Đặc thù về thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam phần một

19/06/2021
Trần Nhật Thanh
Trần Nhật Thanh

Có thể thấy, phạm vi hành nghề tư vấn pháp luật của luật sư hiện nay là rất rộng và lợi ích mà nghề luật sư mang lại cho khách hàng nói riêng và xã hội nói chung là rất lớn. Điều này khiến cho nghề luật sư trở thành một trong những nghề cao quý và được nhiều người kính trọng. Tuy nhiên thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam cũng có một số đặc thù riêng như sau:

góp vốn mua cổ phần Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Thứ nhất, sự ra đời của thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam

Nghề luật sư đã xuất hiện tại Việt Nam từ trước Cách mạng máng Tám, trong giai đoạn thực dân Pháp xâm lược và đô hộ Nam Kỳ, khởi nguồn từ việc toàn quyền Pháp ban hành Nghị định về việc hành nghề bào chữa trước các Tòa án Pháp vào ngày 26/1/1867. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 46 / SL ngày 10/10/1945, Sắc lệnh là văn kiện pháp lý đầu tiên của Nhà nước Việt Nam công nhận và quy định hành lang pháp lý của nghề luật sư tại Việt Nam cũng như các điều kiện để công nhận luật sư. Tuy nhiên, các quy định pháp luật của Nhà nước Việt Nam vào thời điểm đó chỉ mới nhìn nhận nghề luật sư trên phương diện là người giữ vai trò bào chữa cho bị can, bị cáo tại các phiên tòa chứ chưa thật sự ghi nhận vai trò tư vấn các vấn đề về pháp lý của luật sư. Ngoài ra, vào thời điểm đó, do chưa có sự xuất hiện của nền kinh tế thị trường và pháp luật cũng chưa thừa nhận nghề luật sư như là một nghề cung cấp dịch vụ nên thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật chưa hình thành.

Chỉ cho đến khi sự ra đời của Pháp lệnh Tổ chức luật sư năm 1987, nghề luật sư và vai trò tư vấn pháp luật của luật sư mới chính thức được ghi nhận. Theo Điều 13 Pháp lệnh Tổ chức luật sư năm 1987, các hình thức giúp đỡ pháp lý của luật sư bao gồm: ... việc tư vấn pháp luật cho các tổ chức kinh tế nhà nước, tập thể và tự nhân, kể cả các tổ chức kinh tế nước ngoài... Đây là văn bản pháp luật quan trọng đánh dấu sự thừa nhận đầu tiên của pháp luật Việt Nam đối với dịch vụ tư vấn pháp luật của luật sư, mở đường cho sự ra đời của dịch vụ tư vấn pháp luật và thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật của luật sư tại Việt Nam. Mặc dù vậy, vào thời điểm Pháp lệnh Tổ chức luật sư năm 1987 ra đời, nền kinh tế của Việt Nam chỉ mới ở “ ngưỡng cửa ” chuẩn bị cho việc mở cửa đất nước, hội nhập kinh tế và các yếu tố kinh tế thị trường, kinh tế tư nhân chỉ ở mức độ sơ khai, thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật của luật sư chính vì vậy cũng chưa thể hiện rõ nét. Chỉ sau khi nền kinh tế của Việt Nam bước vào quá trình mở cửa cùng với sự thừa nhận của pháp luật Việt Nam đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thành phần kinh tế tư nhân, thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam mới chính thức bước vào giai đoạn khởi sắc và có bước phát triển mạnh mẽ.

Hệ thống pháp luật Việt Nam sau đó đã lần lượt được bổ sung các Văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đối với nghề luật sư, bao gồm: Pháp lệnh luật sự năm 2001, Luật luật sư năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sự năm 2012 để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ luật sư tại Việt Nam. Theo các văn bản pháp luật này, pháp luật Việt Nam chính thức quy định hành lang pháp lý để thành lập các tổ chức hành nghề luật sư dưới hình thức văn phòng luật sư, công ty luật hợp danh (tại Pháp lệnh luật sự năm 2001) và sau đó là thêm hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn (tại Luật luật sư năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012). Tất cả những văn bản này đã góp phần làm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho sự phát triển của thị trưởng dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam.

Thứ hai, phần lớn các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam có tuổi đời còn non trẻ, có quy mô vừa và nhỏ so với các tổ chức hành nghề luật sư tại các quốc gia có nền tư pháp lâu đời

Tại các quốc gia có nền tư pháp lâu đời như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, ... thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật có sự tham gia của nhiều công ty luật có bề dày lịch sử phát triển, có công ty con và chi nhánh được thành lập tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các công ty luật này thường có tuổi đời từ hàng chục năm cho đến hàng trăm năm và số lượng luật sư hành nghề rất đông đảo, có thể lên đến hàng ngàn luật sư và nhân viên hỗ trợ.

Tại Việt Nam, xuất phát từ thực tế là các cơ sở pháp lý để thành lập tổ chức hành nghề luật sư chỉ mới xuất hiện từ khi Pháp lệnh luật sư năm 2001 có hiệu lực thi hành, các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam vì vậy cũng có thời gian thành lập và hoạt động chưa dài. Hiện nay, phần lớn các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam chỉ tồn tại ở quy mô vừa và nhỏ. Cơ cấu tổ chức thông thường của các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam là văn phòng công ty thường chỉ có một hoặc một số luật sư thành viên đảm nhiệm tìm kiếm khách hàng và phụ trách các vấn đề chuyên môn của vụ việc. Dưới trưởng văn phòng hoặc luật sư thành viên (có nơi gọi là luật sư cộng sự) là các luật sư hoặc trợ lý trực tiếp thực hiện công việc theo sự phân công của trường văn phòng hoặc luật sư thành viên. Có thể nói, quy mô và phạm vi lĩnh vực tư vấn của tổ chức hành nghề luật sư phụ thuộc rất nhiều vào số lượng các luật sư thành viên trong tổ chức. Do phần lớn các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam không có nhiều luật sư thành viên, vì vậy mà có quy mô không lớn và phạm vi cung cấp dịch vụ cũng có nhiều hạn chế. Điều này phần nào khiến cho các tổ chức hành nghề tư vấn pháp luật của Việt Nam khó cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam.

Mặc dù vậy, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và xu thế hợp tác cùng phát triển, thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều công ty, văn phòng luật có quy mô lớn hơn với số lượng luật sư và nhân viên hỗ trợ lên đến hàng trăm người. Điểm khác biệt so với các tổ chức hành nghề luật sư truyền thống trước đây là các công ty này có sự tập hợp của nhiều luật sư thành viên với chuyên môn ở nhiều lĩnh vực khác nhau để hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức của các công ty luật này cũng có sự phân tầng và cấp bậc cụ thể hơn. Mỗi luật sư thành viên sẽ quản lý từ 2 đến 3 nhóm luật sư độc lập hoặc nhiều hơn, mỗi nhóm luật sư sẽ do các luật sư cao cấp - là những luật sư có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm phụ trách và lãnh đạo nhóm. Dưới luật sư cao cấp là các luật sư và trợ lý luật sư trực tiếp thực hiện công việc. Với cơ cấu tổ chức phân chia nhiều tầng và xây dựng các nhóm luật sư độc lập như vậy, các công ty luật này có khả năng cùng một lúc hoạt động ở nhiều lĩnh vực, xử lý đồng thời nhiều vụ việc và mở rộng quy mô ở mức độ lớn với số lượng luật sư và nhân viên đông đảo. Mặc dù số lượng các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn tại Việt Nam còn rất ít, tuy nhiên, theo xu thế phát triển ngày càng sôi động của thị trường và xu thế đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư nhằm thu hút khách hàng, thị trường tư vấn pháp luật tại Việt Nam hứa hẹn sẽ cho ra đời ngày càng nhiều tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực, đủ sức cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư quốc tế có văn phòng tại Việt Nam.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  • Bài viết trong lĩnh vực pháp luật thương mại được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  • Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Đặc thù về thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật tại Việt Nam phần một

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.05706 sec| 918.344 kb