Quản lý, giám sát việc khai nộp thuế TTĐB

22/09/2022
Thuế TTĐB là gì? Và việc quản lý và giám sát việc khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt xoay quanh những vấn đề nào? Để giúp các bạn đọc được có thêm kiến thức về các vấn đề liên quan. Luật Everest xin được thông tin đến mọi người kiến thức pháp lý mới nhất xoay quanh vấn đề trên.

Thuế TTĐB là gì? Và việc quản lý và giám sát việc khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt xoay quanh những vấn đề nào? Để giúp các bạn đọc được có thêm kiến thức về các vấn đề liên quan. Luật Everest xin được thông tin đến mọi người kiến thức pháp lý mới nhất xoay quanh vấn đề trên.

Khai thuế

Việc khai thuế được pháp luật quy định có phân biệt giữa chủ thể nộp thuế theo phương pháp người nộp thuế tự tính thuế (cách tính theo quy định tại Điều 5 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008), với chủ thể nộp thuế theo phương pháp khoán.

 

Tìm hiểu thêm về: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp

 

Khai thuế trong trường hợp người nộp thuế tự tính thuế

 

 Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải khai thuế  đặc biệt phải nộp hồ sơ khai thuế hàng tháng. Hàng hóa tiêu thụ đặc biệt  mua để xuất khẩu nhưng  không xuất khẩu. Hàng tiêu dùng trong nước và hàng  nhập khẩu  chịu thuế  đặc biệt  phải kê khai theo thời điểm sản xuất. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt được yêu cầu theo luật để phân biệt giữa hàng hóa / dịch vụ sản xuất, hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước bao gồm: (1) Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt; (2) danh sách bán hàng chịu thuế ; và (3) tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có). Tất cả các tờ khai và bảng kê  trên  được lập theo mẫu, hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt  hàng nhập khẩu là hồ sơ hải quan. 

Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt phải  nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp  người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế bán tài sản thông qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý bán hàng với giá hợp lý, bán ký gửi (gọi chung là “tổ chức bán hàng tại gia”) thì tổ chức bán hàng không phải báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng khi nộp tờ khai bán hàng cho người nộp thuế, những người này phải nộp một bản sao cùng một lúc cho cơ quan thuế trực tiếp để kiểm soát. 

 

Khai thuế trong trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán

Hộ kinh doanh, cá nhân  không có đăng ký kinh doanh, không  đăng ký buôn bán, không tuân thủ các quy định về hóa đơn, chứng từ hoặc thuộc diện phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật. phương pháp cố định phải nộp tờ khai thuế suất cố định mỗi năm một lần không muộn hơn ngày 31.12. của năm trước. 

Nộp thuế

Người nộp thuế có nghiã vụ nộp thuế đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách nhà nước. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nếu người nộp thuế tự tính thuế. Nếu cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định số thuế phải nộp, thì thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế.

Người nộp thuế có thể được gia hạn nộp thuế nếu gặp phải khó khăn khách quan, gây thiệt hại vật chất và ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh; hoặc gặp phải những khó khăn đặc biệt khác theo quy định của pháp luật. Để được gia hạn nộp thuế, người nộp thuế phải gửi hồ sơ gia hạn nộp thuế tới cơ quan quản lí thuế trực tiếp và phải có quyết định gia hạn nộp thuế của cơ quan này.

 

Tìm hiểu thêm về: Dịch vụ thư ký pháp lý

 

Quản lý hóa đơn, chứng từ trong quá trình thu nộp thuế TTĐB

Vai trò của quản lý hóa đơn chứng từ

Hóa đơn, chứng từ mua bán, nhập khẩu hàng hóa và cung cấp dịch vụ là những yếu tố  quan trọng trong kế toán, kiểm toán không chỉ đối với các doanh nghiệp kinh doanh  mà  đối với toàn thế giới. Nhà nước xác định đúng, đủ nghĩa vụ thuế của  doanh nghiệp, tổ chức đối với ngân sách nhà nước mà một trong những yêu cầu mà pháp luật quy định đối với chủ thể sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là nghiêm Tuân thủ kế toán, hóa đơn chứng từ khi mua bán hàng hóa cung cấp dịch vụ và vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu của pháp luật. Do đó, việc quản lý hóa đơn, chứng từ có tác động tích cực đến hiệu quả thu thuế tiêu thụ đặc biệt: 

Trước hết, quản lý tốt hóa đơn, chứng từ  tạo cơ sở để xác định chính xác giá bán hàng hóa, dịch vụ, một trong những yếu tố cần thiết để xác định giá tính thuế và do đó  để tính số thuế  phải nộp. để được thanh toán. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tính thuế, cũng như  kiểm tra, kiểm toán thuế của  cơ quan thuế, pháp luật quy định: doanh nghiệp sản xuất khi bán hàng, giao hàng cho  chi nhánh, doanh nghiệp phụ thuộc và người đại diện phải sử dụng hóa đơn. Mặt khác, cơ quan thuế có quyền yêu cầu người nộp thuế cung cấp sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ và các  tài liệu khác  liên quan đến việc tính và nộp thuế. 

Thứ hai, quản lý tốt hóa đơn chứng từ còn tạo điều kiện  xác định chính xác số lượng, trọng lượng hàng hóa tiêu thụ, từ đó  xác định được số thuế  đặc biệt phải nộp. Theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, căn cứ để tính thuế  đặc biệt là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và thuế suất. Tuy nhiên, hai yếu tố này chỉ cho phép xác định số thuế  đặc biệt phải nộp trên một đơn vị hàng hóa. Ví dụ, để xác định tổng số tiền thuế  cho một lô hàng, số lượng và trọng lượng của hàng hóa được tiêu thụ là những yếu tố quan trọng. 

Thứ ba, quản lý hóa đơn và biên lai một cách hiệu quả cũng cho phép khấu trừ thuế tốt. Theo quy định của pháp luật, các công ty sản xuất  hàng hóa phải chịu thuế đặc biệt từ nguyên liệu đã qua sử dụng. Là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, khi kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất, số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp cho nguyên vật liệu có thể được khấu trừ nếu có chứng từ hợp pháp. Do đó, trong trường hợp này, hóa đơn mua nguyên vật liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là một bằng chứng quan trọng mà công ty có thể sử dụng để xác định chính xác các khoản tạm ứng có được khấu trừ thuế hay không và ở mức độ nào. Ở đây, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm quản lý thuế đầu vào đặc biệt được khấu trừ, biên giới. Tình trạng các tập đoàn vượt quá số thuế nhập cảnh đặc biệt để giảm số thuế phải nộp. Để làm được điều này, cơ quan thuế cần đối chiếu, đối chiếu số lượng nguyên vật liệu xuất ra để sản xuất. (căn cứ vào hóa đơn) với số lượng nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm tiêu thụ được tính theo tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật cần thiết (căn cứ vào tiêu chuẩn đã được công nhận). 

Thứ tư, quản lí chặt chẽ chứng từ hoá đơn sẽ cho phép cơ quan thuế kịp thời phát hiện những đối tượng nộp thuế không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ để có biện pháp xử lí tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.
Thứ năm, quản lí đúng đắn chứng từ, hoá đem còn giúp cho việc xác định chính xác tính không chịu thuế của hàng hoá, từ đó loại trừ nghĩa vụ nộp thuế của cơ sở sản xuất hàng hoá đó. 

Nội dung quản lý hóa đơn, chứng từ

Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải tuân thủ nghiêm túc chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ khi mua, bán hàng hoá, kinh doanh dịch vụ và vận chuyển hàng hoá.

Việc sử dụng hoá đơn cũng được đặt ra ngay cả khi cơ sở sản xuất bán hàng, giao hàng cho các chi nhánh, cơ sở phụ thuộc và các đại lí.

Mọi trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ hoá đơn, chứng từ và từ chối xuất trình hoá đơn, chứng từ có liên quan đến việc tính thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ quan thuế có quyền ấn định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp.

 

Tìm hiểu thêm về: Trợ lý pháp lý

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Quản lý, giám sát việc khai nộp thuế TTĐB

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.07465 sec| 930.055 kb