Luật sư tập sự tại Công ty Luật TNHH Everest

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Nhưng trước hết, bạn cần là một Luật sư tử tế".

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Luật sư tập sự tại Công ty Luật TNHH Everest

Luật sư tập sự trước đây là chức danh được quy định tại Pháp lệnh luật sư năm 2001, chỉ người tập sự hành nghề luật sư. Theo đó, người tập sự hành nghề luật sư để trở thành luật sư phải qua thời gian tập sự, sau đó phải kỳ kiểm tra trước khi trở thành luật sư. Luật sư tập sự được thực hiện các hoạt động nghề nghiệp theo sự phân công của luật sư hướng dẫn.

Luật sư tập sự là một chức danh nội bộ tại Công ty Luật TNHH Everest (tương ứng với chức danh người tập sự hành nghề luật sư tại Luật luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012). Luật sư tập sự được: tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác, nhưng không được tham gia tố tụng, không được ký văn bản tư vấn pháp luật.

Liên hệ

HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI, BẠN CÓ

Thương hiệu uy tín
Thương hiệu uy tín
Sau 15 năm hoạt động, thương hiệu Everest được khách hàng và xã hội công nhận, bởi dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, mạng lưới và sự hiện diện rộng khắp.
Môi trường chuyên nghiệp
Môi trường chuyên nghiệp
Ứng dụng quản trị, tập trung nguồn lực để đầu tư cho công nghệ, chúng tôi đã xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, với chi phí vận hành thấp.
Thu nhập dựa trên thành tích
Thu nhập dựa trên thành tích
Thu nhập dựa trên thành tích (merit-based pay) được các hãng luật hàng đầu áp dụng, khuyến khích đối tác tối đa hóa doanh thu, hưởng lợi nhuận dựa trên hiệu suất.

BẠN CẦN XEM XÉT CẨN TRỌNG

Triết lý của chúng tôi
Triết lý của chúng tôi
Sứ mệnh: Cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng, dễ sử dụng, chi phí hợp lý, góp phần đưa dịch vụ pháp lý trở thành thông dụng. Giá trị cốt lõi: Hợp tác - Tin tưởng - Chia sẻ - Khác biệt - Kết quả.
Áp lực tạo ra kim cương
Áp lực tạo ra kim cương
Luật sư phải thường xuyên, liên tục học tập để nâng cao kiến thức, hoàn thiện kỹ năng, phát triển bản thân, có như vậy mới có thể đạt tới sự chuyên nghiệp của nghề luật sư, sau đó mới có thể giúp đỡ người khác.
Luật sư phải độc lập
Luật sư phải độc lập
Luật sư là nghề tự do và Luật sư phải độc lập. Luật sư chỉ có thể độc lập khi có đủ năng lực và bản lĩnh để không bị danh vọng, lợi ích, quyền lực tác động làm ảnh hưởng đến tinh thần thượng tôn pháp luật.

I- VỀ LUẬT SƯ TẬP SỰ

Luật sư tập sự hay người tập sự hành nghề luật sư hoặc đơn giản là người tập sự là chuyên gia pháp lý thực hiện các công việc đòi hỏi kiến ​​thức, kỹ năng về pháp lý, nhưng không phải đã có chuyên môn đầy đủ của một luật sư được phép hành nghề luật. Người tập sự hành nghề luật sư có chức danh luật sư tập sự được quy định tại Pháp lệnh luật sư năm 2001.

Chức danh luật sư tập sự (nội bộ) tại Công ty Luật TNHH Everest, áp dụng đối với người tập sự làm việc theo hợp đồng làm việc tại công ty, tham gia cung cấp dịch vụ pháp lý. Người tập sự chỉ tham gia đào tạo nghề nghiệp không sử dụng chức danh này.

Các điều kiện áp dụng đối với luật sư nội bộ: theo quy định của pháp luật luật sư, người tập sự phải đáp ứng được các điều kiện (a) công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt; (b) có Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sỹ luật; (c) có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư tại Việt Nam hoặc Quyết định công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư nhưng thuộc trường hợp phải tập sự hành nghề luật sư.

Luật sư tập sự cung cấp dịch vụ pháp lý: được giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp nhưng không được đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên tòa, không được ký văn bản tư vấn pháp luật. Người tập sự hành nghề luật sư được đi cùng với luật sư hướng dẫn gặp gỡ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự, nguyên đơn, bị đơn và các đương sự khác trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính khi được người đó đồng ý; giúp luật sư hướng dẫn nghiên cứu hồ sơ vụ, việc, thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến vụ, việc và các hoạt động nghề nghiệp khác; được tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo sự phân công của luật sư hướng dẫn.

Thời gian tập sự hành nghề luật sư:12 tháng kể từ ngày Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư đăng ký tập sự; người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Luật sư thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là 04 tháng. Người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Luật Luật sư thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là 06 tháng. Người tập sự được gia hạn tập sự hành nghề luật sư tối đa không quá 02 lần, mỗi lần 06 tháng. Trong trường hợp gia hạn tập sự lần thứ hai mà người tập sự không đạt yêu cầu thì Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nơi đăng ký tập sự ra quyết định rút tên người đó khỏi danh sách người tập sự của Đoàn Luật sư.

Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư: Người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là người tập sự đã hoàn thành thời gian tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này. Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, lập danh sách những người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam. Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư do Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư tiến hành; thành phần Hội đồng gồm Chủ tịch hoặc một Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam làm Chủ tịch, đại diện Ban chủ nhiệm một số Đoàn luật sư và một số luật sư là thành viên. Danh sách thành viên Hội đồng do Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam quyết định. Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được Hội đồng kiểm tra cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Luật sư tập sự có các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ:

Quyền của luật sư tập sự: Luật sư tập sự có các quyền (i) thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng lao động với công ty; (ii) được hướng dẫn về các nội dung tập sự, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người tập sự; (iii) giúp luật sư hướng dẫn thực hiện các công việc theo quy định tại Luật luật sư; (iv) được công ty và luật sư hướng dẫn tạo điều kiện trong quá trình tập sự; (v) đề nghị thay đổi luật sư hướng dẫn; (vi) đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; (vii) Các quyền khác theo thỏa thuận với công ty.

Nghĩa vụ của Luật sư tập sự: Luật sư tập sự có các nghĩa vụ: (i) tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư; (ii) tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, nội quy Đoàn Luật sư, nội quy của công ty; (iii) thực hiện các công việc theo sự phân công của luật sư hướng dẫn; (iv) chịu trách nhiệm trước luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự về chất lượng công việc mà mình đảm nhận; (v) đảm bảo thời gian tập sự tối thiểu là 20 giờ trong 01 tuần; (vi) lập sổ nhật ký tập sự, báo cáo quá trình tập sự; (vii) các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với công ty.

Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư: người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư có hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Hồ sơ gồm có: (a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành; (b) Phiếu lý lịch tư pháp; (c) Giấy chứng nhận sức khỏe; (d) Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật; (đ) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật này.

Xem thêm: Về Công ty Luật TNHH Everest

II- YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Nội dung tập sự hành nghề luật sư căn cứ quy định của pháp luật luật sư hiện hành (Điều 6 Thông tư số 10/2021/TT-BTP):

[1] Pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

[2] Kỹ năng nghiên cứu, thu thập tài liệu và đề xuất hướng giải quyết hồ sơ vụ việc.

[3] Kỹ năng tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

[4] Kỹ năng tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.

[5] Kỹ năng tư vấn pháp luật.

[6] Kỹ năng đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

[7] Kỹ năng thực hiện dịch vụ pháp lý khác.

Xem thêm: Đối tác kinh doanh của Công ty Luật TNHH Everest

III- MỘT SỐ LỢI ÍCH KHI TẬP SỰ CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST

Với tầm nhìn dài hạn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại cho các luật sư tập sự những hỗ trợ về: hành chính, công nghệ, marketing, đào tạo một cách hiệu quả. Dưới đây là những lợi ích mà các luật sư có thể cân nhắc khi gia nhập Công ty Luật TNHH Everest.

[1] Thương hiệu pháp lý uy tín

Thành công của nghề luật sư luôn gắn liền với thương hiệu. Trước hết, luật sư cần xây dựng thương hiệu cá nhân bằng nỗ lực làm việc chăm chỉ, cống hiến và sáng tạo. Phần lớn các luật sư sẽ phải mất hàng chục năm mới có thể xây dựng được cho mình danh tiếng và tạo được sự tín tưởng của khách hàng, đồng nghiệp, cộng đồng. Gia nhập Công ty Luật TNHH Everest, bạn cơ hội để xây dựng thương hiệu cá nhân nhanh hơn, đồng thời được hưởng giá trị của thương hiệu pháp lý uy tín: Everest.

[2] Mối quan hệ chất lượng

Chúng tôi xác định, Công ty Luật TNHH Everest phải là nơi hội tụ của các luật sư tử tế. Luật sư thành viên đều là những luật sư đặt sự chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp lên cao nhất. Các luật sư tập sự trước hết có cơ hội kết nối và làm việc cùng với những luật sư chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi từ họ. Tiếp theo, luật sư tập sự có cơ hội kết nối hệ thống đối tác kinh doanh chất lượng, từ đó mở rộng mối quan hệ chất lượng.

[6] Chương trình đào tạo bài bản

Chương trình huấn luyện và đào tạo có cấu trúc và bài bản không chỉ về kỹ năng chuyên môn, mà còn là kỹ năng mềm, quản trị và kinh doanh là một trong ưu điểm của Công ty Luật TNHH Everest. Các luật sư tập sự thông qua các chương trình đào tạo sẽ chia sẻ và được chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệmm, từ đó nâng cao năng lực bản thân và giúp đỡ các đồng nghiệp khác cùng phát triển. 

[4] Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Với tầm nhìn dài hạn, chúng tôi định hướng và tập trung phát triển ứng dụng công nghệ và quản trị để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp. Các luật sư tập sự có hỗ trợ hành chính, marketing, đào tạo với chi phí nhỏ so với lợi ích hưởng.

[5] Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Công ty Luật TNHH Everest đề cao tinh thần hợp tác, chia sẻ, đồng thời hỗ trợ luật sư làm việc độc lập ở mức cao nhất. Các luật sư tập sự chủ động trong công việc, có thể hưởng tới: 85% doanh thu. Quan trọng nhất, chúng tôi có chiến lược và chính sách dài hạn nhằm đảm bảo rằng: luật sư tập sự có cơ hội thăng tiến lên cấp cộng sự cơ bản (junior) lên cộng sự cấp cao (senior) và luật sư thành viên (member).

Xem thêm: Những thách thức của nghề luật sư

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
NHỮNG LUẬT SƯ TẬP SỰ PHÙ HỢP
  • Có tư duy và khả năng làm việc độc lập,

  • Tinh thần học tập suốt đời để đạt tới sự chuyên nghiệp,

  • Văn hóa hợp tác, tin tưởng và chia sẻ rất cao,

  • Sẵn sàng đối mặt với thử thách, chịu áp lực công việc cao,

  • Chủ động xây dựng mạng lưới và tự chủ doanh thu.

NHỮNG LUẬT SƯ TẬP SỰ PHÙ HỢP
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
3.5 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Luật sư tập sự tại Công ty Luật TNHH Everest

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.45568 sec| 1136.445 kb