Trang chủ » Luật sư thỏa thuận với khách hàng về vấn đề thù lao

Luật sư thỏa thuận với khách hàng về vấn đề thù lao

Về thù lao và chi phí; tiền lương theo hợp đồng lao động thì luật sư sẽ dược tính thù lao theo quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ pháp lý của mình cho khách hàng. Tuy nhiên luật sư cần thỏa thuận với khách hàng về vấn đề thù lao để tránh xảy ra tranh chấp.

thỏa thuận với khách hàng
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Luật sư thỏa thuận với khách hàng về vấn đề thù lao 

Thông thường trong đời sống hàng ngày, khi nói đến “cơm, áo, gạo, tiến” thì mọi người thường nghi đây là vấn để “tế nhị, ngại ngùng” và thường né tránh để cập trực tiếp đến vấn để này. Đây cũng là vấn để có rất nhiều quan điểm khác nhau khi xây dựng Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư. Có không ít ý kiến cho rằng, hợp đồng dịch vụ pháp lý, phí dịch vụ đã được quy định từ Điều 513 đến Điều 521 Bộ luật Dân sự năm 2015: “hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, còn bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vu” (Điều 513 Bộ luật Dân sự năm 2015). Thế nhưng, đa số ý kiến lại cho rằng, hoạt động nghề nghiệp luật sư mang tính chất đặc thù, hợp đồng dịch vụ pháp lý được giao kết giữa luật sư (người có kinh nghiệm, có kiến thức pháp luật) với khách hàng đang ở thế yếu. Vì vậy, cần có quy định về việc luật sư phải giải thích cho khách hàng những quy định của pháp luật về căn cứ tính thù lao; chi phí và mức thù lao phải được thể hiện một cách cụ thể trong hợp đồng.

Quy tắc này nhằm kiểm soát tình trạng luật sư lợi dụng sự hiểu biết pháp luật của mình, sự yếu thế của khách hàng để tính thù lao “bất tương xứng” với nội dung, tính chất và mức độ dịch vụ pháp lý mà luật sư cung cấp. Việc đưa vấn để thù lao luật sư vào Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư càng cho thấy tính nhân văn cao trong quan hệ với khách hàng của luật sư và nghề luật sư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ