lý;

– Do chịu sự tác động của cơ chế thị trường và vì mục đích lợi nhuận, sự cạnh tranh giữa các luật sư, tổ chức hành nghề trong thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khác với các thị trường dịch vụ khác, cách thức cạnh tranh của các luật sư, tổ chức hành nghề trong thị trường dịch vụ pháp lý có nhiều ràng buộc nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính đúng đắn và giữ gìn đạo đức của nghề luật sư. Một số hạn chế về cạnh tranh mà các luật sư, tổ chức hành nghề trong thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam không được phép làm có thể kể đến như: (i) So sánh năng lực nghề nghiệp, phân biệt vùng, miền hoạt động hành nghề của luật sư hoặc tổ chức hành nghề luật sư này với các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư khác; (ii) Xúi giục khách hàng, từ chối đồng nghiệp để nhận vụ việc về cho mình hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo luật sư đồng nghiệp; hoặc (iii) Trực tiếp hoặc sử dụng các nhân viên của mình hoặc người khác làm người lôi kéo, dụ dỗ khách hàng, trước trụ ở các cơ quan tiến hành tố tụng, trại tạm giam, cơ quan nhà nước và các tổ chức khác.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  • Bài viết trong lĩnh vực pháp luật thương mại được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  • Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ