Khái quát chung về huy động vốn kinh doanh

"Thất bại đơn giản chỉ là một cơ hội để bắt đầu lại, nhưng bằng một cách thông minh hơn".

Henry Ford, 1863-1947, người sáng lập Ford Motor

Khái quát chung về huy động vốn kinh doanh

Huy động vốn được hiểu là các hoạt động tiếp nhận tài sản từ các chủ sở hữu khác nhau để tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp dưới các hình thức như: Vay vốn, chào bán chứng khoán, liên doanh, liên kết trong và ngoài nước. 

Có nhiều cách để huy động vốn. Một trong những cách phổ biến nhất là huy động vốn từ ngân hàng. Khi huy động vốn từ ngân hàng, doanh nghiệp sẽ phải đưa ra các tài liệu để chứng minh tính khả thi và lợi nhuận của kế hoạch kinh doanh. Ngân hàng sẽ đánh giá tính khả thi của dự án và cung cấp vốn cho doanh nghiệp dựa trên kế hoạch kinh doanh của họ.

Liên hệ

I- KHÁI LƯỢC VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HANG

Vốn huy động được hiểu là giá trị tiền tệ do ngân hàng huy động từ các tổ chức kinh tế và các cá nhân  trong xã hội thông qua quá trình thực hiện tín dụng, thanh toán, các nghiệp vụ kinh doanh khác….

Vốn huy động có tỷ trọng lớn nhất trong tổng các nguồn vốn tại các ngân  hàng thương mại và đóng vai trò rất quan trọng trong mọi hoạt động kinh doanh ở ngân hàng

Huy động vốn được hiểu là các hoạt động tiếp nhận tài sản từ các chủ sở hữu khác nhau để tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp dưới các hình thức như: Vay vốn, chào bán chứng khoán, liên doanh, liên kết trong và ngoài nước

Có nhiều cách để huy động vốn. Một trong những cách phổ biến nhất là huy động vốn từ ngân hàng. Khi huy động vốn từ ngân hàng, doanh nghiệp sẽ phải đưa ra các tài liệu để chứng minh tính khả thi và lợi nhuận của kế hoạch kinh doanh. Ngân hàng sẽ đánh giá tính khả thi của dự án và cung cấp vốn cho doanh nghiệp dựa trên kế hoạch kinh doanh của họ.

Các công ty có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu. Khi phát hành cổ phiếu, công ty sẽ bán các cổ phiếu cho các nhà đầu tư, đổi lại đó là tiền. Các nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông của công ty và được hưởng lợi nhuận từ hoạt động của công ty. Khi phát hành trái phiếu, công ty sẽ vay tiền từ các nhà đầu tư và cam kết trả lại tiền với lãi suất.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

II- VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Hoạt động huy động vốn đóng một vai trò rất quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Dưới đây là một số vai trò của hoạt động huy động vốn đối với các ngân hàng thương mại:

Cung cấp nguồn vốn: Hoạt động huy động vốn cho phép các ngân hàng thương mại thu thập tiền gửi từ khách hàng và sử dụng số tiền đó để cấp các khoản vay cho các khách hàng khác. Điều này giúp tăng cường nguồn vốn của các ngân hàng thương mại, đồng thời tạo điều kiện cho các cá nhân và doanh nghiệp có thể tiếp cận với các khoản vay và dịch vụ tài chính của ngân hàng.

Tăng lợi nhuận: Hoạt động huy động vốn là một trong những nguồn lợi nhuận quan trọng của các ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại thu lợi nhuận từ việc thu lãi suất trên các khoản vay và trả lãi suất trên tiền gửi của khách hàng. Khi ngân hàng thương mại có thể huy động được nhiều tiền gửi và cho vay nhiều khoản vay, lợi nhuận của họ sẽ tăng.

Quản lý rủi ro: Hoạt động huy động vốn cũng giúp các ngân hàng thương mại quản lý rủi ro. Khi huy động vốn, ngân hàng thương mại có thể lựa chọn các sản phẩm tiền gửi và khoản vay phù hợp với khách hàng và với chính sách rủi ro của mình. Điều này giúp giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của ngân hàng thương mại.

Tạo niềm tin cho khách hàng: Khi ngân hàng thương mại có thể huy động được nhiều tiền gửi từ khách hàng, họ có thể tạo ra niềm tin cho khách hàng rằng ngân hàng thương mại là một đối tác đáng tin cậy. Điều này có thể giúp ngân hàng thương mại thu hút được nhiều khách hàng mới và giữ chân được khách hàng hiện tại.

Tăng khả năng cạnh tranh: Hoạt động huy động vốn cũng giúp các ngân hàng thương mại tăng khả năng cạnh tranh. Khi có nhiều nguồn lợi nhuận và khả năng cấp vay cao hơn, ngân hàng thương mại có thể cạnh tranh với các đối thủ khác trong ngành bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, với mức phí và lãi suất cạnh tranh hơn. Điều này giúp tăng khả năng thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại.

Hỗ trợ phát triển kinh tế: Các hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại không chỉ có lợi ích đối với ngân hàng mà còn có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế của quốc gia. Khi ngân hàng thương mại có khả năng cấp vay nhiều hơn, các doanh nghiệp và cá nhân có thể sử dụng vốn đó để đầu tư, mở rộng kinh doanh và tạo ra các cơ hội việc làm mới. Điều này giúp kích thích sự phát triển kinh tế và tạo ra giá trị cho xã hội.

Tóm lại, hoạt động huy động vốn đóng vai trò rất quan trọng đối với các ngân hàng thương mại, đồng thời có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của quốc gia. Tuy nhiên, hoạt động này cũng mang lại một số rủi ro cho các ngân hàng thương mại, chẳng hạn như nguy cơ thất thoát tiền gửi hoặc nợ xấu. Do đó, các ngân hàng thương mại cần phải quản lý rủi ro tốt để đảm bảo hoạt động huy động vốn được hiệu quả và bền vững.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

III- CÁC LOẠI NGUỒN VỐN MÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THƯỜNG HUY ĐỘNG

1- Nguồn tiền gửi

Nguồn tiền gửi là một trong những nguồn vốn quan trọng và đáng tin cậy nhất của các ngân hàng thương mại. Tiền gửi của khách hàng giúp ngân hàng tăng cường khả năng cho vay và thu hút nhiều khách hàng hơn. Ngân hàng sử dụng tiền gửi của khách hàng để cho vay và thu lãi suất, tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Nguồn tiền gửi cũng giúp ngân hàng quản lý các rủi ro và đảm bảo an toàn cho khoản tiền của khách hàng. Những dịch vụ tài chính như chuyển khoản, thanh toán và tiết kiệm cũng được cung cấp bởi ngân hàng thương mại nhờ vào khoản tiền gửi của khách hàng.

2- Nguồn đi vay

Ngân hàng thương mại có thể vay vốn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

Ngân hàng Nhà nước: Ngân hàng thương mại có thể vay vốn từ Ngân hàng Nhà nước để đáp ứng nhu cầu vốn.

Các tổ chức tài chính quốc tế: Ngân hàng thương mại cũng có thể vay vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB)...

Kho bạc Nhà nước: Ngân hàng thương mại cũng có thể vay vốn từ Kho bạc Nhà nước để đáp ứng nhu cầu vốn.

Khách hàng và các tổ chức tài chính khác: Ngân hàng thương mại có thể vay vốn từ khách hàng và các tổ chức tài chính khác bằng cách phát hành các khoản vay, trái phiếu hoặc các sản phẩm tài chính khác.

Ngân hàng đối tác: Ngân hàng thương mại cũng có thể hợp tác với các ngân hàng đối tác trong nước và quốc tế để vay vốn và phát triển các dịch vụ tài chính.

Nguồn vốn đi vay là một trong những nguồn tài trợ quan trọng của các ngân hàng thương mại. Nguồn vốn đi vay có thể giúp các ngân hàng thương mại có thể:

Tăng cường khả năng cho vay: Nguồn vốn đi vay giúp ngân hàng thương mại tăng cường khả năng cho vay và mở rộng quy mô hoạt động của mình.

Đa dạng hóa nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn đi vay giúp ngân hàng thương mại đa dạng hóa nguồn tài trợ, giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng chịu đựng về tài chính.

Thu hút đầu tư: Nguồn vốn đi vay giúp ngân hàng thương mại thu hút được các nhà đầu tư, cải thiện danh tiếng và định vị thương hiệu của mình trên thị trường.

Tạo lợi nhuận: Ngân hàng thương mại sử dụng nguồn vốn đi vay để cho vay và thu lãi suất, tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Nguồn vốn đi vay cũng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp và cá nhân, tạo ra công ăn việc làm và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế.

3- Nguồn khác

Ngoài nguồn tiền gửi và nguồn đi vay, ngân hàng thương mại còn có thể huy động vốn thông qua những nguồn sau:

Phát hành trái phiếu: Ngân hàng thương mại có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Trái phiếu là một loại giấy tờ có giá trị tương đương với khoản vay và được phát hành với lãi suất và thời hạn nhất định.

Phát hành cổ phiếu: Ngân hàng thương mại có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Cổ phiếu là một loại chứng khoán mà các nhà đầu tư mua vào để sở hữu một phần sở hữu trong ngân hàng thương mại đó.

Vay vốn từ thị trường tài chính: Ngân hàng thương mại có thể vay vốn từ thị trường tài chính bằng cách phát hành các sản phẩm tài chính như chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ quỹ và các sản phẩm tài chính phái sinh khác.

Huy động vốn từ các tổ chức tài chính khác: Ngân hàng thương mại có thể huy động vốn từ các tổ chức tài chính khác như công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính phi chính phủ (NGO)...

Tài trợ từ chính phủ: Ngân hàng thương mại có thể được tài trợ từ chính phủ hoặc các cơ quan tài chính của chính phủ, như Ngân hàng Phát triển Việt Nam, để huy động vốn để phục vụ các hoạt động kinh doanh của mình.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai, bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest

Phạm Nhật Thăng - điều phối viên online của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.1 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Khái quát chung về huy động vốn kinh doanh

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.02600 sec| 1131.172 kb