Trang chủ » Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tại Trung Quốc

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tại Trung Quốc

Theo quy định tại Điều 8 Luật về luật sư Trung Quốc, Chứng chỉ hành nghề luật sư được cấp cho những người tán thành Hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và đáp ứng đủ các yêu cầu sau: Đã được công nhận đủ tiêu chuẩn luật sư; Đã qua thời gian tập sự hành nghề một năm tại một văn phòng luật sư; Có phẩm chất đạo đức tốt.

cấp chứng chỉ
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Theo quy định tại Điều 8 Luật về luật sư Trung Quốc, Chứng chỉ hành nghề luật sư được cấp cho những người tán thành Hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

– Đã được công nhận đủ tiêu chuẩn luật sư;

– Đã qua thời gian tập sự hành nghề một năm tại một văn phòng luật sư;

– Có phẩm chất đạo đức tốt.

Những người sau đây không được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư:

– Không có năng lực hành vi dân sự hoặc có năng lực hành vi dân sự hạn chế

– Đã bị kết án hình sự, trừ trường hợp do lỗi vô ý;

– Đã bị cơ quan nhà nước sa thải hoặc trước đây đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề luật sư do Sở Tư pháp tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương cấp trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề(đọc thêm: hợp đồng hôn nhân)

Hành nghề luật sư 

Văn phòng luật sư là hình thức tổ chức hành nghề của các luật sư Trung Quốc. Theo quy định của Luật về luật sư (Chương III từ Điều 15 đến Điêu 24), các luật sư Trung Quốc có thể lựa chọn một trong ba hình thức tổ chức hành nghề sau:

– Văn phòng luật sư do Nhà nước đầu tư vốn thành lập;

– Văn phòng luật sư hợp tác;

– Văn phòng luật sư hợp danh.

Trong những năm 80 của thế kỷ XX, khi nghề luật sư chỉ mới được xuất hiện trở lại tại Trung Quốc, tất cả các văn phòng luật sư đều do Chính phủ thành lập, luật sư được xem là cán bộ nhà nước chịu trách nhiệm trước Nhà nước. Không có văn phòng luật sư tư nhân nào được phép thành lập. Mọi sự thay đổi bắt đầu từ những năm 90 của thế kỷ XX, luật sư đủ khả năng muốn tự hành nghề luật có thể từ bỏ văn phòng luật sư thuộc sở hữu nhà nước và thành lập văn phòng luật sư của chính mình. Trên thực tế, kể từ năm 1992, Nhà nước khuyên khích nhân dân hành nghề như một luật sư tư và điều này có thể giảm nhẹ gánh năng tài chính của Nhà nước. Hầu hết luật sư đều sẵn lòng hành nghề luật với tư cách cá nhân vì nhờ đó, họ có sự độc lập tuyệt đối và nhiều sự khích lệ hơn. Cho đến nay, những văn phòng luật sư thuộc sở hữu nhà nước hầu như bị xóa bỏ tại những thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Nhưng tại một số vùng kém phát triển, văn phòng luật sư dạng này vẫn tiếp tục tồn tại, đơn giản vì tại những vùng này, người dân quá nghèo để trả phí luật sư, vì luật sư khó có thể kiếm được tiền để hỗ trợ chính họ, chính quyền địa phương phải hỗ trợ luật sư thông qua việc cung cấp trụ sở làm việc và trả họ lương thường xuyên. Tất cả các văn phòng luật sư thuộc sở hữu nhà nước đều được thành lập theo hình thức trách nhiệm hữu hạn, và do đó, Nhà nước chỉ có trách nhiệm hữu hạn đối với những khoản nợ của văn phòng.(quan tâm về: tư vấn pháp luật đất đai)

– Văn phòng luật sư do Nhà nước đầu tư vốn thành lập độc lập trong hoạt động hành nghề theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của văn phòng. Hiện nay, đại đa số các văn phòng luật sư do Nhà nước đầu tư vốn thành lập đã tự chủ được về tài chính và đang chiếm vai trò chủ đạo trong hoạt động hành nghề luật sư.

Các luật sư cũng có thể cùng nhau thành lập văn phòng luật sư hợp tác. Văn phòng luật sự hợp tác chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của văn phòng.(đọc thêm: tư vấn luật lao dong miễn phí)

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ